نویسنده = علی ارومیه ای
مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ‌دانه های مختلف

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 31-42

اکبر جعفرآذری خزینه؛ فاطمه سادات هل اتائی؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل؛ ناصر حافظی مقدس


بررسی استحکام و کاربری سنگ‌های مصنوعی ساخته شده با رزین‌ و مواد افزودنی مختلف

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-14

اکبر جعفرآذری خزینه؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل


تأثیر نانوذرات بنتونیت بر تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 37-47

مینا صنایعی کرمانی؛ محمدرضا نیکودل؛ علی ارومیه ای


ارزیابی و پهنه‌بندی توان روانگرایی نهشته‌های ساحلی (محدوده ساحلی میدان گازی پارس جنوبی)

دوره 6، شماره 3 و 4، اسفند 1392، صفحه 33-46

عباسعلی محمدی؛ علی ارومیه ای؛ کاظم مرادی هرسینی


ارزیابی خصوصیات مهندسی مصالح فیلتر مانع فرسایش در سد خاکی کبودوال استان گلستان

دوره 4، شماره 3 و 4، اسفند 1390، صفحه 41-52

علی‌حسن شریفی؛ علی ارومیه ای؛ سید محمود فاطمی عقدا


بررسی خطر زمین‌لغزش به روش AHP در ساحل دریای خزر، محدودة نوشهر تا رامسر

دوره 3، شماره 1 و 2، شهریور 1389، صفحه 1-14

محمد رسول ستایشی ­راد؛ محمدرضا نیکودل؛ علی ارومیه ای


بررسی تأثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره‌ی نمونه‌های سنگی

دوره 2، شماره 1 و 2، شهریور 1388، صفحه 59-72

محمد بشیر گنبدی؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل؛ غلامرضا لشکری پور