نویسنده = اکبر چشمی
تعداد مقالات: 7
1. استفاده از نخاله ساختمانی برای پایدارسازی دیواره گود عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

زهرا سبزی؛ اکبر چشمی؛ سید رمضان رمضان نژاد


3. توسعه طبقه بندی آبرفت های تهران بر اساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 65-79

اکبر چشمی؛ سید رمضان رمضان نژآد الیردی؛ علی فاخر


4. مقایسه ضریب تحکیم حاصل از آزمایش CPTu و آزمایش تحکیم یک بعدی

دوره 8، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-94

اکبر چشمی؛ زهرا عزالدین؛ کاظم مرادی هرسینی


5. طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن

دوره 7، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 93-99

امیر خبازی؛ محمد غفوری؛ اکبر چشمی؛ یونس کرمی ازندریانی


6. معرفی دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات منفرد و بررسی تکرارپذیری نتایج

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 17-32

اکبر چشمی؛ ابراهیم احمدی ششده؛ عباس قلندرزاده


7. بررسی رابطه زاویه اصطکاک داخلی و شکل ذرات با استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی و عکس‌برداری از دانه‌ها

دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 27-38

اکبر چشمی؛ نسیم خان محمدی؛ اسماعیل نصیری