نویسنده = حمیدرضا نجاتی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعة آزمایشگاهی تأثیر پیش ترک بر رفتار خزشی سنگ‌های‌ شکننده

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-48

مرتضی احمدی؛ کامران گشتاسبی؛ بهروز دادرسی؛ حمیدرضا نجاتی


2. بررسی پتانسیل لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو

دوره 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-68

عبدالهادی قزوینیان؛ حمیدرضا نجاتی؛ وهاب سرفرازی؛ محمد حیاتی