نویسنده = محمدرضا نیکودل
تعداد مقالات: 11
1. مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ‌دانه های مختلف

دوره 14، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 31-42

اکبر جعفرآذری خزینه؛ فاطمه سادات هل اتائی؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل؛ ناصر حافظی مقدس


2. بررسی استحکام و کاربری سنگ‌های مصنوعی ساخته شده با رزین‌ و مواد افزودنی مختلف

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-14

اکبر جعفرآذری خزینه؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل


3. تاثیر کانی‌شناسی و اندازه دانه‌ها بر آستانه‌های آسیب گرانیت و دیوریت

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 29-41

شهرام قاسمی؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل؛ احمد ذلولی


4. بررسی تغییر شکل گرانشی عمیق دامنه در تاقدیس‌های سرتل و کوه‌سفید، شمال غرب دهدشت

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 57-83

ماشااله خامه چیان؛ علی نیلفروشان؛ محمدرضا نیکودل


5. ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-45

پژمان کاظمی؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشااله خامه چیان؛ سایمون مارتین کلارک؛ شیما طاهری؛ پریتوش گیری


6. تاثیر رس کائولینیت بر مقاومت خاک ماسه ای در برابر روانگرایی، مطالعه موردی شهرستان گرگان در شمال ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-41

رسول یازرلو؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل


8. بررسی خطر زمین‌لغزش به روش AHP در ساحل دریای خزر، محدودة نوشهر تا رامسر

دوره 3، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-14

محمد رسول ستایشی ­راد؛ محمدرضا نیکودل؛ علی ارومیه ای


9. بررسی تأثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره‌ی نمونه‌های سنگی

دوره 2، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 59-72

محمد بشیر گنبدی؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل؛ غلامرضا لشکری پور


10. ارزیابی ژئومکانیکی واحدهای رسوبی سازند آغاجاری در پهنه زاگرس

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 15-30

داریوش طاهری؛ عبدالهادی قزوینیان؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشاالله خامه چیان


11. بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-22

ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا نیکودل؛ مهدی تلخابلو؛ علی ارومیه­ای؛ مهدی شفیعی فر