نویسنده = مهدی نجفی
تعداد مقالات: 3
3. تحلیل قابلیت اعتماد پایداری سدهای باطله

دوره 1، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 59-70

مهدی نجفی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی