نویسنده = مرتضی اسماعیلی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین سختی برشی قفل‌شدگی لایه‌های بالاست به روش آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 69-82

بهنام سعداله زاده؛ مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری


2. بررسی آزمایشگاهی رفتار خاک مخلوط با خرده‌لاستیک به منظور بکارگیری در بستر خطوط ریلی

دوره 6، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-88

مرتضی اسماعیلی؛ نوید نخعی


3. بررسی عملکرد تزریق در آبرفت C تهران به روش آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-78

مرتضی اسماعیلی؛ مرتضی قارونی نیک؛ حامد حسین‌پور