نویسنده = رسول اجل لوئیان
تعداد مقالات: 7
5. ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 15-31

وحید جودکی؛ عبداله سهرابی بیدار؛ رسول اجل لوئیان؛ نوید امینی؛ توماس دیکمن


6. بررسی ناپایداری شیب‌های سنگی بر اساس پارامتر‌های ژئومکانیکی در منطقه معدنی آلومینای جاجرم

دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1388، صفحه 27-30

رسول دادخواه؛ رسول اجل لوئیان؛ زهرا حسین میرزایی