نویسنده = علی محمد رجبی
تعداد مقالات: 5
3. پهنه‌بندی سیلاب رودخانه چالوس با تلفیق مدل HEC-RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-60

علی محمد رجبی؛ طاهر رجایی؛ علی فلاح تفتی


5. مطالعه تاثیرآلودگی نفت گاز بر رفتار برشی خاک‌های درشت‌دانه

دوره 9، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-96

علی محمد رجبی؛ مهدی خداپرست؛ مسعود شکری