نویسنده = حمیدرضا پیروان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی نهشته‌های مارنی حوضه سرخه سمنان بر ایجاد اشکال مختلف فرسایش

دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 79-88

مجید پورکرمان؛ امیرحسین چرخابی؛ فرج الله فیاضی؛ حمیدرضا پیروان؛ علی‌اصغر هاشمی


2. بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 35-48

محمد حسن زاده نفوتی؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ حمیدرضا پیروان؛ جعفر غیومیان