نویسنده = مسعود حاجی علیلوی بناب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی دیوار گود پایدار شده با ترکیب میخ‌کوبی و مهارگذاری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-44

زهرا جلیل زاده؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ هوشنگ کاتبی


2. اثر تورم خاک بستر بر کانال‌های انتقال آب دشت تبریز و ارائه‌ی راهکاراصلاحی

دوره 2، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 83-98

مسعود حاجی علیلوی بناب؛ فریبا بهروز سرند؛ محمد چشم دوست