نویسنده = کاظم مرادی هرسینی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه ضریب تحکیم حاصل از آزمایش CPTu و آزمایش تحکیم یک بعدی

دوره 8، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-94

اکبر چشمی؛ زهرا عزالدین؛ کاظم مرادی هرسینی


2. ارزیابی و پهنه‌بندی توان روانگرایی نهشته‌های ساحلی (محدوده ساحلی میدان گازی پارس جنوبی)

دوره 6، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-46

عباسعلی محمدی؛ علی ارومیه ای؛ کاظم مرادی هرسینی