نویسنده = مرتضی قارونی نیک
تعداد مقالات: 2
1. تعیین پارامترهای زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی توده‌سنگ مسیر تونل‌های پنستاک سد رودبار لرستان

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-66

بهنام ابره؛ لهراسب فرامرزی؛ مرتضی قارونی نیک


2. بررسی عملکرد تزریق در آبرفت C تهران به روش آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-78

مرتضی اسماعیلی؛ مرتضی قارونی نیک؛ حامد حسین‌پور