نویسنده = محسن صالحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تنش‌های برجا بر رفتار مکانیکی تاندون‌ها در مغارهای زیرزمینی

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-28

محسن صالحی؛ حمیدرضا نجاتی؛ کامران گشتاسبی