نویسنده = منصور پرویزی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه‌های کربناته

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-25

احمدرضا قربانی؛ مسعود رابطی مقدم؛ منصور پرویزی؛ رضا نقی ها


2. مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه‌های کربناته

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 43-55

زهرا حیدری نقدعلی؛ منصور پرویزی؛ مسعود رابطی مقدم؛ رضا نقی ها