کلیدواژه‌ها = تحلیل حساسیت
ارزیابی عوامل موثر بر سایش سرمته‌های سه‌مخروطی دورانی دستگاه‌های حفاری در معادن روباز- مطالعه موردی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 75-88

محمد عطایی؛ رسول رمضان نیا؛ رضا کاکائی؛ هادی حسینی؛ عبدالمجید صالحی نسب


شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی به کمک مدل ترک چسبنده

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 41-56

سجاد چهره قانی؛ حسین آزاد سولا؛ بهنام صدایی سولا؛ محمد فاروق حسینی