کلیدواژه‌ها = توده سنگ
تعداد مقالات: 3
1. تعیین پارامترهای زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی توده‌سنگ مسیر تونل‌های پنستاک سد رودبار لرستان

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-66

بهنام ابره؛ لهراسب فرامرزی؛ مرتضی قارونی نیک


2. ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده‌ سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-14

محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور؛ صادق طریق ازلی