کلیدواژه‌ها = خصوصیات مهندسی خاک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک‌ها

دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-26

حمید رضا سلوکی؛ ماشااله خامه چیان؛ ناصر حافظی مقدس؛ سید کاظم علوی پناه