کلیدواژه‌ها = روش دیفرانسیلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر اندازه دانه بر مشخصات مکانیکی و مدول ارتجاعی دانه‌ لیکای سازه‌ای

دوره 3، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 59-70

علیرضا اردکانی؛ محمود یزدانی