کلیدواژه‌ها = قابلیت تزریق‌پذیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد تزریق در آبرفت C تهران به روش آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-78

مرتضی اسماعیلی؛ مرتضی قارونی نیک؛ حامد حسین‌پور