کلیدواژه‌ها = زبری
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز

دوره 3، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 33-42

رضا اشجاری؛ مرتضی احمدی؛ کامران گشتاسبی؛ مصطفی شریف­زاده