کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی مونت‌کارلو
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز قابلیت اعتماد سد خاکی با استفاده از یک روش ترکیبی جدید-مطالعه موردی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 95-110

هادی فتاحی؛ معین شیرمحمدی؛ حسین قائدی


2. بررسی پتانسیل لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو

دوره 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-68

عبدالهادی قزوینیان؛ حمیدرضا نجاتی؛ وهاب سرفرازی؛ محمد حیاتی