کلیدواژه‌ها = کانال‌های انتقال آب
تعداد مقالات: 1
1. اثر تورم خاک بستر بر کانال‌های انتقال آب دشت تبریز و ارائه‌ی راهکاراصلاحی

دوره 2، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 83-98

مسعود حاجی علیلوی بناب؛ فریبا بهروز سرند؛ محمد چشم دوست