کلیدواژه‌ها = فیلتر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر میزان مواد ریزدانه موجود در مصالح فیلتر بر عملکرد سیستم خاک- فیلتر

دوره 3، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 83-96

علیرضا اردکانی؛ سید شهاب الدین یثربی


2. اثر تورم خاک بستر بر کانال‌های انتقال آب دشت تبریز و ارائه‌ی راهکاراصلاحی

دوره 2، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 83-98

مسعود حاجی علیلوی بناب؛ فریبا بهروز سرند؛ محمد چشم دوست