موضوعات = اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا
تعداد مقالات: 13
2. بررسی تأثیر تنش‌های برجا بر رفتار مکانیکی تاندون‌ها در مغارهای زیرزمینی

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-28

محسن صالحی؛ حمیدرضا نجاتی؛ کامران گشتاسبی


3. تاثیر جهت‌داری تنش‌های محصورکننده بر نفوذ دیسک TBM با استفاده از PFC2D

دوره 10، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-84

وهاب ‌سرفرازی؛ رحمان شیرکوند


4. مدل‌سازی شبکه ناپیوستگی‌‌‌ گسسته به‌ منظور برآورد خردشوندگی برجای توده‌ سنگ در روش‌های استخراج تخریبی

دوره 9، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-44

عنایت الله امامی میبدی؛ سید محمداسماعیل جلالی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی


5. بکارگیری روش رادار نفوذی به زمین جهت مطالعات ژئوتکنیکی بنای تاریخی سی و سه پل اصفهان

دوره 9، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-102

رضا احمدی؛ نادر فتحیانپور


7. مقایسه ضریب تحکیم حاصل از آزمایش CPTu و آزمایش تحکیم یک بعدی

دوره 8، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-94

اکبر چشمی؛ زهرا عزالدین؛ کاظم مرادی هرسینی


8. تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار با استفاده از روش‌های عددی و تجربی

دوره 8، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-90

جواد شریفی؛ محمد غفوری؛ سعید اردشیری لاجیمی


10. بررسی تغییرمکان‌های پی سد بتنی جیرفت با استفاده از اکستنسومتر‌های سد

دوره 7، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-102

عبداله سهرابی بیدار؛ موسی امین نژاد


11. کاربرد مقاومت ویژه الکتریکی دو بعدی در شناسایی هندسه زمین‌لغزش نقل، سمیرم

دوره 6، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-32

احمد قربانی؛ مهدی بمانی؛ عبدالحمید انصاری؛ حسینعلی قاری


12. معرفی دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات منفرد و بررسی تکرارپذیری نتایج

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 17-32

اکبر چشمی؛ ابراهیم احمدی ششده؛ عباس قلندرزاده


13. بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 31-42

سید داود محمدی؛ محمدرضا نیکودل؛ حسن رحیمی