موضوعات = زمین آمار
تعداد مقالات: 15
4. مطالعه آزمایشگاهی و عددی تاثیر برنده Uشکل بر درزه های ناممتد

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-87

وهاب ‌سرفرازی؛ شادمان محمدی بلبان آباد


5. تاثیر تعداد سیکل های یخبندان-ذوب روی خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ لوشان و ملات سیمان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-39

کوروش عبدالغنی زاده؛ مهدی حسینی؛ مرتضی ثقفی یزدی


7. مدلسازی هندسی درزه ها به روش شبکه شکستگیهای گسسته سه بعدی (مطالعه موردی ساختگاه سد لیرو)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-46

فرزاد گهرویی باجگیرانی؛ عنایت الله امامی میبدی؛ حمید مهرنهاد


8. پهنه‌بندی سیلاب رودخانه چالوس با تلفیق مدل HEC-RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-60

علی محمد رجبی؛ طاهر رجایی؛ علی فلاح تفتی


9. مدلسازی رشد درزه در شیب سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: دیواره بلوک تکتونیکی2-4 معدن چغارت)

دوره 10، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-13

زهرا پیرنیا؛ رقیه عزیزی؛ علیرضا یار احمدی بافقی؛ محمد فاتحی مرجی


10. مدل‌سازی گسیختگی واژگونی بلوکی-خمشی پیشرونده با استفاده از روش عددی المان مجزا (مطالعه موردی: منطقه ویژه پارس جنوبی)

دوره 10، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-73

محمد آذرافزا؛ اکبر قاضی فرد؛ ابراهیم اصغری کلجاهی


12. نقش مطالعات ژئومورفولوژی کارست در شناخت منشاء غارها

دوره 4، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-30

محمد حسین قبادی؛ یزدان محبی حسن­ آبادی؛ یاسین عبدی­ لر


13. مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز

دوره 3، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 33-42

رضا اشجاری؛ مرتضی احمدی؛ کامران گشتاسبی؛ مصطفی شریف­زاده