موضوعات = زمین آمار
تاثیر تعداد سیکل های یخبندان-ذوب روی خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ لوشان و ملات سیمان

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 25-39

کوروش عبدالغنی زاده؛ مهدی حسینی؛ مرتضی ثقفی یزدی


مطالعه آزمایشگاهی و عددی تاثیر برنده Uشکل بر درزه های ناممتد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 69-87

وهاب ‌سرفرازی؛ شادمان محمدی بلبان آباد


مدلسازی هندسی درزه ها به روش شبکه شکستگیهای گسسته سه بعدی (مطالعه موردی ساختگاه سد لیرو)

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 29-46

فرزاد گهرویی باجگیرانی؛ عنایت الله امامی میبدی؛ حمید مهرنهاد


پهنه‌بندی سیلاب رودخانه چالوس با تلفیق مدل HEC-RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 45-60

علی محمد رجبی؛ طاهر رجایی؛ علی فلاح تفتی


مدلسازی رشد درزه در شیب سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: دیواره بلوک تکتونیکی2-4 معدن چغارت)

دوره 10، شماره 1 و 2، شهریور 1396، صفحه 1-13

زهرا پیرنیا؛ رقیه عزیزی؛ علیرضا یار احمدی بافقی؛ محمد فاتحی مرجی


نقش مطالعات ژئومورفولوژی کارست در شناخت منشاء غارها

دوره 4، شماره 3 و 4، اسفند 1390، صفحه 19-30

محمد حسین قبادی؛ یزدان محبی حسن­ آبادی؛ یاسین عبدی­ لر


مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز

دوره 3، شماره 3 و 4، اسفند 1389، صفحه 33-42

رضا اشجاری؛ مرتضی احمدی؛ کامران گشتاسبی؛ مصطفی شریف­زاده