دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

علی اختر پور؛ نرگس سلیمانیان؛ امین اکرامی فرد؛ امیرعباس ریاحی خو


بررسی وضعیت واکنش پذیری شیمیایی بتن برخی از سازه های آبی بزرگ کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

محمدرضا هاتف؛ مجتبی کمانی؛ اکبر قاضی فرد


بررسی ملاحظات طراحی سیستم قوس چتری با استفاده از داده‌های ابزاربندی و شبیه‌سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

رضا مهیاری؛ سعید مهدوی


مدل سازی عددی جریان آب زیرزمینی دشت علی آباد قم به منظور پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی و هدایت هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

علی عدالت؛ علی محمد رجبی؛ مهدی خداپرست