دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی عملکرد و بهینه سازی جانمایی روش‌های نوین مدیریتی (LID-BMP) در بهبود کمیت رواناب سطحی شهر تهران-مطالعه موردی منطقه 22

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1398

سودابه تقی زاده؛ طاهر رجایی


2. تاثیر رس کائولینیت بر مقاومت خاک ماسه ای در برابر روانگرایی، مطالعه موردی شهرستان گرگان در شمال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

رسول یازرلو؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل


3. ارزیابی و طبقه‌بندی قابلیت مکانیزاسیون لایه‌های زغال‌سنگ تحت شرایط زمین‌شناسی (مطالعه موردی: حوضه البرز شرقی و طبس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

رضا میکائیل؛ احسان جعفرنژاد قراحسنلو؛ امیر جعفرپور


4. بررسی موردی اثر پارامترهای فیزیکی بر تغییرات مقاومت الکتریکی خاکهای ریزدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

عبداله سهرابی بیدار؛ ابراهیم اصغری کلجاهی؛ بهزاد امینی


5. بکارگیری روشAHP و مشخصات ساختگاه در پهنه‌بندی لرزه‌ای و بررسی آسیب‌پذیری ساختمانها (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

مریم حسنی نیا؛ رسول اجل لوئیان؛ محمدرضا حبیبی


6. پیشنهاد موقعیت بهینه حفاری در کانسار مس پورفیری نارباغی شمالی ساوه براساس مدل-‏سازی داده‌های ژئوفیزیکی ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

رضا احمدی؛ محمدرضا رضاپور


7. جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

وحید جودکی؛ رسول اجل لوئیان؛ نغمه مبرقعی دینان؛ عبداله سهرابی بیدار؛ علی عالی انوری


8. تخمین حفاری ویژه انفجار در تونلهای کوچک مقطع با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

عارف علیپور؛ مجتبی مختاریان اصل؛ مصطفی اسدی زاده


9. ارزیابی اثر شکل و موقعیت بارگذاری بر پایداری شیب مسلح شده با ژئوتکستایل با استفاده از مدل سازی سانتریفوژ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

بهزاد معین؛ علی محمد رجبی؛ مهدی خداپرست