دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی رفتار مکانیکی و دینامیکی دو نوع سنگ رسوبی آواری در آزمون سه محوره خودکنترل با توجه به بافت و ساخت آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

رسول اجل لوئیان؛ مجتبی حیدری؛ اکبر قاضی فرد؛ محمود هاشمی


2. ارزیابی شاخص شکنندگی S20 سنگ آهک و تاثیر عوامل موثر بر آن در حالت خشک و اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

سجاد صفری فرخد؛ غلامرضا لشکری پور؛ ناصر حافظی مقدس


3. بررسی اثر درجه حرارت بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه سنگ لوشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

نوید قنبری؛ مهدی حسینی؛ مرتضی ثقفی یزدی


4. روشی جدید برای تعیین آرایش ذرات خاک توسط پردازش تصویر دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

سامان تبریزی زرین قبایی؛ رضاقلی اجلالی؛ میکاییل یوسف زاده فرد؛ سید جواد سید فتاحی


5. بررسی رفتار هیدرولیکی گسل ها و مدل های رفتاری حاکم بر آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

علی عالی انوری


6. تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

جعفر رکنی؛ سید رضا حسین زاده؛ غلامرضا لشکری پور؛ سعد اله ولایتی