دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی پاسخ اهداف مغناطیسی در روش مغناطیس ‏سنجی با استفاده از مدلسازی پیشروی دوبعدی و سه بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

رضا احمدی؛ معصومه شریعتی زارچ


2. تأثیر زئولیت بر مقاومت تراکمی، نفوذپذیری و مقاومت در برابر حملات یون کلر در بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

بهزاد سعیدی رضوی؛ سید محمد روحانی؛ مجتبی شیری؛ بهزاد مهدی خانی


3. روش های اشباع سازی سنگ های انحلال پذیر (با تاکید بر سنگ های ژیپس-انیدریت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

سید داود محمدی؛ محمدرضا رحیمی؛ علیرضا طالب بیدختی


4. بررسی مقدار ضریب اصطکاک پسماند سطوح سنگی تحت تماس‌های کوچک و استاندارد و پیشنهاد کاربرد تریبومتر در اندازه‌گیری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

سیداحمد مهری شال؛ محمد وجدی؛ حمید بهادر


5. تحلیل استاتیکی و دینامیکی تنش-کرنش در سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار آباکوس (مطالعه موردی: سد خاکی آزادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

احمدرضا مظاهری؛ مصطفی زین العبادی روزبهانی؛ بهرنگ بیرانوند


6. ارزیابی شاخص‌های شکنندگی سنگ‌ها، برای تخمین مدول چقرمگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

مجتبی حیدری؛ سید سجاد کراری؛ جعفر خادمی حمیدی؛ ابراهیم شریفی تشنیزی


7. ارزیابی دوام طولانی مدت سنگ‌های ساختمانی کربناته بعد از چرخه‌های ذوب و انجماد با استفاده از روش CART

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

وحید امیرکیایی؛ ابراهیم قاسمی؛ لهراسب فرامرزی


8. بررسی استحکام و کاربری سنگ‌های مصنوعی ساخته شده با رزین‌ و مواد افزودنی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

اکبر جعفرآذری خزینه؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل


9. بررسی همگرایی مدلهای ساختار سرعت موج برشی حاصل از تحلیل منحنی بیضیواری امواج سطحی ارتعاشات محیطی 1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

عبداله سهرابی بیدار؛ شهرام مقامی؛ احمد زارعان؛ ابراهیم اصغری کلجاهی


10. تاثیر کانی‌شناسی و اندازه دانه‌ها بر آستانه‌های آسیب گرانیت و دیوریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

شهرام قاسمی؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل؛ احمد ذلولی


12. تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهداری تراز 2741 معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

سجاد چهره قانی؛ حسین آزاد سولا؛ حمید چاکری؛ آرش نوذری


13. اثر الیاف بازیافتی از تایر فرسوده بر مشخصات مقاومتی و تغییر شکل‌پذیری شاتکریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

بهزاد خوش؛ هادی عطاپور؛ محسن عباسپور


14. آنالیز قابلیت اعتماد سد خاکی با استفاده از یک روش ترکیبی جدید-مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

هادی فتاحی؛ معین شیرمحمدی؛ حسین قائدی


15. ارزیابی میزان بهسازی خاک های آلوده هیدروکربنی در مخزن با استفاده از روش زیست تزریق رسوب کلسیم کربنات در خاک‌های شل و متراکم ماسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

محمد تقی بلوری بزاز؛ جعفر بلوری بزاز


16. پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری ماسه سنگ های سازندکشف رود و شوریجه با استفاده از ویژگی های پتروگرافی و تخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

مرجان شاهین فر؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری


17. تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

شهرام قاسمی؛ محمدرضا نیکودل؛ امیر مازیار رئیس قاسمی؛ فهیمه یوسف وند


18. آنالیز نشت در پی و بدنه سد خاکی با استفاده از مدلسازی عددی-مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

هادی فتاحی؛ محسن شاهمنصوری؛ حسین قائدی


19. مدل‌سازی آزمایشگاهی ارتعاشات ناشی از برش سنگ‌های تزئینی کربناتی و گرانیتی با روش‌های آماری و هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

سجاد محمدی؛ محمد عطایی؛ رضا میکائیل


20. مدل‌سازی فیزیکی به منظور بررسی اثر زمان تأخیر بر روی سست‌شدگی ناشی از انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

محمد عطایی؛ حسین علی اکبری بیدختی