دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تخمین حفاری ویژه انفجار در تونلهای کوچک مقطع با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

عارف علیپور؛ مجتبی مختاریان اصل؛ مصطفی اسدی زاده


2. ارزیابی اثر شکل و موقعیت بارگذاری بر پایداری شیب مسلح شده با ژئوتکستایل با استفاده از مدل سازی سانتریفوژ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

بهزاد معین؛ علی محمد رجبی؛ مهدی خداپرست


3. ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

پژمان کاظمی؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشااله خامه چیان؛ سایمون مارتین کلارک؛ شیما طاهری؛ پریتوش گیری


4. ارزیابی تاثیر درصد ماسه‌های شکسته استاندارد بر روی ویژگی‌های بتن خودمتراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

جمید رضا امینی؛ بهزاد سعیدی رضوی؛ جمال احمدی؛ مهدی بابایی


5. استفاده از نخاله ساختمانی برای پایدارسازی دیواره گود عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

زهرا سبزی؛ اکبر چشمی؛ سید رمضان رمضان نژاد


6. تحلیل الگوی شکست ماسه سنگ‌ها (مطالعه موردی: ماسه سنگ‌های استان مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

مهران نوری؛ غلامرضا خانلری؛ وهاب سرفرازی؛ بهروز رفیعی


7. ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تأثیر هوازدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

سید زانیار سید موسوی؛ حسین توکلی؛ پرویز معارف‌وند؛ محمد رضائی


8. پیش بینی مدول الاستیک دینامیکی خاک های دانه ای با استفاده از روش بررسی گروهی داده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

میثم بیات؛ محسن سعادت


9. تأثیر خاکستر بادی و آهک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

میثم بیات؛ سید محمدحسین بحرینیان


10. شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی به کمک مدل ترک چسبنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

سجاد چهره قانی؛ حسین آزاد سولا؛ بهنام صدایی سولا؛ محمد فاروق حسینی


11. ارائه معیاری جهت تعیین کمترین فاصله بین تونل‌های موازی توسط منحنی واکنش پایه (PRC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

حسین قربانی؛ رسول اجل لوئیان


12. بهبود عملکرد لایه های جاذب با میرایی افزایشی در مدل سازی عددی انتشار امواج سطحی به روش اجزا محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

سهراب میراثی؛ حسین رهنما


13. ارزیابی رفتار سنگ های گرانیتی حفره دار در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

علی اکبر مومنی؛ مینگ تااو


14. بررسی تغییر شکل گرانشی عمیق دامنه در تاقدیس‌های سرتل و کوه‌سفید، شمال غرب دهدشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

ماشااله خامه چیان؛ علی نیلفروشان؛ محمدرضا نیکودل