دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بهسازی خاک های مناطق کویری و کاربرد آنها در راهسازی (مطالعه موردی : محور خور – عرب آباد خراسان جنوبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1398

مجتبی محمدی؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور


2. بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه‌های کربناته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1398

احمدرضا قربانی؛ مسعود رابطی مقدم؛ منصور پرویزی؛ رضا نقی ها


3. بررسی رفتار مکانیکی و دینامیکی دو نوع سنگ رسوبی آواری در آزمون سه محوره خودکنترل با توجه به بافت و ساخت آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

رسول اجل لوئیان؛ مجتبی حیدری؛ اکبر قاضی فرد؛ محمود هاشمی


4. توسعه یک رابطه تجربی جدید بین سیستم‌های طبقه‌بندی توده‌سنگ Q و RMR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1398

محمد رضائی؛ شیما لطیفی


5. ارزیابی ویژگیهای مهندسی خاک های مارنی تثبیت شده توسط آهک و نانوکامپوزیت (مطالعه موردی: خاک مارنی منطقه سنقر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1398

مهدی ترابی کاوه؛ علی حیدری


6. بررسی آزمایشگاهی کاهش پتانسیل واگرایی رس با استفاده از افزودن نانو اکسید آلومینیوم و آهک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1398

هادی احمدی؛ حمید اکرامی


7. بررسی واگرایی خاکهای ریزدانه منابع قرضه هسته سد خاکی حاجیلر ورزقان و ارتباط آن با سنگ مادر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1398

نازیلا داداش زاده؛ ابراهیم اصغری کلجاهی؛ حدیثه منصوری