دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی پاسخ اهداف مغناطیسی در روش مغناطیس ‏سنجی با استفاده از مدلسازی پیشروی دوبعدی و سه بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1399

رضا احمدی؛ معصومه شریعتی زارچ


2. تأثیر زئولیت بر مقاومت تراکمی، نفوذپذیری و مقاومت در برابر حملات یون کلر در بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

بهزاد سعیدی رضوی؛ سید محمد روحانی؛ مجتبی شیری؛ بهزاد مهدی خانی


3. روش های اشباع سازی سنگ های انحلال پذیر (با تاکید بر سنگ های ژیپس-انیدریت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

سید داود محمدی؛ محمدرضا رحیمی؛ علیرضا طالب بیدختی


4. بررسی مقدار ضریب اصطکاک پسماند سطوح سنگی تحت تماس‌های کوچک و استاندارد و پیشنهاد کاربرد تریبومتر در اندازه‌گیری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

سیداحمد مهری شال؛ محمد وجدی؛ حمید بهادر


5. تحلیل استاتیکی و دینامیکی تنش-کرنش در سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار آباکوس (مطالعه موردی: سد خاکی آزادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

احمدرضا مظاهری؛ مصطفی زین العبادی روزبهانی؛ بهرنگ بیرانوند


6. ارزیابی شاخص‌های شکنندگی سنگ‌ها، برای تخمین مدول چقرمگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

مجتبی حیدری؛ سید سجاد کراری؛ جعفر خادمی حمیدی؛ ابراهیم شریفی تشنیزی


7. ارزیابی دوام طولانی مدت سنگ‌های ساختمانی کربناته بعد از چرخه‌های ذوب و انجماد با استفاده از روش CART

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

وحید امیرکیایی؛ ابراهیم قاسمی؛ لهراسب فرامرزی


8. بررسی استحکام و کاربری سنگ‌های مصنوعی ساخته شده با رزین‌ و مواد افزودنی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

اکبر جعفرآذری خزینه؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل