دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-80 
2. بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد

صفحه 15-24

محمد صادق قائم پناه؛ غلامرضا لشکری پور؛ حسین صادقی؛ محمد غفوری؛ محمد عشقی پور


3. تثبیت زمین لغزش‌های خاکی با فن‌آوری SLS

صفحه 25-34

محمد هادی داوودی؛ وحید احدی‌عالی


6. تحلیل قابلیت اعتماد پایداری سدهای باطله

صفحه 59-70

مهدی نجفی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی