دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-97 
2. کاربرد مقاومت ویژه الکتریکی دو بعدی در شناسایی هندسه زمین‌لغزش نقل، سمیرم

صفحه 17-32

احمد قربانی؛ مهدی بمانی؛ عبدالحمید انصاری؛ حسینعلی قاری


4. مدل‌سازی فرونشست میدان پارس‌جنوبی با روش‌های تحلیلی و نیمه تحلیلی

صفحه 47-58

محمود فاطمی عقدا؛ اکبر قاضی فرد؛ محمدحسین طاهری‌نیا


5. ارزیابی روش دندانه‌گذاری در تعیین چقرمگی شکست سنگ

صفحه 59-68

مهدی زارع نجف‌آبادی؛ مجیدرضا آیت اللهی


8. تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز با استفاده از خصوصیات فیزیکی

صفحه 89-97

معصومه خلیلی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ محمد خانه باد؛ پوریا دهقان