دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-99 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی

صفحه 1-14

مریم دهبان ایوان استخری؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور؛ مجتبی زارع صفت؛ امیر سیّار


3. بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد

صفحه 29-40

بهناز دهرآزما؛ ناصر حافظی مقدس؛ مائده حسنوند؛ رامین کرمی


7. تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل بلند سد سردشت با روش‌ همگرایی - همجواری و معیار شکست هوک – براون

صفحه 83-92

حسن بخشنده امنیه؛ سعید طایی سمیرمی؛ مرتضی رحیمی دیزجی؛ حکیمه پیرمرادیان