نویسنده = سید داود محمدی
تعداد مقالات: 7
1. روش های اشباع سازی سنگ های انحلال پذیر (با تاکید بر سنگ های ژیپس-انیدریت)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 97-111

سید داود محمدی؛ محمدرضا رحیمی؛ علیرضا طالب بیدختی


3. ارزیابی تزریق پذیری با هدف آب بندی به روش SPI در گنگلومرای پلیوسن (مطالعه موردی)

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-35

سید داود محمدی؛ عبدالرضا نوریزدان


4. بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رادیولاریت‌های چرتی جنوب شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-16

سید داود محمدی؛ ناصر مهدی آبادی؛ بهمن ساعدی


5. بررسی رفتار زمین‌شناسی مهندسی خاک‌های سطحی آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در محدوده پالایشگاه تبریز

دوره 7، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-56

سید داود محمدی؛ خلیل محرم‌زاده سرای


6. بررسی کارایی آهک زنده و شکفته جهت بهسازی خاک‌های جنگلی حاوی مواد آلی

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-80

سید داود محمدی؛ محمدرضا نیکودل؛ اعظم گلستانی


7. بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 31-42

سید داود محمدی؛ محمدرضا نیکودل؛ حسن رحیمی