نویسنده = غلامرضا خانلری
تحلیل الگوی شکست ماسه سنگ‌ها (مطالعه موردی: ماسه سنگ‌های استان مرکزی)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 61-86

مهران نوری؛ غلامرضا خانلری؛ وهاب سرفرازی؛ بهروز رفیعی


تأثیر خواص بافتی بر ویژگی‌های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان

دوره 7، شماره 3 و 4، اسفند 1393، صفحه 27-42

غلامرضا خانلری؛ مجتبی حیدری؛ مهران نوری؛ بهروز رفیعی؛ موسی اسفندیاری


تأثیر شیرابه‌های محل دفن زباله همدان بر آب‌های زیرزمینی

دوره 5، شماره 3 و 4، اسفند 1391، صفحه 81-92

غلامرضا خانلری؛ علیرضا طالب بیدختی؛ علی‌اکبر مومنی؛ حاج رضا احمدی


بررسی تاثیر بافت سنگ‌های آهکی منطقه همدان بر روند افت وزنی آنها در آزمایش سلامت سنگ

دوره 2، شماره 3 و 4، اسفند 1388، صفحه 1-12

سید داود محمدی؛ غلامرضا خانلری؛ لیلا احمدی