نویسنده = عبداله سهرابی بیدار
ارزیابی عددی اثر لایه‌بندی غیر افقی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تپه‌های متناوب نیم‌سینوسی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 111-128

مسعود عامل سخی؛ عبداله سهرابی بیدار؛ آیدا هراتی


تحلیل پاسخ لرزه ای حوضه رسوبی قم با استفاده از روش اجزای طیفی در حوزه زمان و فرکانس

دوره 15، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 71-88

شهرام مقامی؛ عبداله سهرابی بیدار؛ نیلوفر باباآدم


بررسی همگرایی مدلهای ساختار سرعت موج برشی حاصل از تحلیل منحنی بیضیواری امواج سطحی ارتعاشات محیطی 1

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 15-27

عبداله سهرابی بیدار؛ شهرام مقامی؛ احمد زارعان؛ ابراهیم اصغری کلجاهی


بررسی موردی اثر پارامترهای فیزیکی بر تغییرات مقاومت الکتریکی خاکهای ریزدانه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 65-74

عبداله سهرابی بیدار؛ ابراهیم اصغری کلجاهی؛ بهزاد امینی


جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 123-143

وحید جودکی؛ رسول اجل لوئیان؛ نغمه مبرقعی دینان؛ عبداله سهرابی بیدار؛ علی عالی انوری


ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 15-31

وحید جودکی؛ عبداله سهرابی بیدار؛ رسول اجل لوئیان؛ نوید امینی؛ توماس دیکمن