نویسنده = رسول اجل لوئیان
پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تونل در سنگ‌آهک کرتاسه جنوب تهران به‌روش یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

آمنه دردشتی؛ رسول اجل لوئیان؛ جمال رستمی؛ جعفر حسن‌پور؛ علیرضا سلیمی


جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 123-143

وحید جودکی؛ رسول اجل لوئیان؛ نغمه مبرقعی دینان؛ عبداله سهرابی بیدار؛ علی عالی انوری


ارتباط علوم زمین‌شناسی و مهندسی مکانیک در افزایش بهره‌وری ماشین‌های حفار تمام مقطع

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-24

وحید جودکی؛ جعفر حسن‌پور؛ رسول اجل لوئیان


بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ نمک با تکیه بر ریزساختار آن

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 95-115

حدیثه منصوری؛ رسول اجل لوئیان؛ رامین الیاس زاده؛ علیرضا ندیمی


ارزیابی تأثیر شکل و یکنواختی ذرات خاک‌های دانه‌ای بر درصد تخلخل

دوره 9، شماره 3 و 4، اسفند 1395، صفحه 45-55

قاسم شه­ پری­ فر؛ رسول اجل لوئیان


ارزیابی نفوذپذیری و تزریق‌پذیری نهشته‌های کواترنری و توده‌سنگ‌های رسوبی ساختگاه سد نرگسی

دوره 6، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 13-32

رسول اجل لوئیان؛ عبدالعظیم عظیمیان؛ ناصر حافظی مقدس؛ فریدون بهرامی سامانی


پیش‌بینی مدول الاستیک سنگ آهک با استفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 3 و 4، اسفند 1391، صفحه 33-38

رسول اجل لوئیان؛ حدیثه منصوری؛ مجتبی محمدی