نویسنده = محمدرضا نیکودل
تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 29-42

شهرام قاسمی؛ محمدرضا نیکودل؛ امیر مازیار رئیس قاسمی؛ فهیمه یوسف وند


تأثیر نانوذرات بنتونیت بر تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 37-47

مینا صنایعی کرمانی؛ محمدرضا نیکودل؛ علی ارومیه ای


تراکم استاتیکی خاک لس و تأثیر آن بر تغییرات نفوذپذیری خاک

دوره 10، شماره 3 و 4، اسفند 1396، صفحه 29-41

مسعود عنایت؛ غلامرضا شعاعی؛ محمدرضا نیکودل


معرفی پارامتر فیزیکو-مکانیکی برای برآورد دوام سنگ‌های تراورتن ‌ در برابر هوازدگی نمک

دوره 10، شماره 3 و 4، اسفند 1396، صفحه 55-68

امین جمشیدی؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشااله خامه چیان


تولید سبکدانه از شیل و مقایسه مشخصات آن با سبکدانه‌های تولیدی در ایران

دوره 10، شماره 1 و 2، شهریور 1396، صفحه 31-4

محمدکاظم امیری؛ محمدرضا نیکودل


مدل آب زمین‌شناسی - مهندسی ناحیه فرونشست زمین در جنوب باختری تهران (دشت تهران - شهریار)

دوره 9، شماره 3 و 4، اسفند 1395، صفحه 1-17

مسعود محمودپور؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل؛ محمدرضا قاسمی


بهسازی خاک‌های ماسه‌ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن

دوره 8، شماره 1 و 2، شهریور 1394، صفحه 1-12

کریم روشن‌بخت؛ ماشااله خامه چیان؛ رضا حسن ساجدی؛ محمدرضا نیکودل


اثر فرایند ذوب و انجماد بر روی شاخص دوام وارفتگی و مقاومت کششی برزیلی توف‌های سازند کرج

دوره 8، شماره 1 و 2، شهریور 1394، صفحه 35-50

محمد حسین قبادی؛ علیرضا طالب بیدختی؛ محمدرضا نیکودل


ارزیابی زوال‌پذیری نمونه‌هایی از تراورتن‌ها در مقابل تبلور نمک با استفاده از پارامترهای شاخص تجزیه و سرعت تجزیه

دوره 6، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 52-66

احمد ذلولی؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل؛ امین جمشیدی


تأثیر خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سنگدانه‌ها بر مقاومت بتن

دوره 6، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 67-82

جواد شریفی؛ محمدرضا نیکودل؛ محمود یزدانی


بررسی کارایی آهک زنده و شکفته جهت بهسازی خاک‌های جنگلی حاوی مواد آلی

دوره 5، شماره 3 و 4، اسفند 1391، صفحه 67-80

سید داود محمدی؛ محمدرضا نیکودل؛ اعظم گلستانی


ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک‌های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان

دوره 4، شماره 1 و 2، شهریور 1390، صفحه 39-46

ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا نیکودل؛ کاظم بهرامی


ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد

دوره 3، شماره 1 و 2، شهریور 1389، صفحه 31-40

اعظم قزی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا نیکودل


بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها

دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 31-42

سید داود محمدی؛ محمدرضا نیکودل؛ حسن رحیمی