نویسنده = شهرام قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

شهرام قاسمی؛ محمدرضا نیکودل؛ امیر مازیار رئیس قاسمی؛ فهیمه یوسف وند


2. تاثیر کانی‌شناسی و اندازه دانه‌ها بر آستانه‌های آسیب گرانیت و دیوریت

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 29-41

شهرام قاسمی؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل؛ احمد ذلولی