کلیدواژه‌ها = زمین لغزش
مطالعه عوامل زمین‌شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش‌های منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان

دوره 7، شماره 3 و 4، اسفند 1393، صفحه 1-14

محمد حسین قبادی؛ پریا بهزادتبار؛ سعید خدابخش؛ لیلی ایزدی­کیان


ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در زیرحوضه سرخاب از واحد هیدرولوژیکی سد دز

دوره 3، شماره 3 و 4، اسفند 1389، صفحه 23-32

طاهر فرهادی نژاد؛ محسن شریعت جعفری؛ سلمان سوری؛ ایرج ویسکرمی


ارزیابی ریسک ویژه زمین لغزش در بخشی از البرز جنوبی

دوره 1، شماره 3 و 4، اسفند 1387، صفحه 1-14

محسن شریعت جعفری