کلیدواژه‌ها = مقاومت برشی
تاثیر خاکستر خاک اره بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس

دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 79-95

رضا فرسام نیا؛ روزبه دبیری


تثبیت زمین لغزش‌های خاکی با فن‌آوری SLS

دوره 1، شماره 3 و 4، اسفند 1387، صفحه 25-34

محمد هادی داوودی؛ وحید احدی‌عالی