موضوعات = زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی
ارتباط علوم زمین‌شناسی و مهندسی مکانیک در افزایش بهره‌وری ماشین‌های حفار تمام مقطع

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-24

وحید جودکی؛ جعفر حسن‌پور؛ رسول اجل لوئیان


Verifying Cement Compressive Strength Test Result Using the Most Effective Parameters

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 75-83

محمد بهاریه؛ معصومه خلیلی؛ بهنام نصراله زاده


ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 15-31

وحید جودکی؛ عبداله سهرابی بیدار؛ رسول اجل لوئیان؛ نوید امینی؛ توماس دیکمن


بررسی آزمایشگاهی دیوار گود پایدار شده با ترکیب میخ‌کوبی و مهارگذاری

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 33-44

زهرا جلیل زاده؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ هوشنگ کاتبی


ارزیابی تزریق پذیری با هدف آب بندی به روش SPI در گنگلومرای پلیوسن (مطالعه موردی)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 19-35

سید داود محمدی؛ عبدالرضا نوریزدان


توسعه طبقه بندی آبرفت های تهران بر اساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 65-79

اکبر چشمی؛ سید رمضان رمضان نژآد الیردی؛ علی فاخر


ارائه مدل تجربی جدید برای تخمین مدول دگرشکل پذیری توده سنگ (مطالعه موردی: سد خرسان 2)

دوره 10، شماره 3 و 4، اسفند 1396، صفحه 43-53

سمیه کریم دوست؛ حمید مهرنهاد؛ حمیدرضا نجاتی


تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره

دوره 10، شماره 1 و 2، شهریور 1396، صفحه 97-111

بهزاد سبزواری ده کبود؛ امین فلاح؛ محمد رضا مشرفی فر؛ عنایت الله امامی


مقایسه روش‌های درون‌یابی در تخمین و تفسیر داده‌های پیزومتریک در بدنه سد خاکی (مطالعه موردی: سد شاه‌قاسم)

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1395، صفحه 59-67

سعید نورائی نژاد؛ منصور پرویزی؛ اردشیر شکرالهی؛ مریم افروز


مخاطرات حفاری مکانیزه تونل در بافت فرسوده شهری

دوره 8، شماره 3 و 4، اسفند 1394، صفحه 31-46

قدرت برزگری


بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناسی‌مهندسی و ژئومکانیکی بر گام پیشروی مجاز تونل

دوره 8، شماره 3 و 4، اسفند 1394، صفحه 47-64

مهدی تلخابلو؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ میلاد معتمدی


زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3

دوره 7، شماره 3 و 4، اسفند 1393، صفحه 71-84

ناصر حافظی مقدس؛ پرویز امیدی؛ غلام جوان دولوئی؛ زهرا حسینی


بررسی تغییرمکان‌های پی سد بتنی جیرفت با استفاده از اکستنسومتر‌های سد

دوره 7، شماره 3 و 4، اسفند 1393، صفحه 95-102

عبداله سهرابی بیدار؛ موسی امین نژاد


بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد

دوره 7، شماره 1 و 2، شهریور 1393، صفحه 29-40

بهناز دهرآزما؛ ناصر حافظی مقدس؛ مائده حسنوند؛ رامین کرمی


تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل بلند سد سردشت با روش‌ همگرایی - همجواری و معیار شکست هوک – براون

دوره 7، شماره 1 و 2، شهریور 1393، صفحه 83-92

حسن بخشنده امنیه؛ سعید طایی سمیرمی؛ مرتضی رحیمی دیزجی؛ حکیمه پیرمرادیان


ارزیابی نفوذپذیری و تزریق‌پذیری نهشته‌های کواترنری و توده‌سنگ‌های رسوبی ساختگاه سد نرگسی

دوره 6، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 13-32

رسول اجل لوئیان؛ عبدالعظیم عظیمیان؛ ناصر حافظی مقدس؛ فریدون بهرامی سامانی