موضوعات = زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی
عدم قطعیت در ساخت شبکه شکستگی مجزا به‌ منظور کاهش ریسک شبیه‌سازی بر اساس توابع توزیع آماری تصادفی؛ مطالعه موردی تونل امام زاده هاشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

مهین اعتمادی فر؛ غلامرضا شعاعی؛ مرتضی جوادی اصطهباناتی؛ ارش هاشم نژاد


ارزیابی عددی اثر لایه‌بندی غیر افقی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تپه‌های متناوب نیم‌سینوسی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 111-128

مسعود عامل سخی؛ عبداله سهرابی بیدار؛ آیدا هراتی


ارتباط علوم زمین‌شناسی و مهندسی مکانیک در افزایش بهره‌وری ماشین‌های حفار تمام مقطع

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-24

وحید جودکی؛ جعفر حسن‌پور؛ رسول اجل لوئیان


Verifying Cement Compressive Strength Test Result Using the Most Effective Parameters

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 75-83

محمد بهاریه؛ معصومه خلیلی؛ بهنام نصراله زاده


ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 15-31

وحید جودکی؛ عبداله سهرابی بیدار؛ رسول اجل لوئیان؛ نوید امینی؛ توماس دیکمن


بررسی آزمایشگاهی دیوار گود پایدار شده با ترکیب میخ‌کوبی و مهارگذاری

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 33-44

زهرا جلیل زاده؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ هوشنگ کاتبی


ارزیابی تزریق پذیری با هدف آب بندی به روش SPI در گنگلومرای پلیوسن (مطالعه موردی)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 19-35

سید داود محمدی؛ عبدالرضا نوریزدان


توسعه طبقه بندی آبرفت های تهران بر اساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 65-79

اکبر چشمی؛ سید رمضان رمضان نژآد الیردی؛ علی فاخر


ارائه مدل تجربی جدید برای تخمین مدول دگرشکل پذیری توده سنگ (مطالعه موردی: سد خرسان 2)

دوره 10، شماره 3 و 4، اسفند 1396، صفحه 43-53

سمیه کریم دوست؛ حمید مهرنهاد؛ حمیدرضا نجاتی


تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره

دوره 10، شماره 1 و 2، شهریور 1396، صفحه 97-111

بهزاد سبزواری ده کبود؛ امین فلاح؛ محمد رضا مشرفی فر؛ عنایت الله امامی


مقایسه روش‌های درون‌یابی در تخمین و تفسیر داده‌های پیزومتریک در بدنه سد خاکی (مطالعه موردی: سد شاه‌قاسم)

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1395، صفحه 59-67

سعید نورائی نژاد؛ منصور پرویزی؛ اردشیر شکرالهی؛ مریم افروز


مخاطرات حفاری مکانیزه تونل در بافت فرسوده شهری

دوره 8، شماره 3 و 4، اسفند 1394، صفحه 31-46

قدرت برزگری


بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناسی‌مهندسی و ژئومکانیکی بر گام پیشروی مجاز تونل

دوره 8، شماره 3 و 4، اسفند 1394، صفحه 47-64

مهدی تلخابلو؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ میلاد معتمدی


زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3

دوره 7، شماره 3 و 4، اسفند 1393، صفحه 71-84

ناصر حافظی مقدس؛ پرویز امیدی؛ غلام جوان دولوئی؛ زهرا حسینی