موضوعات = زمین شناسی مهندسی محیط زیست
تاثیر شدت بخشی با هیدروکسید سدیم بر جامدسازی بنتونیت آلوده

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 43-64

وحید رضا اوحدی؛ مرتضی دیرانلو


مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه‌های کربناته

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 43-55

زهرا حیدری نقدعلی؛ منصور پرویزی؛ مسعود رابطی مقدم؛ رضا نقی ها


مدل آب زمین‌شناسی - مهندسی ناحیه فرونشست زمین در جنوب باختری تهران (دشت تهران - شهریار)

دوره 9، شماره 3 و 4، اسفند 1395، صفحه 1-17

مسعود محمودپور؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل؛ محمدرضا قاسمی


پهنه‌بندی استعداد زمین‌لغزش با استفاده از روش منطق‌فازی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه‌آبخیز نکارود)

دوره 9، شماره 3 و 4، اسفند 1395، صفحه 19-30

فاطمه بلالی؛ قربان وهابزاده؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ میلاد فروزانفر


تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها

دوره 8، شماره 3 و 4، اسفند 1394، صفحه 17-30

مهسا زهانی قائینی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری


بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌‌‌شناسی مهندسی ژیپس‌های سازند گچساران در گسترش اشکال انحلالی

دوره 6، شماره 3 و 4، اسفند 1392، صفحه 1-16

محمد حسین قبادی؛ محمد محمدیان؛ حسن محسنی؛ رامین کرمی


تأثیر شیرابه‌های محل دفن زباله همدان بر آب‌های زیرزمینی

دوره 5، شماره 3 و 4، اسفند 1391، صفحه 81-92

غلامرضا خانلری؛ علیرضا طالب بیدختی؛ علی‌اکبر مومنی؛ حاج رضا احمدی


شناسایی و طبقه‌بندی مناطق گردوغباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی‌های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده‌ی MODIS

دوره 5، شماره 1 و 2، شهریور 1391، صفحه 83-92

خدیجه کریمی؛ حمید طاهری شهرآیینی؛ ناصر حافظی مقدس؛ مجید حبیبی نوخندان


بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی نهشته‌های مارنی حوضه سرخه سمنان بر ایجاد اشکال مختلف فرسایش

دوره 4، شماره 1 و 2، شهریور 1390، صفحه 79-88

مجید پورکرمان؛ امیرحسین چرخابی؛ فرج الله فیاضی؛ حمیدرضا پیروان؛ علی‌اصغر هاشمی


تحلیل قابلیت اعتماد پایداری سدهای باطله

دوره 1، شماره 3 و 4، اسفند 1387، صفحه 59-70

مهدی نجفی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی


استفاده از روش منشأیابی در تعیین سهم واحدهای سنگ‌شناسی حوضه پلدشت در تولید رسوب

دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 63-74

شاهرخ حکیم خانی؛ حسن احمدی؛ جعفر غیومیان


تأثیر برداشت شن و ماسه بر خصوصیات ریخت‌سنجی رسوبات بستر رودخانه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 75-86

سید حمیدرضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ لیلا غلامی


بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز

دوره 1، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 35-48

محمد حسن زاده نفوتی؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ حمیدرضا پیروان؛ جعفر غیومیان