موضوعات = مخاطرات زمین شناسی
اولویت‌بندی مناطق جهت کنترل فرسایش و تولید رسوب ناشی از زمین‌لغزش با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز اوغان، استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

هادی موسوی خسروی؛ عاطفه پشگائی؛ علی ارومیه ای


پیش بینی کلاس حساسیت رمبندگی خاک های لسی با بکارگیری روش رگرسیون لجستیک رتبه ای، شمال شرق ایران

دوره 16، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 61-73

مجتبی حیدری؛ صدیقه زال آقایی؛ محمدرضا نیکودل؛ اصغر سیف


تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 65-82

جعفر رکنی؛ سید رضا حسین زاده؛ غلامرضا لشکری پور؛ سعد اله ولایتی


پیدایش و زوال دریاچه زمین لغزشی جایدر در جنوب استان لرستان

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 89-107

عبدالرضا نوریزدان؛ محمد حسین قبادی


مدل آب زمین‌شناسی - مهندسی ناحیه فرونشست زمین در جنوب باختری تهران (دشت تهران - شهریار)

دوره 9، شماره 3 و 4، اسفند 1395، صفحه 1-17

مسعود محمودپور؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل؛ محمدرضا قاسمی


پهنه‌بندی استعداد زمین‌لغزش با استفاده از روش منطق‌فازی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه‌آبخیز نکارود)

دوره 9، شماره 3 و 4، اسفند 1395، صفحه 19-30

فاطمه بلالی؛ قربان وهابزاده؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ میلاد فروزانفر


مخاطرات حفاری مکانیزه تونل در بافت فرسوده شهری

دوره 8، شماره 3 و 4، اسفند 1394، صفحه 31-46

قدرت برزگری


بررسی سازوکار وقوع زمین لغزش گردنه صائین (جاده نیر- سراب) با نگرشی بر هیدرولوژی و شرایط ریخت شناسی منطقه

دوره 8، شماره 1 و 2، شهریور 1394، صفحه 13-33

فرهاد شهیدی؛ غلامرضا شعاعی؛ مصطفی محمدی واوسری


مطالعه عوامل زمین‌شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش‌های منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان

دوره 7، شماره 3 و 4، اسفند 1393، صفحه 1-14

محمد حسین قبادی؛ پریا بهزادتبار؛ سعید خدابخش؛ لیلی ایزدی­کیان


زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3

دوره 7، شماره 3 و 4، اسفند 1393، صفحه 71-84

ناصر حافظی مقدس؛ پرویز امیدی؛ غلام جوان دولوئی؛ زهرا حسینی


ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی

دوره 7، شماره 1 و 2، شهریور 1393، صفحه 1-14

مریم دهبان ایوان استخری؛ محمد غفوری؛ غلامرضا لشکری پور؛ مجتبی زارع صفت؛ امیر سیّار


کاربرد مقاومت ویژه الکتریکی دو بعدی در شناسایی هندسه زمین‌لغزش نقل، سمیرم

دوره 6، شماره 3 و 4، اسفند 1392، صفحه 17-32

احمد قربانی؛ مهدی بمانی؛ عبدالحمید انصاری؛ حسینعلی قاری


ارزیابی و پهنه‌بندی توان روانگرایی نهشته‌های ساحلی (محدوده ساحلی میدان گازی پارس جنوبی)

دوره 6، شماره 3 و 4، اسفند 1392، صفحه 33-46

عباسعلی محمدی؛ علی ارومیه ای؛ کاظم مرادی هرسینی


مدل‌سازی فرونشست میدان پارس‌جنوبی با روش‌های تحلیلی و نیمه تحلیلی

دوره 6، شماره 3 و 4، اسفند 1392، صفحه 47-58

محمود فاطمی عقدا؛ اکبر قاضی فرد؛ محمدحسین طاهری‌نیا