دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ظرفیت باربری جانبی شمع‌ها در خاک رسی اشباع نرم توسط دو الگوریتم بهینه‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

هادی فتاحی؛ فرشاد ملک محمودی؛ حسین قائدی


شناسایی توزیع شکستگی‌ها و تعیین تنش‌های برجای افقی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس با استفاده از نگار تصویری FMI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

علی اکبر مومنی؛ سارا غلامی؛ رمضان رمضان اومالی؛ مینا شفیع آبادی


بررسی عملکرد تغییرشکل زمین در وقوع ترک‌های میدان نفتی آذر به کمک تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر پراکنش‌گرهای دائمی ‍‍‍‍‍(PS-InSAR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1401

سعیده خالصی مقدم؛ علی ارومیه ای؛ حمیدرضا زارعی؛ محمدرضا نیکودل