تعداد مقالات: 256
27. بررسی تأثیر تنش‌های برجا بر رفتار مکانیکی تاندون‌ها در مغارهای زیرزمینی

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-28

محسن صالحی؛ حمیدرضا نجاتی؛ کامران گشتاسبی


28. بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک‌ها

دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-26

حمید رضا سلوکی؛ ماشااله خامه چیان؛ ناصر حافظی مقدس؛ سید کاظم علوی پناه


30. ارزیابی نفوذپذیری و تزریق‌پذیری نهشته‌های کواترنری و توده‌سنگ‌های رسوبی ساختگاه سد نرگسی

دوره 6، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-32

رسول اجل لوئیان؛ عبدالعظیم عظیمیان؛ ناصر حافظی مقدس؛ فریدون بهرامی سامانی


31. بررسی سازوکار وقوع زمین لغزش گردنه صائین (جاده نیر- سراب) با نگرشی بر هیدرولوژی و شرایط ریخت شناسی منطقه

دوره 8، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-33

فرهاد شهیدی؛ غلامرضا شعاعی؛ مصطفی محمدی واوسری


32. ارزیابی ژئومکانیکی واحدهای رسوبی سازند آغاجاری در پهنه زاگرس

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 15-30

داریوش طاهری؛ عبدالهادی قزوینیان؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشاالله خامه چیان


33. بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد

دوره 1، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 15-24

محمد صادق قائم پناه؛ غلامرضا لشکری پور؛ حسین صادقی؛ محمد غفوری؛ محمد عشقی پور


34. پهنه‌بندی استعداد روانگرایی خاک‌های مسیر خط 2 متروی تبریز با استفاده ازGIS

دوره 3، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 15-30

محمد حسین قبادی؛ ابراهیم اصغری کلجاهی؛ غلامرضا خانلری خانلری؛ رضا بابازاده


35. تأثیر سرعت برش، سطح تنش عمودی و جنس بلوک‌های درگیر بر سختی برشی درزه‌های سنگی

دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-26

مهدی موسوی؛ هادی عطاپور


37. تعیین اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازیک ارتفاعات جنوب شهر مشهد

دوره 7، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 15-26

زهره نوربخش رزمی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری


38. تخمین شاخص شکنندگی سنگ با استفاده از آزمایش بار نقطه‌ای (مطالعه موردی: سنگ توف کرج)

دوره 9، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-26

مهدی حسینی؛ میترا حاتمی جربت


40. ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 15-31

وحید جودکی؛ عبداله سهرابی بیدار؛ رسول اجل لوئیان؛ نوید امینی؛ توماس دیکمن


42. تحلیل پایداری شیروانی‌های سنگی مشرف به نیروگاه سد سردشت با در نظر گرفتن اثر کلیواژ توده سنگ

دوره 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 17-26

حسن بخشنده امنیه؛ سعید طایی سمیرمی؛ مرتضی رحیمی


43. معرفی دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات منفرد و بررسی تکرارپذیری نتایج

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 17-32

اکبر چشمی؛ ابراهیم احمدی ششده؛ عباس قلندرزاده


44. کاربرد مقاومت ویژه الکتریکی دو بعدی در شناسایی هندسه زمین‌لغزش نقل، سمیرم

دوره 6، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-32

احمد قربانی؛ مهدی بمانی؛ عبدالحمید انصاری؛ حسینعلی قاری


45. تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها

دوره 8، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-30

مهسا زهانی قائینی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری


47. نقش مطالعات ژئومورفولوژی کارست در شناخت منشاء غارها

دوره 4، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-30

محمد حسین قبادی؛ یزدان محبی حسن­ آبادی؛ یاسین عبدی­ لر


48. پهنه‌بندی استعداد زمین‌لغزش با استفاده از روش منطق‌فازی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه‌آبخیز نکارود)

دوره 9، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-30

فاطمه بلالی؛ قربان وهابزاده؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ میلاد فروزانفر


49. ارزیابی تزریق پذیری با هدف آب بندی به روش SPI در گنگلومرای پلیوسن (مطالعه موردی)

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-35

سید داود محمدی؛ عبدالرضا نوریزدان


50. بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک کویر میقان بمنظور اصلاح وتثبیت آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 23-34

حسین معماریان؛ مهراب جسمانی؛ مجید جمشیدی