تعداد مقالات: 256
51. تاثیر رس کائولینیت بر مقاومت خاک ماسه ای در برابر روانگرایی، مطالعه موردی شهرستان گرگان در شمال ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-41

رسول یازرلو؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل


52. تاثیر تعداد سیکل های یخبندان-ذوب روی خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ لوشان و ملات سیمان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-39

کوروش عبدالغنی زاده؛ مهدی حسینی؛ مرتضی ثقفی یزدی


53. ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در زیرحوضه سرخاب از واحد هیدرولوژیکی سد دز

دوره 3، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-32

طاهر فرهادی نژاد؛ محسن شریعت جعفری؛ سلمان سوری؛ ایرج ویسکرمی


54. تثبیت زمین لغزش‌های خاکی با فن‌آوری SLS

دوره 1، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 25-34

محمد هادی داوودی؛ وحید احدی‌عالی


55. بررسی ناپایداری شیب‌های سنگی بر اساس پارامتر‌های ژئومکانیکی در منطقه معدنی آلومینای جاجرم

دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1388، صفحه 27-30

رسول دادخواه؛ رسول اجل لوئیان؛ زهرا حسین میرزایی


56. بررسی رابطه زاویه اصطکاک داخلی و شکل ذرات با استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی و عکس‌برداری از دانه‌ها

دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 27-38

اکبر چشمی؛ نسیم خان محمدی؛ اسماعیل نصیری


57. شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک‌های رمبنده

دوره 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-40

جعفر بلوری بزاز؛ محمدعلی معروف


58. تأثیر خواص بافتی بر ویژگی‌های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان

دوره 7، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-42

غلامرضا خانلری؛ مجتبی حیدری؛ مهران نوری؛ بهروز رفیعی؛ موسی اسفندیاری


59. مدل‌سازی شبکه ناپیوستگی‌‌‌ گسسته به‌ منظور برآورد خردشوندگی برجای توده‌ سنگ در روش‌های استخراج تخریبی

دوره 9، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-44

عنایت الله امامی میبدی؛ سید محمداسماعیل جلالی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی


60. بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد

دوره 7، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-40

بهناز دهرآزما؛ ناصر حافظی مقدس؛ مائده حسنوند؛ رامین کرمی


61. تراکم استاتیکی خاک لس و تأثیر آن بر تغییرات نفوذپذیری خاک

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-41

مسعود عنایت؛ غلامرضا شعاعی؛ محمدرضا نیکودل


62. مدلسازی هندسی درزه ها به روش شبکه شکستگیهای گسسته سه بعدی (مطالعه موردی ساختگاه سد لیرو)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-46

فرزاد گهرویی باجگیرانی؛ عنایت الله امامی میبدی؛ حمید مهرنهاد


63. بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 31-42

سید داود محمدی؛ محمدرضا نیکودل؛ حسن رحیمی


64. ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد

دوره 3، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 31-40

اعظم قزی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا نیکودل


65. ارزیابی آزمایش تحکیم منفرد جهت برآورد رمبندگی خاک‌های لسی استان گلستان

دوره 4، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 31-40

مجتبی حیدری؛ غلامرضا خانلری؛ سهیل گنجه­ فر؛ طاهره صالحی


66. مخاطرات حفاری مکانیزه تونل در بافت فرسوده شهری

دوره 8، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-46

قدرت برزگری


67. ارائه مدل‌هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی(Cc) در خاک‌های ریزدانه

دوره 9، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-43

محمدکاظم امیری؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس


68. تولید سبکدانه از شیل و مقایسه مشخصات آن با سبکدانه‌های تولیدی در ایران

دوره 10، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-4

محمدکاظم امیری؛ محمدرضا نیکودل


69. مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده و روش‌های بهسازی آنها

دوره 2، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 33-46

جعفر بلوری بزاز؛ حمید رجایی


70. پیش‌بینی مدول الاستیک سنگ آهک با استفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-38

رسول اجل لوئیان؛ حدیثه منصوری؛ مجتبی محمدی


71. ارائه روشی تحلیلی برای تخمین عوامل مؤثر بر نشست زمین با استفاده از داده‌های صحرایی و تصاویر InSAR در دشت نیشابور

دوره 6، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-50

هادی نامقی؛ سید محمود حسینی؛ محمدباقر شریفی


72. ارزیابی و پهنه‌بندی توان روانگرایی نهشته‌های ساحلی (محدوده ساحلی میدان گازی پارس جنوبی)

دوره 6، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-46

عباسعلی محمدی؛ علی ارومیه ای؛ کاظم مرادی هرسینی


73. بررسی آزمایشگاهی دیوار گود پایدار شده با ترکیب میخ‌کوبی و مهارگذاری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-44

زهرا جلیل زاده؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ هوشنگ کاتبی


74. بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 35-48

محمد حسن زاده نفوتی؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ حمیدرضا پیروان؛ جعفر غیومیان


75. اثر فرایند ذوب و انجماد بر روی شاخص دوام وارفتگی و مقاومت کششی برزیلی توف‌های سازند کرج

دوره 8، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-50

محمد حسین قبادی؛ علیرضا طالب بیدختی؛ محمدرضا نیکودل