تعداد مقالات: 256
76. تأثیر نانوذرات بنتونیت بر تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-47

مینا صنایعی کرمانی؛ محمدرضا نیکودل؛ علی ارومیه ای


79. مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز

دوره 3، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 33-42

رضا اشجاری؛ مرتضی احمدی؛ کامران گشتاسبی؛ مصطفی شریف­زاده


80. مدلی تحلیلی برای پیش‌بینی تغییرمکان‌های خزشی سنگ اطراف تونل‌های دایره‌ای

دوره 1، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 35-44

احمد فهیمی فر؛ فرشاد منشی­ زاده تهرانی


81. ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک‌های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان

دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-46

ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا نیکودل؛ کاظم بهرامی


82. مطالعة آزمایشگاهی تأثیر پیش ترک بر رفتار خزشی سنگ‌های‌ شکننده

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-48

مرتضی احمدی؛ کامران گشتاسبی؛ بهروز دادرسی؛ حمیدرضا نجاتی


84. بررسی عملکرد ماشین حفاری مکانیزه (TBM) در حفاری قطعه اول تونل انتقال آب کرج - تهران

دوره 3، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 41-50

مجید تاجیک؛ محمد اروجی؛ آرمان نوین


85. ارزیابی خصوصیات مهندسی مصالح فیلتر مانع فرسایش در سد خاکی کبودوال استان گلستان

دوره 4، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 41-52

علی‌حسن شریفی؛ علی ارومیه ای؛ سید محمود فاطمی عقدا


87. بررسی رفتار زمین‌شناسی مهندسی خاک‌های سطحی آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در محدوده پالایشگاه تبریز

دوره 7، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-56

سید داود محمدی؛ خلیل محرم‌زاده سرای


89. اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی

دوره 7، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 43-56

مجید اکبری؛ غلامرضا لشکری پور؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ محمد غفوری


90. ارائه مدل تجربی جدید برای تخمین مدول دگرشکل پذیری توده سنگ (مطالعه موردی: سد خرسان 2)

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-53

سمیه کریم دوست؛ حمید مهرنهاد؛ حمیدرضا نجاتی


92. ارزیابی تأثیر شکل و یکنواختی ذرات خاک‌های دانه‌ای بر درصد تخلخل

دوره 9، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-55

قاسم شه­ پری­ فر؛ رسول اجل لوئیان


94. پهنه‌بندی سیلاب رودخانه چالوس با تلفیق مدل HEC-RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-60

علی محمد رجبی؛ طاهر رجایی؛ علی فلاح تفتی


95. طراحی وساخت مدل فیزیکی شبیه سازی زمین‌لغزش با هدف ارزیابی توانایی روش-های ژئوالکتریک در آشکار سازی هندسه زمین‌لغزش‌ها

دوره 2، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 47-58

علی رمضانی؛ میرستار مشین‌چی‌اصل؛ محسن شریعت جعفری؛ محمد عباسی


96. مدل‌سازی فرونشست میدان پارس‌جنوبی با روش‌های تحلیلی و نیمه تحلیلی

دوره 6، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-58

محمود فاطمی عقدا؛ اکبر قاضی فرد؛ محمدحسین طاهری‌نیا


97. بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناسی‌مهندسی و ژئومکانیکی بر گام پیشروی مجاز تونل

دوره 8، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-64

مهدی تلخابلو؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ میلاد معتمدی