تعداد مقالات: 256
102. ارزیابی زوال‌پذیری نمونه‌هایی از تراورتن‌ها در مقابل تبلور نمک با استفاده از پارامترهای شاخص تجزیه و سرعت تجزیه

دوره 6، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 52-66

احمد ذلولی؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل؛ امین جمشیدی


104. بررسی موردی اثر پارامترهای فیزیکی بر تغییرات مقاومت الکتریکی خاکهای ریزدانه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 65-74

عبداله سهرابی بیدار؛ ابراهیم اصغری کلجاهی؛ بهزاد امینی


105. بررسی پی‌آمدهای ناشی از پدیده فرونشست در اراضی و دشت‌های مسکونی ایران

دوره 3، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-58

محمد شریفی‌کیا


106. پیشنهاد روشی برای تعیین محل حفاری‌های جدید، بر اساس کریجینگ شاخص؛ (مطالعه موردی سد سمیلان)

دوره 1، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 45-58

امین حسین‌ مرشدی؛ حسین معماریان


108. تعیین پارامترهای زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی توده‌سنگ مسیر تونل‌های پنستاک سد رودبار لرستان

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-66

بهنام ابره؛ لهراسب فرامرزی؛ مرتضی قارونی نیک


110. پهنه‌بندی خطر روانگرایی در جزیره قشم و ریزپهنه‌بندی آن در شهرهای قشم و درگهان

دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1388، صفحه 53-68

فرج الله عسگری؛ هادی گریوانی؛ ابراهیم حق شناس


111. انتخاب طرح بهینه برای دهانه خروجی تونل‌های انحراف آب سد مشمپای زنجان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

دوره 4، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 53-62

سعید سلطانی محمدی؛ مهدی امینی؛ محمد شفیعی علویجه؛ فریدن بهرامی سامانی


112. معرفی پارامتر فیزیکو-مکانیکی برای برآورد دوام سنگ‌های تراورتن ‌ در برابر هوازدگی نمک

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-68

امین جمشیدی؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشااله خامه چیان


115. بررسی تأثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره‌ی نمونه‌های سنگی

دوره 2، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 59-72

محمد بشیر گنبدی؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل؛ غلامرضا لشکری پور


116. بررسی پتانسیل لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو

دوره 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-68

عبدالهادی قزوینیان؛ حمیدرضا نجاتی؛ وهاب سرفرازی؛ محمد حیاتی


117. ارزیابی روش دندانه‌گذاری در تعیین چقرمگی شکست سنگ

دوره 6، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-68

مهدی زارع نجف‌آبادی؛ مجیدرضا آیت اللهی


118. مقایسه روش‌های درون‌یابی در تخمین و تفسیر داده‌های پیزومتریک در بدنه سد خاکی (مطالعه موردی: سد شاه‌قاسم)

دوره 9، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-67

سعید نورائی نژاد؛ منصور پرویزی؛ اردشیر شکرالهی؛ مریم افروز


120. مدل‌سازی گسیختگی واژگونی بلوکی-خمشی پیشرونده با استفاده از روش عددی المان مجزا (مطالعه موردی: منطقه ویژه پارس جنوبی)

دوره 10، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-73

محمد آذرافزا؛ اکبر قاضی فرد؛ ابراهیم اصغری کلجاهی


123. استفاده از روش منشأیابی در تعیین سهم واحدهای سنگ‌شناسی حوضه پلدشت در تولید رسوب

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 63-74

شاهرخ حکیم خانی؛ حسن احمدی؛ جعفر غیومیان


125. توسعه طبقه بندی آبرفت های تهران بر اساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 65-79

اکبر چشمی؛ سید رمضان رمضان نژآد الیردی؛ علی فاخر