تعداد مقالات: 256
126. تأثیر خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سنگدانه‌ها بر مقاومت بتن

دوره 6، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-82

جواد شریفی؛ محمدرضا نیکودل؛ محمود یزدانی


128. مطالعه آزمایشگاهی و عددی تاثیر برنده Uشکل بر درزه های ناممتد

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-87

وهاب ‌سرفرازی؛ شادمان محمدی بلبان آباد


129. بررسی آزمایشگاهی اثر شرایط تنش‌های اعمال‌شده بر روی نحوه شکست دیواره چاه‌های نفت

دوره 9، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-69

سونیا آقایی؛ مهدی حسینی


131. تحلیل قابلیت اعتماد پایداری سدهای باطله

دوره 1، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 59-70

مهدی نجفی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی


132. بررسی اثر اندازه دانه بر مشخصات مکانیکی و مدول ارتجاعی دانه‌ لیکای سازه‌ای

دوره 3، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 59-70

علیرضا اردکانی؛ محمود یزدانی


133. بررسی عملکرد تزریق در آبرفت C تهران به روش آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-78

مرتضی اسماعیلی؛ مرتضی قارونی نیک؛ حامد حسین‌پور


135. بررسی کارایی آهک زنده و شکفته جهت بهسازی خاک‌های جنگلی حاوی مواد آلی

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-80

سید داود محمدی؛ محمدرضا نیکودل؛ اعظم گلستانی


136. ارائه مدل کنترل کیفیت جهت ساخت لایه‌های غیرچسبنده بر پایه نتایج دستگاه PFWD

دوره 2، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1388، صفحه 69-78

کامران رفیعی؛ امیر کاووسی؛ سید شهاب الدین یثربی


137. انتخاب مناسب‌ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت‌آباد

دوره 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 69-82

مهدی نیک‌منش؛ مهدی حسینی؛ صفر فضلی


138. ارتباط خواص کانی‌شناسی و بافتی میکروسکوپی با خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های گابرو و دیوریت نطنز

دوره 6، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 69-78

مسعود ترکان؛ محمدرضا ایران‌نژادی؛ علیرضا باغبانان


139. ارزیابی و تحلیل ارتباط نتایج آزمون فشار آب و خورند دوغاب سیمانی در عملیات تزریق سد سیمره

دوره 9، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-84

حسن بخشنده امنیه؛ مجید مسعودی


140. تعیین سختی برشی قفل‌شدگی لایه‌های بالاست به روش آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 69-82

بهنام سعداله زاده؛ مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری


143. بررسی آزمایشگاهی رفتار خزش سه محوری بر روی استوانه توخالی جداره ضخیم سنگ نمک

دوره 7، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-82

شکوفه رحیمی؛ مهدی حسینی


144. زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3

دوره 7، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-84

ناصر حافظی مقدس؛ پرویز امیدی؛ غلام جوان دولوئی؛ زهرا حسینی


146. بررسی اثر ابعاد هندسی قطعه، بر روی چقرمگی شکست سنگ مرمر هرسین

دوره 2، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 73-82

مجیدرضا آیت اللهی؛ حامد ثقفی؛ محمدرضا محمدعلیها


147. تأثیر برداشت شن و ماسه بر خصوصیات ریخت‌سنجی رسوبات بستر رودخانه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1387، صفحه 75-86

سید حمیدرضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ لیلا غلامی


148. تاثیر جهت‌داری تنش‌های محصورکننده بر نفوذ دیسک TBM با استفاده از PFC2D

دوره 10، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-84

وهاب ‌سرفرازی؛ رحمان شیرکوند


149. Verifying Cement Compressive Strength Test Result Using the Most Effective Parameters

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 75-83

محمد بهاریه؛ معصومه خلیلی؛ بهنام نصراله زاده


150. تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار با استفاده از روش‌های عددی و تجربی

دوره 8، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-90

جواد شریفی؛ محمد غفوری؛ سعید اردشیری لاجیمی