تعداد مقالات: 256
176. بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری

دوره 8، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-104

مجید تقی‌پور؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس


177. بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ نمک با تکیه بر ریزساختار آن

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-115

حدیثه منصوری؛ رسول اجل لوئیان؛ رامین الیاس زاده؛ علیرضا ندیمی


180. جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 123-143

وحید جودکی؛ رسول اجل لوئیان؛ نغمه مبرقعی دینان؛ عبداله سهرابی بیدار؛ علی عالی انوری


181. تخمین حفاری ویژه انفجار در تونلهای کوچک مقطع با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-13

عارف علیپور؛ مجتبی مختاریان اصل؛ مصطفی اسدی زاده


182. تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز با استفاده از خصوصیات فیزیکی

دوره 6، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-97

معصومه خلیلی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ محمد خانه باد؛ پوریا دهقان


183. تخمین مدول تغییرشکل‌پذیری سنگ آهک آسماری با استفاده از سیستم عصبی- ژنتیک

دوره 5، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 93-100

زینب علی‌آبادیان؛ مصطفی شریف‌زاده


184. طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن

دوره 7، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 93-99

امیر خبازی؛ محمد غفوری؛ اکبر چشمی؛ یونس کرمی ازندریانی


185. بررسی تغییرمکان‌های پی سد بتنی جیرفت با استفاده از اکستنسومتر‌های سد

دوره 7، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-102

عبداله سهرابی بیدار؛ موسی امین نژاد


186. تصحیح روش پردازش تصویر برای تعیین توزیع اندازه خردشدگی حاصل از انفجار در معدن چغارت

دوره 9، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 97-103

حسن بخشنده امنیه؛ میثم حکیمیان بیدگلی؛ حمیدرضا مالکی‌نژاد


187. تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره

دوره 10، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-111

بهزاد سبزواری ده کبود؛ امین فلاح؛ محمد رضا مشرفی فر؛ عنایت الله امامی


192. ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-45

پژمان کاظمی؛ محمدرضا نیکودل؛ ماشااله خامه چیان؛ سایمون مارتین کلارک؛ شیما طاهری؛ پریتوش گیری


195. ارزیابی تاثیر درصد ماسه‌های شکسته استاندارد بر روی ویژگی‌های بتن خودمتراکم

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 103-118

جمید رضا امینی؛ بهزاد سعیدی رضوی؛ جمال احمدی؛ مهدی بابایی


196. مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه‌های کربناته

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 43-55

زهرا حیدری نقدعلی؛ منصور پرویزی؛ مسعود رابطی مقدم؛ رضا نقی ها


197. استفاده از نخاله ساختمانی برای پایدارسازی دیواره گود عمیق

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 47-59

زهرا سبزی؛ اکبر چشمی؛ سید رمضان رمضان نژاد


199. تحلیل الگوی شکست ماسه سنگ‌ها (مطالعه موردی: ماسه سنگ‌های استان مرکزی)

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-86

مهران نوری؛ غلامرضا خانلری؛ وهاب سرفرازی؛ بهروز رفیعی