نمایه نویسندگان

آ

 • آبدیده، محمد بررسی امکان فعالیت مجدد گسل‌ها و تحلیل پایداری چاه براثر تخلیه مخازن هیدروکربنی [دوره 14، شماره 3، 1400]
 • آبرفت، آرزو بررسی تأثیر چرخه‌های انجماد – آب شدن بر خاک‌های بهسازی شده با آهک زنده در منطقه فقیره، همدان [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]
 • آذرافزا، محمد تحلیل پایداری دینامیکی دامنه‌های سنگی درزه‌دار تحت شرایط زمین‌لرزه (مطالعه موردی: محدوده فلر گاز فاز 7 مجتمع گاز پارس جنوبی- عسلویه) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 67-78]
 • آذرافزا، محمد مدل‌سازی گسیختگی واژگونی بلوکی-خمشی پیشرونده با استفاده از روش عددی المان مجزا (مطالعه موردی: منطقه ویژه پارس جنوبی) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 61-73]
 • آریا، مهدی مدلسازی عددی برای تعیین عوامل موثر بر فشار شروع شکست در عملیات شکست هیدرولیکی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 57-74]
 • آزاد سولا، حسین شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی به کمک مدل ترک چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 41-56]
 • آزاد سولا، حسین تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهداری تراز 2741 معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 61-74]
 • آصف، محمد رضا مزایای نسبی و تحلیل مهندسی ارزش آبی چاله های آبگیر در استانهای کشور [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 89-102]
 • آقایی، سونیا بررسی آزمایشگاهی اثر شرایط تنش‌های اعمال‌شده بر روی نحوه شکست دیواره چاه‌های نفت [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 75-69]
 • آیت اللهی، مجیدرضا بررسی اثر ابعاد هندسی قطعه، بر روی چقرمگی شکست سنگ مرمر هرسین [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 73-82]
 • آیت اللهی، مجیدرضا ارزیابی روش دندانه‌گذاری در تعیین چقرمگی شکست سنگ [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 59-68]

ا

 • ابراهیم پور، جلیل تخمین مقدار تغییر شکل در اطراف تونل و تأثیر نسبی پارامترهای ژئومکانیکی بر آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 61-70]
 • ابره، بهنام تعیین پارامترهای زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی توده‌سنگ مسیر تونل‌های پنستاک سد رودبار لرستان [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 49-66]
 • ابوالقاسمی، یاسمن کاربرد ماشین بردار پشتیبان در مدل‌سازی فرونشست زمین در بخش‌هایی از دشت علی‌آباد قم [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 77-92]
 • اجلالی، رضاقلی روشی جدید برای تعیین آرایش ذرات خاک توسط پردازش تصویر دیجیتال [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 47-55]
 • اجل لوئیان، رسول بررسی زمین شناسی مهندسی توده سنگ‌های قطعه جنوبی قطار شهری اصفهان و تحلیل سیستم نگهدارنده با توجه به ناپایداری‌های ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 49-60]
 • اجل لوئیان، رسول بررسی ناپایداری شیب‌های سنگی بر اساس پارامتر‌های ژئومکانیکی در منطقه معدنی آلومینای جاجرم [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 27-30]
 • اجل لوئیان، رسول پیش‌بینی مدول الاستیک سنگ آهک با استفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 33-38]
 • اجل لوئیان، رسول ارزیابی نفوذپذیری و تزریق‌پذیری نهشته‌های کواترنری و توده‌سنگ‌های رسوبی ساختگاه سد نرگسی [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 13-32]
 • اجل لوئیان، رسول ارزیابی تأثیر شکل و یکنواختی ذرات خاک‌های دانه‌ای بر درصد تخلخل [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 45-55]
 • اجل لوئیان، رسول بررسی کارایی روش عدد پتروگرافی در تعیین کیفیت برخی از مصالح سنگی کشور جهت استفاده در سازه های حفاظت دریایی [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 45-59]
 • اجل لوئیان، رسول مقایسة نتایج برگردان دوبُعدی داده‎های مقاومت‎سنجی با شرایط زمین‏شناسی در مسیر حفاری قطعه 3 و4 تونل قمرود [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 49-64]
 • اجل لوئیان، رسول بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ نمک با تکیه بر ریزساختار آن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 95-115]
 • اجل لوئیان، رسول ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 15-31]
 • اجل لوئیان، رسول بررسی مقاومت و تغییر شکل کششی خاک های رمبنده دشت ورامین در حالت های دست نخورده، بازسازی شده و بهسازی شده [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 61-80]
 • اجل لوئیان، رسول مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات بارانهای اسیدی و قلیایی بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ریزدانه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 61-74]
 • اجل لوئیان، رسول ارتباط علوم زمین‌شناسی و مهندسی مکانیک در افزایش بهره‌وری ماشین‌های حفار تمام مقطع [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 1-24]
 • اجل لوئیان، رسول برآورد شکنندگی سنگ‌های گرانیتی مناطق تواندشت و گوشه (شهرستان بروجرد) از سختی واجهشی اشمیت و خصوصیات پتروگرافی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-68]
 • اجل لوئیان، رسول بررسی رفتار مکانیکی و دینامیکی دو نوع سنگ رسوبی آواری در آزمون سه محوره خودکنترل با توجه به بافت و ساخت آنها [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • اجل لوئیان، رسول بکارگیری روشAHP و مشخصات ساختگاه در پهنه‌بندی لرزه‌ای و بررسی آسیب‌پذیری ساختمانها (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 75-94]
 • اجل لوئیان، رسول جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • اجل لوئیان، رسول ارائه معیاری جهت تعیین کمترین فاصله بین تونل‌های موازی توسط منحنی واکنش پایه (PRC) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]
 • اجل لوئیان، رسول پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تونل در سنگ‌آهک کرتاسه جنوب تهران به‌روش یادگیری ماشین [(مقالات آماده انتشار)]
 • احدی‌عالی، وحید تثبیت زمین لغزش‌های خاکی با فن‌آوری SLS [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 25-34]
 • احمدی، جمال ارزیابی تاثیر درصد ماسه‌های شکسته استاندارد بر روی ویژگی‌های بتن خودمتراکم [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 103-118]
 • احمدی، جمال تأثیر استفاده از چسباننده‌های قلیافعال بر دوام بتن سبک سازه‌ای در برابر محیط‌های آسیب‌رسان [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 49-64]
 • احمدی، حاج رضا تأثیر شیرابه‌های محل دفن زباله همدان بر آب‌های زیرزمینی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 81-92]
 • احمدی، حسن بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 35-48]
 • احمدی، حسن استفاده از روش منشأیابی در تعیین سهم واحدهای سنگ‌شناسی حوضه پلدشت در تولید رسوب [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 63-74]
 • احمدی، رضا بکارگیری روش رادار نفوذی به زمین جهت مطالعات ژئوتکنیکی بنای تاریخی سی و سه پل اصفهان [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 85-102]
 • احمدی، رضا تعیین پارامتر‌های هندسی اهداف استوانه ای پنهان در تصاویر ‏GPR‏ با استفاده از الگوریتم ‏بهینه سازی تجمع ذرات ‏‎(PSO)‎ [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 81-94]
 • احمدی، رضا پیشنهاد موقعیت بهینه حفاری در کانسار مس پورفیری نارباغی شمالی ساوه براساس مدل-‏سازی داده‌های ژئوفیزیکی ‏ [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 95-121]
 • احمدی، رضا بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی پاسخ اهداف مغناطیسی در روش مغناطیس ‏سنجی با استفاده از مدلسازی پیشروی دوبعدی و سه بعدی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 15-34]
 • احمدی، رضا بکارگیری روش شبکه عصبی احتمالاتی به‌منظور طبقه‌بندی عیار کانسار مس علی‌آباد یزد [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 65-76]
 • احمدی، علیرضا ارزیابی عددی روشهای تحکیم و بهسازی در تونل البرز [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • احمدی، لیلا بررسی تاثیر بافت سنگ‌های آهکی منطقه همدان بر روند افت وزنی آنها در آزمایش سلامت سنگ [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 1-12]
 • احمدی، محمد ارائه معیاری برای تخمین حداقل و حداکثر فشار فروتعادلی گل حفاری در مخازن کربناته ایران [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 77-88]
 • احمدی، مرتضی تخمین مقدار تغییر شکل در اطراف تونل و تأثیر نسبی پارامترهای ژئومکانیکی بر آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 61-70]
 • احمدی، مرتضی مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 33-42]
 • احمدی، مرتضی مطالعة آزمایشگاهی تأثیر پیش ترک بر رفتار خزشی سنگ‌های‌ شکننده [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 39-48]
 • احمدی، هادی بررسی آزمایشگاهی کاهش پتانسیل واگرایی رس با استفاده از افزودن نانو اکسید آلومینیوم و آهک [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 73-85]
 • احمدی ششده، ابراهیم معرفی دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات منفرد و بررسی تکرارپذیری نتایج [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 17-32]
 • اختر پور، علی تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-17]
 • اردشیری لاجیمی، سعید تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار با استفاده از روش‌های عددی و تجربی [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 79-90]
 • اردکانی، علیرضا بررسی آزمایشگاهی تأثیر میزان مواد ریزدانه موجود در مصالح فیلتر بر عملکرد سیستم خاک- فیلتر [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 83-96]
 • اردکانی، علیرضا بررسی اثر اندازه دانه بر مشخصات مکانیکی و مدول ارتجاعی دانه‌ لیکای سازه‌ای [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 59-70]
 • اردلان زاده، آرام بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی کالیج، جنوب سنندج [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 79-88]
 • اروجی، محمد بررسی عملکرد ماشین حفاری مکانیزه (TBM) در حفاری قطعه اول تونل انتقال آب کرج - تهران [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 41-50]
 • ارومیه­ای، علی بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-22]
 • ارومیه ای، علی بررسی تأثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره‌ی نمونه‌های سنگی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 59-72]
 • ارومیه ای، علی بررسی خطر زمین‌لغزش به روش AHP در ساحل دریای خزر، محدودة نوشهر تا رامسر [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 1-14]
 • ارومیه ای، علی ارزیابی خصوصیات مهندسی مصالح فیلتر مانع فرسایش در سد خاکی کبودوال استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 41-52]
 • ارومیه ای، علی ارزیابی سایندگی خاک‌ها در حفاری مکانیزه تونل‌های شهری با نگرشی ویژه به خط یک قطار شهری تبریز [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 41-58]
 • ارومیه ای، علی ارزیابی و پهنه‌بندی توان روانگرایی نهشته‌های ساحلی (محدوده ساحلی میدان گازی پارس جنوبی) [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 33-46]
 • ارومیه ای، علی تأثیر نانوذرات بنتونیت بر تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-47]
 • ارومیه ای، علی بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه بر افزایش مقاومت خمشی سنگ های مصنوعی و مطالعه ی ساختار آن ها با استفاده از SEM [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 15-27]
 • ارومیه ای، علی بررسی استحکام و کاربری سنگ‌های مصنوعی ساخته شده با رزین‌ و مواد افزودنی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 1-14]
 • ارومیه ای، علی مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ‌دانه های مختلف [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 31-42]
 • ارومیه ای، علی بررسی عملکرد تغییرشکل زمین در وقوع ترک‌های میدان نفتی آذر به کمک تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر پراکنش‌گرهای دائمی ‍‍‍‍‍(PS-InSAR) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارومیه ای، علی اولویت‌بندی مناطق جهت کنترل فرسایش و تولید رسوب ناشی از زمین‌لغزش با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز اوغان، استان گلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارومیه ای، علی ارزیابی ویژگی های سنگ شناسی و مکانیکی سازند ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی زاده، مصطفی تخمین حفاری ویژه انفجار در تونلهای کوچک مقطع با استفاده از ماشین بردار پشتیبان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • اسفندیاری، موسی تأثیر خواص بافتی بر ویژگی‌های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 27-42]
 • اسفندیاری، موسی پیش بینی دوام طولانی مدت ماسه سنگ‌های سازند قرمز بالایی در مقابل پدیده ذوب - انجماد و هوازدگی نمک با استفاده از مدل تابع تخریب [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 57-70]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی اثرات انفجار پرتابه‌ها در محیط سنگی درزه‌دار با استفاده از روش DEM مطالعه موردی : تونل کیلومتر 500+345 راه آهن اردبیل- میانه [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 79-90]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی عملکرد تزریق در آبرفت C تهران به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 61-78]
 • اسماعیلی، مرتضی بررسی آزمایشگاهی رفتار خاک مخلوط با خرده‌لاستیک به منظور بکارگیری در بستر خطوط ریلی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 79-88]
 • اسماعیلی، مرتضی تعیین سختی برشی قفل‌شدگی لایه‌های بالاست به روش آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 69-82]
 • اسماعیلی، مریم پهنه‌بندی مسیر تونل انتقال آب امیرکبیر از نقطه نظر نفوذپذیری با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان(SVM) [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 19-29]
 • اسمعیل زاده، اکبر بررسی و پیش بینی سیگنال‏های ارتعاشی در فرآیند سنگ زنی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 23-32]
 • اشجاری، رضا مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 33-42]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم پهنه‌بندی استعداد روانگرایی خاک‌های مسیر خط 2 متروی تبریز با استفاده ازGIS [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 15-30]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم تحلیل پایداری دینامیکی دامنه‌های سنگی درزه‌دار تحت شرایط زمین‌لرزه (مطالعه موردی: محدوده فلر گاز فاز 7 مجتمع گاز پارس جنوبی- عسلویه) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 67-78]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم مدل‌سازی گسیختگی واژگونی بلوکی-خمشی پیشرونده با استفاده از روش عددی المان مجزا (مطالعه موردی: منطقه ویژه پارس جنوبی) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 61-73]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم بررسی واگرایی خاکهای ریزدانه منابع قرضه هسته سد خاکی حاجیلر ورزقان و ارتباط آن با سنگ مادر [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 27-41]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم بررسی موردی اثر پارامترهای فیزیکی بر تغییرات مقاومت الکتریکی خاکهای ریزدانه [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 65-74]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم بررسی همگرایی مدلهای ساختار سرعت موج برشی حاصل از تحلیل منحنی بیضیواری امواج سطحی ارتعاشات محیطی 1 [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 15-27]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم بررسی ناپایداری ترانشه های معدن روباز مس سونگون با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 91-112]
 • افروز، مریم مقایسه روش‌های درون‌یابی در تخمین و تفسیر داده‌های پیزومتریک در بدنه سد خاکی (مطالعه موردی: سد شاه‌قاسم) [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 59-67]
 • اکبری، مجید اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 43-56]
 • اکرامی، حمید بررسی آزمایشگاهی کاهش پتانسیل واگرایی رس با استفاده از افزودن نانو اکسید آلومینیوم و آهک [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 73-85]
 • اکرامی فرد، امین تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-17]
 • الیاس زاده، رامین بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ نمک با تکیه بر ریزساختار آن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 95-115]
 • امامی، عنایت الله تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 97-111]
 • امامی میبدی، عنایت الله مدل‌سازی شبکه ناپیوستگی‌‌‌ گسسته به‌ منظور برآورد خردشوندگی برجای توده‌ سنگ در روش‌های استخراج تخریبی [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 27-44]
 • امامی میبدی، عنایت الله مدلسازی هندسی درزه ها به روش شبکه شکستگیهای گسسته سه بعدی (مطالعه موردی ساختگاه سد لیرو) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]
 • امیدی، پرویز زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3 [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 71-84]
 • امیرکیایی، وحید ارزیابی دوام طولانی مدت سنگ‌های ساختمانی کربناته بعد از چرخه‌های ذوب و انجماد با استفاده از روش CART [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 67-81]
 • امیری، محمدکاظم ارائه مدل‌هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی(Cc) در خاک‌های ریزدانه [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 31-43]
 • امیری، محمدکاظم تولید سبکدانه از شیل و مقایسه مشخصات آن با سبکدانه‌های تولیدی در ایران [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 31-4]
 • امین نژاد، موسی بررسی تغییرمکان‌های پی سد بتنی جیرفت با استفاده از اکستنسومتر‌های سد [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 95-102]
 • امینی، بهزاد بررسی موردی اثر پارامترهای فیزیکی بر تغییرات مقاومت الکتریکی خاکهای ریزدانه [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 65-74]
 • امینی، جمید رضا ارزیابی تاثیر درصد ماسه‌های شکسته استاندارد بر روی ویژگی‌های بتن خودمتراکم [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 103-118]
 • امینی، مهدی انتخاب طرح بهینه برای دهانه خروجی تونل‌های انحراف آب سد مشمپای زنجان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 53-62]
 • امینی، نوید ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 15-31]
 • انصاری، عبدالحمید کاربرد مقاومت ویژه الکتریکی دو بعدی در شناسایی هندسه زمین‌لغزش نقل، سمیرم [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 17-32]
 • اوحدی، وحید رضا تاثیر شدت بخشی با هیدروکسید سدیم بر جامدسازی بنتونیت آلوده [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 43-64]
 • ایران‌نژادی، محمدرضا ارتباط خواص کانی‌شناسی و بافتی میکروسکوپی با خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های گابرو و دیوریت نطنز [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 69-78]
 • ایزدی­کیان، لیلی مطالعه عوامل زمین‌شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش‌های منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 1-14]

ب

 • باباآدم، نیلوفر تحلیل پاسخ لرزه ای حوضه رسوبی قم با استفاده از روش اجزای طیفی در حوزه زمان و فرکانس [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 71-88]
 • بابازاده، رضا پهنه‌بندی استعداد روانگرایی خاک‌های مسیر خط 2 متروی تبریز با استفاده ازGIS [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 15-30]
 • بابازاده، رضا بهسازی خاک‌های رسی جنوب غرب همدان با استفاده از آهک [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 1-16]
 • بابازاده، رضا پیش بینی دوام طولانی مدت ماسه سنگ‌های سازند قرمز بالایی در مقابل پدیده ذوب - انجماد و هوازدگی نمک با استفاده از مدل تابع تخریب [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 57-70]
 • بابازاده، رضا بررسی ناپایداری ترانشه های معدن روباز مس سونگون با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 91-112]
 • بابایی، مهدی ارزیابی تاثیر درصد ماسه‌های شکسته استاندارد بر روی ویژگی‌های بتن خودمتراکم [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 103-118]
 • باغبانان، علیرضا ارتباط خواص کانی‌شناسی و بافتی میکروسکوپی با خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های گابرو و دیوریت نطنز [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 69-78]
 • بحرینیان، سید محمدحسین تأثیر خاکستر بادی و آهک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه ای [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 85-95]
 • بخشایش، محمد شناسایی و اولویت‌بندی گزینه های احداث سد زیرزمینی در دشت سیلابی قره‌بوته زنجان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 15-30]
 • بخشنده امنیه، حسن تحلیل پایداری شیروانی‌های سنگی مشرف به نیروگاه سد سردشت با در نظر گرفتن اثر کلیواژ توده سنگ [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 17-26]
 • بخشنده امنیه، حسن تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل بلند سد سردشت با روش‌ همگرایی - همجواری و معیار شکست هوک – براون [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 83-92]
 • بخشنده امنیه، حسن ارزیابی و تحلیل ارتباط نتایج آزمون فشار آب و خورند دوغاب سیمانی در عملیات تزریق سد سیمره [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 69-84]
 • بخشنده امنیه، حسن تصحیح روش پردازش تصویر برای تعیین توزیع اندازه خردشدگی حاصل از انفجار در معدن چغارت [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 97-103]
 • برزگری، قدرت ارزیابی سایندگی خاک‌ها در حفاری مکانیزه تونل‌های شهری با نگرشی ویژه به خط یک قطار شهری تبریز [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 41-58]
 • برزگری، قدرت مخاطرات حفاری مکانیزه تونل در بافت فرسوده شهری [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 31-46]
 • برزگری، قدرت پهنه‌بندی پتانسیل گسیختگی شیب‌های سنگی معدن مس سونگون بر اساس امتیاز توده‌ی سنگ (SMR) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 99-113]
 • برزگری، قدرت تحلیل پایداری دینامیکی دامنه‌های سنگی معدن سونگون به روشهای تعادل حدی و عددی [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 15-30]
 • بشیر گنبدی، محمد بررسی تأثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره‌ی نمونه‌های سنگی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 59-72]
 • بشیری گودرزی، میلاد بررسی قابلیت پارامترهای مختلف امواج التراسونیک در ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی و دوام سنگ های کربناته [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 81-98]
 • بلالی، فاطمه پهنه‌بندی استعداد زمین‌لغزش با استفاده از روش منطق‌فازی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه‌آبخیز نکارود) [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 19-30]
 • بلوری بزاز، جعفر مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده و روش‌های بهسازی آنها [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 33-46]
 • بلوری بزاز، جعفر شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک‌های رمبنده [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 27-40]
 • بلوری بزاز، جعفر ارزیابی میزان بهسازی خاک های آلوده هیدروکربنی در مخزن با استفاده از روش زیست تزریق رسوب کلسیم کربنات در خاک‌های شل و متراکم ماسه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • بلوری بزاز، جعفر مطالعه آزمایشگاهی تغییر شکل‌ تابع زمان دیواره میخ کوبی شده در حین عملیات گودبرداری [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 59-77]
 • بلوری بزاز، محمد تقی ارزیابی میزان بهسازی خاک های آلوده هیدروکربنی در مخزن با استفاده از روش زیست تزریق رسوب کلسیم کربنات در خاک‌های شل و متراکم ماسه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • بمانی، مهدی کاربرد مقاومت ویژه الکتریکی دو بعدی در شناسایی هندسه زمین‌لغزش نقل، سمیرم [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 17-32]
 • بهادر، حمید بررسی مقدار ضریب اصطکاک پسماند سطوح سنگی تحت تماس‌های کوچک و استاندارد و پیشنهاد کاربرد تریبومتر در اندازه‌گیری آن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]
 • بهاریه، محمد Verifying Cement Compressive Strength Test Result Using the Most Effective Parameters [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 75-83]
 • بهرامی، کاظم ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک‌های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 39-46]
 • بهرامی سامانی، فریدن انتخاب طرح بهینه برای دهانه خروجی تونل‌های انحراف آب سد مشمپای زنجان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 53-62]
 • بهرامی سامانی، فریدون ارزیابی نفوذپذیری و تزریق‌پذیری نهشته‌های کواترنری و توده‌سنگ‌های رسوبی ساختگاه سد نرگسی [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 13-32]
 • بهروز سرند، فریبا اثر تورم خاک بستر بر کانال‌های انتقال آب دشت تبریز و ارائه‌ی راهکاراصلاحی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 83-98]
 • بهزادتبار، پریا مطالعه عوامل زمین‌شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش‌های منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 1-14]
 • بهنام، ناصر ارائه معیاری برای تخمین حداقل و حداکثر فشار فروتعادلی گل حفاری در مخازن کربناته ایران [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 77-88]
 • بوذری، سهیلا شبیه‌سازی زمین لرزه هفتم مه 2020 دماوند تهران با بزگای گشتاوری 5 به روش تابع تجربی گرین [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیات، میثم مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات بارانهای اسیدی و قلیایی بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ریزدانه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 61-74]
 • بیات، میثم پیش بینی مدول الاستیک دینامیکی خاک های دانه ای با استفاده از روش بررسی گروهی داده ها [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 97-109]
 • بیات، میثم تأثیر خاکستر بادی و آهک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه ای [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 85-95]
 • بیات، میثم مطالعه آزمایشگاهی اثر اضافه شدن ضایعات کارخانه سنگ بر مقاومت خاک تثبیت شده با آهک و سیمان در برابر چرخه های ذوب و یخبندان [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 11-22]
 • بیرانوند، بهرنگ یادداشت فنی: تحلیل استاتیکی و دینامیکی تنش-کرنش در سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار آباکوس (مطالعه موردی: سد خاکی آزادی) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 83-95]
 • بیک لریان، مرتضی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزودن الیاف و مصالح فرآوری شده معدنی بر روی بتن ژئوپلیمری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 65-74]

پ

 • پرویزی، منصور مقایسه روش‌های درون‌یابی در تخمین و تفسیر داده‌های پیزومتریک در بدنه سد خاکی (مطالعه موردی: سد شاه‌قاسم) [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 59-67]
 • پرویزی، منصور مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 43-55]
 • پرویزی، منصور بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-25]
 • پشگائی، عاطفه اولویت‌بندی مناطق جهت کنترل فرسایش و تولید رسوب ناشی از زمین‌لغزش با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز اوغان، استان گلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهلوان، بدیل ارزیابی مقاومت کششی با استفاده از نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی و مقایسه آن با مقاومت کششی برزیلی و مقاومت بار نقطه‌ای: مطالعه موردی (سازند آسماری) [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 65-80]
 • پوردادا، آذین ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف پلی پروپیلن و نانوسیلیس بر مشخصات ژئوتکنیکی خاک رس [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 23-37]
 • پوردارا، هادی مطالعه خطرات زیست محیطی آلاینده‌های منطقه مهریز در ایجاد آلودگی روی منابع آب زیرزمینی آبخوان یزد [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 45-57]
 • پورقاسمی، حمیدرضا پهنه‌بندی استعداد زمین‌لغزش با استفاده از روش منطق‌فازی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه‌آبخیز نکارود) [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 19-30]
 • پورکرمان، مجید بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی نهشته‌های مارنی حوضه سرخه سمنان بر ایجاد اشکال مختلف فرسایش [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 79-88]
 • پیرمحمدی علیشاه، فرهاد بررسی تاثیر قطر، فاصله و زاویۀ ریزشمع ها در پایداری شیروانی‌ها تحت اثر تراوش پایدار [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 9-28]
 • پیرمرادیان، حکیمه تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل بلند سد سردشت با روش‌ همگرایی - همجواری و معیار شکست هوک – براون [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 83-92]
 • پیرنیا، زهرا مدلسازی رشد درزه در شیب سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: دیواره بلوک تکتونیکی2-4 معدن چغارت) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 1-13]
 • پیروان، حمیدرضا بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 35-48]
 • پیروان، حمیدرضا بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی نهشته‌های مارنی حوضه سرخه سمنان بر ایجاد اشکال مختلف فرسایش [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 79-88]

ت

 • تااو، مینگ ارزیابی رفتار سنگ های گرانیتی حفره دار در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 27-39]
 • تاجیک، مجید بررسی عملکرد ماشین حفاری مکانیزه (TBM) در حفاری قطعه اول تونل انتقال آب کرج - تهران [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 41-50]
 • تاجیک، مجید ارزیابی تأثیر تأخیرات بر عملکرد TBM با استفاده از ماتریس اندرکنش (مطالعه موردی قطعه دوم تونل انتقال آب کرج - تهران) [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 83-96]
 • تبریزی زرین قبایی، سامان روشی جدید برای تعیین آرایش ذرات خاک توسط پردازش تصویر دیجیتال [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 47-55]
 • ترابی خداشهری، حامد ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف پلی پروپیلن و نانوسیلیس بر مشخصات ژئوتکنیکی خاک رس [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 23-37]
 • ترابی کاوه، مهدی ارزیابی ویژگیهای مهندسی خاک های مارنی تثبیت شده توسط آهک و نانوکامپوزیت (مطالعه موردی: خاک مارنی منطقه سنقر) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 55-69]
 • ترکان، مسعود ارتباط خواص کانی‌شناسی و بافتی میکروسکوپی با خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های گابرو و دیوریت نطنز [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 69-78]
 • ترکمان جو، کلثوم برآورد حداقل فشار نگهدارنده جبهه‌کار ناهمگن تونلسازی مکانیزه با استفاده از روش های تحلیلی و عددی، مطالعه موردی: مترو تهران، خط 7 [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 47-60]
 • تقی‌پور، مجید بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 95-104]
 • تقی زاده، سودابه بررسی عملکرد و بهینه سازی جانمایی روش‌های نوین مدیریتی (LID-BMP) در بهبود کمیت رواناب سطحی شهر تهران-مطالعه موردی منطقه 22 [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 1-21]
 • تلخابلو، مهدی بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-22]
 • تلخابلو، مهدی بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناسی‌مهندسی و ژئومکانیکی بر گام پیشروی مجاز تونل [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 47-64]
 • توکلی، حسین ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تأثیر هوازدگی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]

ث

 • ثقفی، حامد بررسی اثر ابعاد هندسی قطعه، بر روی چقرمگی شکست سنگ مرمر هرسین [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 73-82]
 • ثقفی یزدی، مرتضی تاثیر تعداد سیکل های یخبندان-ذوب روی خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ لوشان و ملات سیمان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 25-39]
 • ثقفی یزدی، مرتضی بررسی اثر درجه حرارت بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه سنگ لوشان [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 37-46]

ج

 • جسمانی، مهراب بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک کویر میقان بمنظور اصلاح وتثبیت آن [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 23-34]
 • جعفرآذری خزینه، اکبر بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه بر افزایش مقاومت خمشی سنگ های مصنوعی و مطالعه ی ساختار آن ها با استفاده از SEM [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 15-27]
 • جعفرآذری خزینه، اکبر بررسی استحکام و کاربری سنگ‌های مصنوعی ساخته شده با رزین‌ و مواد افزودنی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 1-14]
 • جعفرآذری خزینه، اکبر مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ‌دانه های مختلف [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 31-42]
 • جعفرپور، امیر ارزیابی و طبقه‌بندی قابلیت مکانیزاسیون لایه‌های زغال‌سنگ تحت شرایط زمین‌شناسی (مطالعه موردی: حوضه البرز شرقی و طبس) [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 43-64]
 • جعفرپور، امیر بررسی و ارزیابی چالشهای ایمنی و اقتصادی پیش‌رو در معادن سنگ ساختمانی استان آذربایجان‌غربی با استفاده از روش FMEA [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 59-73]
 • جعفرنژاد قراحسنلو، احسان ارزیابی و طبقه‌بندی قابلیت مکانیزاسیون لایه‌های زغال‌سنگ تحت شرایط زمین‌شناسی (مطالعه موردی: حوضه البرز شرقی و طبس) [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 43-64]
 • جعفری شالکوهی، عطا ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف پلی پروپیلن و نانوسیلیس بر مشخصات ژئوتکنیکی خاک رس [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 23-37]
 • جعفری شالکوهی، عطا ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر ضایعات پلیمری موکت بر خواص ژئوتکنیکی خاک ماسه ای بندرانزلی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 43-54]
 • جلالی، سودابه بهبود خاصیت رمبندگی خاک دست نخورده با استفاده از مواد پلیمری [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 127-139]
 • جلالی، سید محمد اسماعیل ارزیابی عددی روشهای تحکیم و بهسازی در تونل البرز [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • جلالی، سید محمداسماعیل مدل‌سازی شبکه ناپیوستگی‌‌‌ گسسته به‌ منظور برآورد خردشوندگی برجای توده‌ سنگ در روش‌های استخراج تخریبی [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 27-44]
 • جلیل زاده، زهرا بررسی آزمایشگاهی دیوار گود پایدار شده با ترکیب میخ‌کوبی و مهارگذاری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 33-44]
 • جمشیدی، امین ارزیابی زوال‌پذیری نمونه‌هایی از تراورتن‌ها در مقابل تبلور نمک با استفاده از پارامترهای شاخص تجزیه و سرعت تجزیه [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 52-66]
 • جمشیدی، امین معرفی پارامتر فیزیکو-مکانیکی برای برآورد دوام سنگ‌های تراورتن ‌ در برابر هوازدگی نمک [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 55-68]
 • جمشیدی، امین بررسی قابلیت پارامترهای مختلف امواج التراسونیک در ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی و دوام سنگ های کربناته [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 81-98]
 • جمشیدی، امین برآورد شکنندگی سنگ‌های گرانیتی مناطق تواندشت و گوشه (شهرستان بروجرد) از سختی واجهشی اشمیت و خصوصیات پتروگرافی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-68]
 • جمشیدی، امین Evaluation of the block punch index test for predicting the strength of sandstones [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • جمشیدی، امین تحلیل سقوط سنگ و ارزیابی خطر آن به روش تکاملی در دامنه‌های سنگی (مطالعه موردی: روستای اسفیدان، جنوب شرقی شهرستان بجنورد، خراسان شمالی) [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]
 • جمشیدی، مجید بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک کویر میقان بمنظور اصلاح وتثبیت آن [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 23-34]
 • جوادی اصطهباناتی، مرتضی تعیین ثابت الاستیک توده‌سنگ با استفاده از مدلسازی عددی ناپیوسته و صحت‌سنجی نتایج آن با روابط تحلیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوان دولوئی، غلام زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3 [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 71-84]
 • جودکی، وحید مقایسة نتایج برگردان دوبُعدی داده‎های مقاومت‎سنجی با شرایط زمین‏شناسی در مسیر حفاری قطعه 3 و4 تونل قمرود [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 49-64]
 • جودکی، وحید ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 15-31]
 • جودکی، وحید ارتباط علوم زمین‌شناسی و مهندسی مکانیک در افزایش بهره‌وری ماشین‌های حفار تمام مقطع [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 1-24]
 • جودکی، وحید جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • جوکار، محمد حسین بررسی علل فرسایش‌ شدید خاک‌های گچ دار مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان با تأکید بر واگرایی و انحلال‌پذیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 75-92]

چ

 • چاکری، حمید تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهداری تراز 2741 معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 61-74]
 • چرخابی، امیرحسین بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی نهشته‌های مارنی حوضه سرخه سمنان بر ایجاد اشکال مختلف فرسایش [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 79-88]
 • چشم دوست، محمد اثر تورم خاک بستر بر کانال‌های انتقال آب دشت تبریز و ارائه‌ی راهکاراصلاحی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 83-98]
 • چشمی، اکبر بررسی رابطه زاویه اصطکاک داخلی و شکل ذرات با استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی و عکس‌برداری از دانه‌ها [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 27-38]
 • چشمی، اکبر معرفی دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات منفرد و بررسی تکرارپذیری نتایج [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 17-32]
 • چشمی، اکبر طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 93-99]
 • چشمی، اکبر مقایسه ضریب تحکیم حاصل از آزمایش CPTu و آزمایش تحکیم یک بعدی [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 81-94]
 • چشمی، اکبر بررسی ومقایسه مدل‌های رایج در پیش بینی عملکرد ماشین با استفاده از داده‌های واقعی در قطعه دوم تونل انتقال آب زاگرس [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • چشمی، اکبر توسعه طبقه بندی آبرفت های تهران بر اساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 65-79]
 • چشمی، اکبر استفاده از نخاله ساختمانی برای پایدارسازی دیواره گود عمیق [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • چشمی، اکبر بررسی ظرفیت باربری مجاز نهشته‌های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بندر امام برای پی‌های سطحی [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 109-127]
 • چهره قانی، سجاد شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی به کمک مدل ترک چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 41-56]
 • چهره قانی، سجاد تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهداری تراز 2741 معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 61-74]
 • چهره قانی، سجاد بررسی تاثیر کمک خردایش‌های مختلف بر روی کیفیت سیمان و راندمان خردایش سیمان تولیدی؛ مطالعۀ موردی کارخانه سیمان ارومیه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 33-45]

ح

 • حاتمی جربت، میترا تخمین شاخص شکنندگی سنگ با استفاده از آزمایش بار نقطه‌ای (مطالعه موردی: سنگ توف کرج) [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 15-26]
 • حاتمی جربت، میترا بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف شیشه بر چقرمگی شکست و انتشار ترک حالت I، حالت II و حالت ترکیبی I-II در بتن مسلح الیافی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 39-58]
 • حاجی علیلوی بناب، مسعود اثر تورم خاک بستر بر کانال‌های انتقال آب دشت تبریز و ارائه‌ی راهکاراصلاحی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 83-98]
 • حاجی علیلوی بناب، مسعود بررسی آزمایشگاهی دیوار گود پایدار شده با ترکیب میخ‌کوبی و مهارگذاری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 33-44]
 • حافظی مقدس، ناصر بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-22]
 • حافظی مقدس، ناصر بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک‌ها [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 13-26]
 • حافظی مقدس، ناصر ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 31-40]
 • حافظی مقدس، ناصر ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک‌های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 39-46]
 • حافظی مقدس، ناصر شناسایی و طبقه‌بندی مناطق گردوغباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی‌های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده‌ی MODIS [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 83-92]
 • حافظی مقدس، ناصر ارزیابی نفوذپذیری و تزریق‌پذیری نهشته‌های کواترنری و توده‌سنگ‌های رسوبی ساختگاه سد نرگسی [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 13-32]
 • حافظی مقدس، ناصر بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 29-40]
 • حافظی مقدس، ناصر زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3 [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 71-84]
 • حافظی مقدس، ناصر تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 17-30]
 • حافظی مقدس، ناصر بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 95-104]
 • حافظی مقدس، ناصر ارائه مدل‌هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی(Cc) در خاک‌های ریزدانه [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 31-43]
 • حافظی مقدس، ناصر بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]
 • حافظی مقدس، ناصر ارزیابی شاخص شکنندگی S20 سنگ آهک و بررسی عوامل موثر بر آن در حالت خشک و اشباع [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]
 • حافظی مقدس، ناصر مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 85-95]
 • حافظی مقدس، ناصر مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ‌دانه های مختلف [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 31-42]
 • حافظی مقدس، ناصر تخمین مدول یانگ استاتیکی و مقاومت تراکمی تک‌محوری بر اساس خصوصیات فیزیکی و دینامیکی سنگ‌آهک سازند آقچاگیل در حوضه خزر [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • حبیبی، محمدرضا بکارگیری روشAHP و مشخصات ساختگاه در پهنه‌بندی لرزه‌ای و بررسی آسیب‌پذیری ساختمانها (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 75-94]
 • حبیبی نوخندان، مجید شناسایی و طبقه‌بندی مناطق گردوغباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی‌های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده‌ی MODIS [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 83-92]
 • حسن‌پور، جعفر بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی آبخوان واقع در مسیر قطعه شرقی- غربی خط هفت تونل مترو تهران در زمان انجام حفاری مکانیزه با نگرشی بر میزان آب ورودی به تونل [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 63-74]
 • حسن‌پور، جعفر بررسی ومقایسه مدل‌های رایج در پیش بینی عملکرد ماشین با استفاده از داده‌های واقعی در قطعه دوم تونل انتقال آب زاگرس [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • حسن‌پور، جعفر ارتباط علوم زمین‌شناسی و مهندسی مکانیک در افزایش بهره‌وری ماشین‌های حفار تمام مقطع [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 1-24]
 • حسن‌پور، جعفر پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تونل در سنگ‌آهک کرتاسه جنوب تهران به‌روش یادگیری ماشین [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن پور، جعفر توسعه‌ی مدل‌های تجربی جهت برآورد پارامترهای اپراتوری ماشین EPB در سنگ‌های آهکی مستحکم [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 29-41]
 • حسن زاده، مرتضی بررسی امکان فعالیت مجدد گسل‌ها و تحلیل پایداری چاه براثر تخلیه مخازن هیدروکربنی [دوره 14، شماره 3، 1400]
 • حسن زاده نفوتی، محمد بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 35-48]
 • حسنوند، مائده بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 29-40]
 • حسنی نیا، مریم بکارگیری روشAHP و مشخصات ساختگاه در پهنه‌بندی لرزه‌ای و بررسی آسیب‌پذیری ساختمانها (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 75-94]
 • حسین‌پور، حامد بررسی عملکرد تزریق در آبرفت C تهران به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 61-78]
 • حسین زاده، سید رضا تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 65-82]
 • حسین زاده قره قشلاق، حجت بررسی تاثیر کمک خردایش‌های مختلف بر روی کیفیت سیمان و راندمان خردایش سیمان تولیدی؛ مطالعۀ موردی کارخانه سیمان ارومیه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 33-45]
 • حسین میرزایی، زهرا بررسی ناپایداری شیب‌های سنگی بر اساس پارامتر‌های ژئومکانیکی در منطقه معدنی آلومینای جاجرم [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 27-30]
 • حسینی، زهرا زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3 [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 71-84]
 • حسینی، سید عظیم بهبود خاصیت رمبندگی خاک دست نخورده با استفاده از مواد پلیمری [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 127-139]
 • حسینی، سید محمود ارائه روشی تحلیلی برای تخمین عوامل مؤثر بر نشست زمین با استفاده از داده‌های صحرایی و تصاویر InSAR در دشت نیشابور [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 33-50]
 • حسینی، علی‌رضا بررسی اثر افزودنی‌های‌ پلیمر مایع وینیل استات و کربنات کلسیم میکرونیزه برمدول الاستیسیته خاک ماسه ‌لای‌دار [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 71-83]
 • حسینی، محمد فاروق شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی به کمک مدل ترک چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 41-56]
 • حسینی، مهدی طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی برای تعیین نفوذپذیری شعاعی سنگها همراه با تغییرات تنش مؤثر [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 71-82]
 • حسینی، مهدی تخمین میزان نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل قطعه شرقی- غربی خط هفت متروی تهران [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 71-87]
 • حسینی، مهدی انتخاب مناسب‌ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت‌آباد [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 69-82]
 • حسینی، مهدی تحلیل پایداری سطوح شیبدار مشرف به نیروگاه سد خرسان 3 تحت بارگذاری زلزله به کمک نرم‌افزار UDEC [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 97-110]
 • حسینی، مهدی بررسی آزمایشگاهی رفتار خزش سه محوری بر روی استوانه توخالی جداره ضخیم سنگ نمک [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 71-82]
 • حسینی، مهدی تخمین شاخص شکنندگی سنگ با استفاده از آزمایش بار نقطه‌ای (مطالعه موردی: سنگ توف کرج) [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 15-26]
 • حسینی، مهدی بررسی آزمایشگاهی اثر شرایط تنش‌های اعمال‌شده بر روی نحوه شکست دیواره چاه‌های نفت [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 75-69]
 • حسینی، مهدی تاثیر تعداد سیکل های یخبندان-ذوب روی خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ لوشان و ملات سیمان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 25-39]
 • حسینی، مهدی مدلسازی عددی برای تعیین عوامل موثر بر فشار شروع شکست در عملیات شکست هیدرولیکی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 57-74]
 • حسینی، مهدی بررسی اثر درجه حرارت بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه سنگ لوشان [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 37-46]
 • حسینی، مهدی ارائه معیاری برای تخمین حداقل و حداکثر فشار فروتعادلی گل حفاری در مخازن کربناته ایران [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 77-88]
 • حسینی، مهدی بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف شیشه بر چقرمگی شکست و انتشار ترک حالت I، حالت II و حالت ترکیبی I-II در بتن مسلح الیافی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 39-58]
 • حسینی، هادی ارزیابی عوامل موثر بر سایش سرمته‌های سه‌مخروطی دورانی دستگاه‌های حفاری در معادن روباز- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 75-88]
 • حسینی رنجبر، حسن بررسی اثرات انفجار پرتابه‌ها در محیط سنگی درزه‌دار با استفاده از روش DEM مطالعه موردی : تونل کیلومتر 500+345 راه آهن اردبیل- میانه [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 79-90]
 • حق شناس، ابراهیم پهنه‌بندی خطر روانگرایی در جزیره قشم و ریزپهنه‌بندی آن در شهرهای قشم و درگهان [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 53-68]
 • حق شناس، ابراهیم بررسی تأثیر حفره‌های زیرزمینی بر پاسخ سطح زمین به روش عددی و مقایسه آن با نتایج تجربی (مطالعه موردی تونل‌های متروی کرج) [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 85-94]
 • حقیری، محمد مزایای نسبی و تحلیل مهندسی ارزش آبی چاله های آبگیر در استانهای کشور [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 89-102]
 • حکیم خانی، شاهرخ استفاده از روش منشأیابی در تعیین سهم واحدهای سنگ‌شناسی حوضه پلدشت در تولید رسوب [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 63-74]
 • حکیمیان بیدگلی، میثم تصحیح روش پردازش تصویر برای تعیین توزیع اندازه خردشدگی حاصل از انفجار در معدن چغارت [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 97-103]
 • حیاتی، محمد بررسی پتانسیل لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 59-68]
 • حیدری، علی ارزیابی ویژگیهای مهندسی خاک های مارنی تثبیت شده توسط آهک و نانوکامپوزیت (مطالعه موردی: خاک مارنی منطقه سنقر) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 55-69]
 • حیدری، مجتبی ارزیابی آزمایش تحکیم منفرد جهت برآورد رمبندگی خاک‌های لسی استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 31-40]
 • حیدری، مجتبی تأثیر خواص بافتی بر ویژگی‌های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 27-42]
 • حیدری، مجتبی بررسی رفتار مکانیکی و دینامیکی دو نوع سنگ رسوبی آواری در آزمون سه محوره خودکنترل با توجه به بافت و ساخت آنها [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • حیدری، مجتبی ارزیابی شاخص‌های شکنندگی سنگ‌ها، برای تخمین مدول چقرمگی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 51-65]
 • حیدری، مجتبی پیش بینی کلاس حساسیت رمبندگی خاک های لسی با بکارگیری روش رگرسیون لجستیک رتبه ای، شمال شرق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری نقدعلی، زهرا مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 43-55]

خ

 • خادمی حمیدی، جعفر ارزیابی شاخص‌های شکنندگی سنگ‌ها، برای تخمین مدول چقرمگی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 51-65]
 • خاکزاد سوچلمایی، حدیثه تخمین مدول یانگ استاتیکی و مقاومت تراکمی تک‌محوری بر اساس خصوصیات فیزیکی و دینامیکی سنگ‌آهک سازند آقچاگیل در حوضه خزر [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • خالدی درویشان، عبدالواحد تأثیر برداشت شن و ماسه بر خصوصیات ریخت‌سنجی رسوبات بستر رودخانه [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 75-86]
 • خالصی مقدم، سعیده بررسی عملکرد تغییرشکل زمین در وقوع ترک‌های میدان نفتی آذر به کمک تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر پراکنش‌گرهای دائمی ‍‍‍‍‍(PS-InSAR) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خالوکاکایی، رضا تحلیل و رده‌بندی پتانسیل ناپایداری شیب‌های سنگی مشرف به جاده گردنه خوش‌ییلاق با استفاده از رویکرد سیستمی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 19-32]
 • خامه چیان، ماشاالله ارزیابی ژئومکانیکی واحدهای رسوبی سازند آغاجاری در پهنه زاگرس [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 15-30]
 • خامه چیان، ماشااله بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک‌ها [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 13-26]
 • خامه چیان، ماشااله بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیک و مورفولوژی رودخانه بهمنشیر بر روی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی نهشته‌های سری جزر و مدی بهمنشیر [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 1-14]
 • خامه چیان، ماشااله پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های ناشی از زلزله با مدل‌های نیومارک و شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 1-17]
 • خامه چیان، ماشااله ارزیابی زوال‌پذیری نمونه‌هایی از تراورتن‌ها در مقابل تبلور نمک با استفاده از پارامترهای شاخص تجزیه و سرعت تجزیه [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 52-66]
 • خامه چیان، ماشااله بهسازی خاک‌های ماسه‌ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 1-12]
 • خامه چیان، ماشااله مدل آب زمین‌شناسی - مهندسی ناحیه فرونشست زمین در جنوب باختری تهران (دشت تهران - شهریار) [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 1-17]
 • خامه چیان، ماشااله بررسی عوامل موثر در بهبود ویژگی‌های فیزیکی سنگ‌مصنوعی و مقایسه ویژگی های مهندسی سنگ‌مصنوعی ساخته شده با دو نمونه سنگ طبیعی [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 85-96]
 • خامه چیان، ماشااله معرفی پارامتر فیزیکو-مکانیکی برای برآورد دوام سنگ‌های تراورتن ‌ در برابر هوازدگی نمک [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 55-68]
 • خامه چیان، ماشااله بهینه سازی روش ALPRIFT با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای ارزیابی آسیب‌پذیری فرونشست دشت جنوب‌غربی تهران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • خامه چیان، ماشااله بررسی علل فرسایش‌ شدید خاک‌های گچ دار مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان با تأکید بر واگرایی و انحلال‌پذیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 75-92]
 • خامه چیان، ماشااله تاثیر رس کائولینیت بر مقاومت خاک ماسه ای در برابر روانگرایی، مطالعه موردی شهرستان گرگان در شمال ایران [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 23-41]
 • خامه چیان، ماشااله ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • خامه چیان، ماشااله بررسی تغییر شکل گرانشی عمیق دامنه در تاقدیس‌های سرتل و کوه‌سفید، شمال غرب دهدشت [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 57-83]
 • خامه چیان، ماشااله تاثیر کانی‌شناسی و اندازه دانه‌ها بر آستانه‌های آسیب گرانیت و دیوریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 29-41]
 • خامه چیان، ماشااله تاثیر جنس سنگ‌های کربناته بر خستگی مخلوط های آسفالتی در سنگ-های کربناته زون البرز مرکزی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 93-109]
 • خامه چیان، ماشااله ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی سنگ های ساختمانی کربناته جنوب غرب یزد [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانلری، غلامرضا بررسی تاثیر بافت سنگ‌های آهکی منطقه همدان بر روند افت وزنی آنها در آزمایش سلامت سنگ [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 1-12]
 • خانلری، غلامرضا ارزیابی آزمایش تحکیم منفرد جهت برآورد رمبندگی خاک‌های لسی استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 31-40]
 • خانلری، غلامرضا تأثیر شیرابه‌های محل دفن زباله همدان بر آب‌های زیرزمینی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 81-92]
 • خانلری، غلامرضا تأثیر خواص بافتی بر ویژگی‌های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 27-42]
 • خانلری، غلامرضا معرفی شاخص جدید سنگدانه (AI) با استفاده از ویژگی‌های پتروگرافی و ژئومکانیکی (مطالعه موردی: سنگ آهک‌های استان همدان) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 51-66]
 • خانلری، غلامرضا بررسی الگوهای گسیختگی ماسه سنگ‌های، لا‌میناسیون‌دار سازند قرمز بالایی در آزمایش برزیلی و بار نقطه‌ای [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 99-106]
 • خانلری، غلامرضا تحلیل الگوی شکست ماسه سنگ‌ها (مطالعه موردی: ماسه سنگ‌های استان مرکزی) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 61-86]
 • خانلری، غلامرضا خانلری پهنه‌بندی استعداد روانگرایی خاک‌های مسیر خط 2 متروی تبریز با استفاده ازGIS [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 15-30]
 • خان محمدی، نسیم بررسی رابطه زاویه اصطکاک داخلی و شکل ذرات با استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی و عکس‌برداری از دانه‌ها [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 27-38]
 • خانه باد، محمد تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز با استفاده از خصوصیات فیزیکی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 89-97]
 • خبازی، امیر طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 93-99]
 • خدابخش، سعید مطالعه عوامل زمین‌شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش‌های منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 1-14]
 • خداپرست، مهدی روشی پیشنهادی برای تعیین وضعیت لایه‌بندی با استفاده از روش‌های زمین‌آمار و تحلیل گروهی [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 75-90]
 • خداپرست، مهدی مطالعه تاثیرآلودگی نفت گاز بر رفتار برشی خاک‌های درشت‌دانه [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 85-96]
 • خداپرست، مهدی ارزیابی اثر شکل و موقعیت بارگذاری بر پایداری شیب مسلح شده با ژئوتکستایل با استفاده از مدل سازی سانتریفوژ [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]
 • خداپرست، مهدی بررسی و مقایسه ویژگی‌های مقاومتی خاک‌های ماسه‌ای با تغییر درصد رطوبت و مشخصات بخش ریزدانه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 89-103]
 • خداپرست، مهدی مدل سازی عددی جریان آب زیرزمینی دشت علی آباد قم به منظور پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی و هدایت هیدرولیکی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 49-67]
 • خراسانی، رضا برآورد شکنندگی سنگ‌های گرانیتی مناطق تواندشت و گوشه (شهرستان بروجرد) از سختی واجهشی اشمیت و خصوصیات پتروگرافی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-68]
 • خطیبی، مهدی بررسی تاثیر گلیسرول بر مقاومت فشاری خاک و خاک سیمان [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 91-98]
 • خلیلی، معصومه تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز با استفاده از خصوصیات فیزیکی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 89-97]
 • خلیلی، معصومه Verifying Cement Compressive Strength Test Result Using the Most Effective Parameters [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 75-83]
 • خواجوی، رامین بهبود خاصیت رمبندگی خاک دست نخورده با استفاده از مواد پلیمری [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 127-139]
 • خوش، بهزاد اثر الیاف بازیافتی از تایر فرسوده بر مشخصات مقاومتی و تغییر شکل‌پذیری شاتکریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 75-93]

د

 • داداش زاده، نازیلا بررسی واگرایی خاکهای ریزدانه منابع قرضه هسته سد خاکی حاجیلر ورزقان و ارتباط آن با سنگ مادر [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 27-41]
 • دادخواه، رسول بررسی زمین شناسی مهندسی توده سنگ‌های قطعه جنوبی قطار شهری اصفهان و تحلیل سیستم نگهدارنده با توجه به ناپایداری‌های ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 49-60]
 • دادخواه، رسول بررسی ناپایداری شیب‌های سنگی بر اساس پارامتر‌های ژئومکانیکی در منطقه معدنی آلومینای جاجرم [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 27-30]
 • دادرسی، بهروز مطالعة آزمایشگاهی تأثیر پیش ترک بر رفتار خزشی سنگ‌های‌ شکننده [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 39-48]
 • دادرسی آبی‌بیگلو، محمد تعیین ثابت الاستیک توده‌سنگ با استفاده از مدلسازی عددی ناپیوسته و صحت‌سنجی نتایج آن با روابط تحلیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • داودی، محمدهادی ارزیابی افزایش مقاومت مکانیکی خاک‌های ریزدانه در اثر وارد کردن یون کلسیم با استفاده از روش الکترو سینتیک [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 47-60]
 • داورپناه، مرضیه تأثیر گسل خوردگی متفاوت راستالغز و معکوس بر نسبت حجمی و مقاومت تک‌محوری بلوک‌های سنگی موجود در پهنه‌ها‌ی گسله‌ی پورکان و نمرک در جنوب البرز مرکزی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 57-70]
 • داوودی، محمد هادی تثبیت زمین لغزش‌های خاکی با فن‌آوری SLS [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 25-34]
 • دبیری، روزبه تاثیر خاکستر خاک اره بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 79-95]
 • دردشتی، آمنه پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تونل در سنگ‌آهک کرتاسه جنوب تهران به‌روش یادگیری ماشین [(مقالات آماده انتشار)]
 • دسروس، ژاکوس طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی برای تعیین نفوذپذیری شعاعی سنگها همراه با تغییرات تنش مؤثر [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 71-82]
 • دهبان ایوان استخری، مریم ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 1-14]
 • دهرآزما، بهناز بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 29-40]
 • دهقان، پوریا تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز با استفاده از خصوصیات فیزیکی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 89-97]
 • دیرانلو، مرتضی تاثیر شدت بخشی با هیدروکسید سدیم بر جامدسازی بنتونیت آلوده [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 43-64]
 • دیکمن، توماس ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 15-31]

ذ

 • ذاکری، جبارعلی تعیین سختی برشی قفل‌شدگی لایه‌های بالاست به روش آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 69-82]
 • ذلولی، احمد ارزیابی زوال‌پذیری نمونه‌هایی از تراورتن‌ها در مقابل تبلور نمک با استفاده از پارامترهای شاخص تجزیه و سرعت تجزیه [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 52-66]
 • ذلولی، احمد تاثیر کانی‌شناسی و اندازه دانه‌ها بر آستانه‌های آسیب گرانیت و دیوریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 29-41]

ر

 • رئیس قاسمی، امیر مازیار تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • رئیسی استبرق، علی بررسی تاثیر گلیسرول بر مقاومت فشاری خاک و خاک سیمان [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 91-98]
 • رابطی مقدم، مسعود مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 43-55]
 • رابطی مقدم، مسعود بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-25]
 • رازی فر، میثم تخمین میزان نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل قطعه شرقی- غربی خط هفت متروی تهران [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 71-87]
 • رجایی، حمید مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده و روش‌های بهسازی آنها [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 33-46]
 • رجایی، طاهر پهنه‌بندی سیلاب رودخانه چالوس با تلفیق مدل HEC-RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • رجایی، طاهر بررسی عملکرد و بهینه سازی جانمایی روش‌های نوین مدیریتی (LID-BMP) در بهبود کمیت رواناب سطحی شهر تهران-مطالعه موردی منطقه 22 [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 1-21]
 • رجبی، علی‌محمد پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های ناشی از زلزله با مدل‌های نیومارک و شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 1-17]
 • رجبی، علی محمد بررسی اثر افزودنی‌های‌ پلیمر مایع وینیل استات و کربنات کلسیم میکرونیزه برمدول الاستیسیته خاک ماسه ‌لای‌دار [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 71-83]
 • رجبی، علی محمد مطالعه تاثیرآلودگی نفت گاز بر رفتار برشی خاک‌های درشت‌دانه [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 85-96]
 • رجبی، علی محمد پهنه‌بندی سیلاب رودخانه چالوس با تلفیق مدل HEC-RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • رجبی، علی محمد ارزیابی مقاومت تراکم تک محوری و حدود اتربرگ خاک رس ماسه ‌دار تثبیت شده با متاکائولن [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 19-31]
 • رجبی، علی محمد ارزیابی اثر شکل و موقعیت بارگذاری بر پایداری شیب مسلح شده با ژئوتکستایل با استفاده از مدل سازی سانتریفوژ [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]
 • رجبی، علی محمد بررسی تاثیر ژئوپلیمر برتثبیت خاک لس (مطالعه موردی خاک لس استان گرگان) [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 47-64]
 • رجبی، علی محمد مدل سازی عددی جریان آب زیرزمینی دشت علی آباد قم به منظور پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی و هدایت هیدرولیکی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 49-67]
 • رجبی، علی محمد کاربرد ماشین بردار پشتیبان در مدل‌سازی فرونشست زمین در بخش‌هایی از دشت علی‌آباد قم [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 77-92]
 • رحیمی، بهنام پتانسیل توسعه کارست و مدل مفهومی کارست ساختگاه سد ابیورد با استفاده از مطالعات زمین شناسی ساختاری و ژئوتکنیک و روش سلسله مراتبی AHP [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، حسن بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 31-42]
 • رحیمی، شکوفه بررسی آزمایشگاهی رفتار خزش سه محوری بر روی استوانه توخالی جداره ضخیم سنگ نمک [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 71-82]
 • رحیمی، محمدرضا روش های اشباع سازی سنگ های انحلال پذیر (با تاکید بر سنگ های ژیپس-انیدریت) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 97-111]
 • رحیمی، مرتضی تحلیل پایداری شیروانی‌های سنگی مشرف به نیروگاه سد سردشت با در نظر گرفتن اثر کلیواژ توده سنگ [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 17-26]
 • رحیمی دیزجی، مرتضی تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل بلند سد سردشت با روش‌ همگرایی - همجواری و معیار شکست هوک – براون [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 83-92]
 • رستمی، جمال پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تونل در سنگ‌آهک کرتاسه جنوب تهران به‌روش یادگیری ماشین [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسولی­ فرح، محمدرضا مطالعه خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی گرانیت‌های بروجرد [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 1-16]
 • رسولی فرح، محمدرضا مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ آهک سازند آسماری در شمال شرق مسجد سلیمان [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 1-18]
 • رشوند آوه، ابوالفضل ارائه معادلات مورد نیاز جهت اندازه گیری مقاومت فشاری سنگ ها و بتن ها، با به کارگیری آزمون نوین "پیچش" و مقایسه ی آن با آزمون های استاندارد [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 47-59]
 • رضائی، محمد مدل‌سازی و بهینه‌سازی الگوی چالزنی و انفجار معدن سنگ لاشه بغده‌کندی سقز [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 41-53]
 • رضائی، محمد توسعه یک رابطه تجربی جدید بین سیستم‌های طبقه‌بندی توده‌سنگ Q و RMR [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 43-54]
 • رضائی، محمد ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تأثیر هوازدگی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]
 • رضائی، محمد پایش پایداری ژئوتکنیکی معادن سنگ لاشه استان کردستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضاپور، محمدرضا پیشنهاد موقعیت بهینه حفاری در کانسار مس پورفیری نارباغی شمالی ساوه براساس مدل-‏سازی داده‌های ژئوفیزیکی ‏ [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 95-121]
 • رضایی‌پور، ابوالفضل بررسی تأثیر زبری سطح ناپیوستگی بر مقاومت نمونه‌های سنگی درزه‌دار [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 1-14]
 • رفیعی، بهروز تأثیر خواص بافتی بر ویژگی‌های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 27-42]
 • رفیعی، بهروز تحلیل الگوی شکست ماسه سنگ‌ها (مطالعه موردی: ماسه سنگ‌های استان مرکزی) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 61-86]
 • رفیعی، رامین تعیین جهت بهینه استخراج به‌منظور بیشینه‌سازی کوپ‌دهی سنگ ساختمانی با استفاده از مدل‌سازی ناپیوستگی‌ها (مطالعه موردی معدن تراورتن کپیول) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 15-29]
 • رفیعی، کامران ارائه مدل کنترل کیفیت جهت ساخت لایه‌های غیرچسبنده بر پایه نتایج دستگاه PFWD [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 69-78]
 • رکنی، جعفر تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 65-82]
 • رمضان اومالی، رمضان شناسایی توزیع شکستگی‌ها و تعیین تنش‌های برجای افقی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس با استفاده از نگار تصویری FMI [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 31-42]
 • رمضان نژآد الیردی، سید رمضان توسعه طبقه بندی آبرفت های تهران بر اساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 65-79]
 • رمضان نژاد، سید رمضان استفاده از نخاله ساختمانی برای پایدارسازی دیواره گود عمیق [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • رمضان نیا، رسول ارزیابی عوامل موثر بر سایش سرمته‌های سه‌مخروطی دورانی دستگاه‌های حفاری در معادن روباز- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 75-88]
 • رمضانی، علی طراحی وساخت مدل فیزیکی شبیه سازی زمین‌لغزش با هدف ارزیابی توانایی روش-های ژئوالکتریک در آشکار سازی هندسه زمین‌لغزش‌ها [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 47-58]
 • رهنما، حسین بهبود عملکرد لایه های جاذب با میرایی افزایشی در مدل سازی عددی انتشار امواج سطحی به روش اجزا محدود [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 13-26]
 • رهنما، حسین ارزیابی تاثیر لایه ضعیف در خاک لایه بندی شده با تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • روحانی، سید محمد تأثیر زئولیت بر مقاومت تراکمی، نفوذپذیری و مقاومت در برابر حملات یون کلر در بتن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 35-49]
 • روستا، مرتضی تعیین پارامترهای مقاومت برشی مواد دامپ باطله معدن با تکیه بر روش تحلیل برگشتی و تعیین ارتفاع پایدار و فاصله‌ی ایمن دامپ باطله تا دیواره‌ی معدن (مطالعه‌ی موردی: معدن شماره یک گل گهر سیرجان) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 83-88]
 • روشن‌بخت، کریم بهسازی خاک‌های ماسه‌ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 1-12]
 • رومیانی، فرشید کاربرد نگار صوتی DSI برای تعیین پارامترهای ژئومکانیکی ناهمسانگردی و جهت‌یابی تنش برجا در مخزن کربناته: مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غربی ایران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 65-76]
 • ریاحی، محمدعلی کاربرد نگار صوتی DSI برای تعیین پارامترهای ژئومکانیکی ناهمسانگردی و جهت‌یابی تنش برجا در مخزن کربناته: مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غربی ایران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 65-76]
 • ریاحی خو، امیرعباس تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-17]

ز

 • زارع، سهراب بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی آبخوان واقع در مسیر قطعه شرقی- غربی خط هفت تونل مترو تهران در زمان انجام حفاری مکانیزه با نگرشی بر میزان آب ورودی به تونل [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 63-74]
 • زارع، مهدی ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌رگرسیون خطی (LINEAR) و جغرافیایی وزنی (GWR) در پهنه‌بندی خطر اندازه زمین‌لغزش‌های ناشی از زلزله 1369 رودبار-منجیل (Ww=7.3) بر اساس پارامترهای کنترل‌کننده [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 97-126]
 • زارعان، احمد بررسی همگرایی مدلهای ساختار سرعت موج برشی حاصل از تحلیل منحنی بیضیواری امواج سطحی ارتعاشات محیطی 1 [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 15-27]
 • زارع صفت، مجتبی ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 1-14]
 • زارع نجف‌آبادی، مهدی ارزیابی روش دندانه‌گذاری در تعیین چقرمگی شکست سنگ [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 59-68]
 • زارع نقدهی، مسعود تحلیل و رده‌بندی پتانسیل ناپایداری شیب‌های سنگی مشرف به جاده گردنه خوش‌ییلاق با استفاده از رویکرد سیستمی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 19-32]
 • زارعی، حمیدرضا بررسی عملکرد تغییرشکل زمین در وقوع ترک‌های میدان نفتی آذر به کمک تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر پراکنش‌گرهای دائمی ‍‍‍‍‍(PS-InSAR) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زال آقایی، صدیقه پیش بینی کلاس حساسیت رمبندگی خاک های لسی با بکارگیری روش رگرسیون لجستیک رتبه ای، شمال شرق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرگر هریجانی، طاهر تحلیل سقوط سنگ و ارزیابی خطر آن به روش تکاملی در دامنه‌های سنگی (مطالعه موردی: روستای اسفیدان، جنوب شرقی شهرستان بجنورد، خراسان شمالی) [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]
 • زهانی قائینی، مهسا تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 17-30]
 • زیاری، نادر مطالعات آزمایشگاهی به منظور بررسی ارتباط میان انرژی ویژه مصرفی دستگاه سیم برش الماسه با مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های کربناته [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 113-131]
 • زین العبادی روزبهانی، مصطفی یادداشت فنی: تحلیل استاتیکی و دینامیکی تنش-کرنش در سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار آباکوس (مطالعه موردی: سد خاکی آزادی) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 83-95]

س

 • ساجدی، رضا حسن بهسازی خاک‌های ماسه‌ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 1-12]
 • ساریخانی، رامین Kinetics and Thermodynamic Study of the Pesticide Absorption in Contaminated Waters using Biotite Silicate in Boroujerd, Lorestan, Iran [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]
 • ساعدی، بهمن بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رادیولاریت‌های چرتی جنوب شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 1-16]
 • سبحانی فرد، سمیرا Kinetics and Thermodynamic Study of the Pesticide Absorption in Contaminated Waters using Biotite Silicate in Boroujerd, Lorestan, Iran [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]
 • سبزواری ده کبود، بهزاد تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 97-111]
 • سبزی، زهرا استفاده از نخاله ساختمانی برای پایدارسازی دیواره گود عمیق [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • ستایشی ­راد، محمد رسول بررسی خطر زمین‌لغزش به روش AHP در ساحل دریای خزر، محدودة نوشهر تا رامسر [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 1-14]
 • ستایشی راد، محمدرسول ارزیابی ویژگی های سنگ شناسی و مکانیکی سازند ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرشکی، فرهنگ مطالعات آزمایشگاهی به منظور بررسی ارتباط میان انرژی ویژه مصرفی دستگاه سیم برش الماسه با مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های کربناته [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 113-131]
 • سرفرازی، وهاب بررسی پتانسیل لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 59-68]
 • سرفرازی، وهاب تحلیل الگوی شکست ماسه سنگ‌ها (مطالعه موردی: ماسه سنگ‌های استان مرکزی) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 61-86]
 • سعادت، محسن پیش بینی مدول الاستیک دینامیکی خاک های دانه ای با استفاده از روش بررسی گروهی داده ها [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 97-109]
 • سعادت، محسن مطالعه آزمایشگاهی اثر اضافه شدن ضایعات کارخانه سنگ بر مقاومت خاک تثبیت شده با آهک و سیمان در برابر چرخه های ذوب و یخبندان [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 11-22]
 • سعداله زاده، بهنام تعیین سختی برشی قفل‌شدگی لایه‌های بالاست به روش آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 69-82]
 • سعیدی رضوی، بهزاد ارزیابی تاثیر درصد ماسه‌های شکسته استاندارد بر روی ویژگی‌های بتن خودمتراکم [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 103-118]
 • سعیدی رضوی، بهزاد تأثیر زئولیت بر مقاومت تراکمی، نفوذپذیری و مقاومت در برابر حملات یون کلر در بتن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 35-49]
 • سعیدی رضوی، بهزاد تأثیر استفاده از چسباننده‌های قلیافعال بر دوام بتن سبک سازه‌ای در برابر محیط‌های آسیب‌رسان [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 49-64]
 • سلطانعلی نژاد، سینا بررسی تاثیر کمک خردایش‌های مختلف بر روی کیفیت سیمان و راندمان خردایش سیمان تولیدی؛ مطالعۀ موردی کارخانه سیمان ارومیه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 33-45]
 • سلطانی، بهروز بررسی و ارزیابی چالشهای ایمنی و اقتصادی پیش‌رو در معادن سنگ ساختمانی استان آذربایجان‌غربی با استفاده از روش FMEA [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 59-73]
 • سلطانی محمدی، سعید انتخاب طرح بهینه برای دهانه خروجی تونل‌های انحراف آب سد مشمپای زنجان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 53-62]
 • سلطانی مقدم، محمدباقر بررسی نشست محیط پیرامون گود زیرگذر شهید باقدرت شهر کرمان تحت اثر تغییرات مشخصات مکانیکی خاک و دبی پمپاژ آب و پیش‌بینی آن در شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 61-77]
 • سلوکی، حمید رضا بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک‌ها [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 13-26]
 • سلیمانیان، نرگس تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 1-17]
 • سلیمی، علیرضا پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تونل در سنگ‌آهک کرتاسه جنوب تهران به‌روش یادگیری ماشین [(مقالات آماده انتشار)]
 • سهرابی بیدار، عبداله بررسی تغییرمکان‌های پی سد بتنی جیرفت با استفاده از اکستنسومتر‌های سد [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 95-102]
 • سهرابی بیدار، عبداله ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 15-31]
 • سهرابی بیدار، عبداله بررسی موردی اثر پارامترهای فیزیکی بر تغییرات مقاومت الکتریکی خاکهای ریزدانه [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 65-74]
 • سهرابی بیدار، عبداله جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • سهرابی بیدار، عبداله بررسی همگرایی مدلهای ساختار سرعت موج برشی حاصل از تحلیل منحنی بیضیواری امواج سطحی ارتعاشات محیطی 1 [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 15-27]
 • سهرابی بیدار، عبداله تحلیل پاسخ لرزه ای حوضه رسوبی قم با استفاده از روش اجزای طیفی در حوزه زمان و فرکانس [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 71-88]
 • سهرابی بیدار، عبداله ارزیابی عددی اثر لایه‌بندی غیر افقی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تپه‌های متناوب نیم‌سینوسی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 111-128]
 • سودمند، نگار شبیه‌سازی زمین لرزه هفتم مه 2020 دماوند تهران با بزگای گشتاوری 5 به روش تابع تجربی گرین [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوری، سلمان ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در زیرحوضه سرخاب از واحد هیدرولوژیکی سد دز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 23-32]
 • سوری، سلمان اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کشوری) [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 1-12]
 • سیّار، امیر ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 1-14]
 • سید فتاحی، سید جواد روشی جدید برای تعیین آرایش ذرات خاک توسط پردازش تصویر دیجیتال [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 47-55]
 • سید موسوی، سید زانیار ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تأثیر هوازدگی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]
 • سیف، اصغر پیش بینی کلاس حساسیت رمبندگی خاک های لسی با بکارگیری روش رگرسیون لجستیک رتبه ای، شمال شرق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیوندی پور، عباس پهنه بندی خطر زلزله استان کرمان با استفاده از تحلیل های آماری و شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 1-9]

ش

 • شاملوئی، حمید رضا Kinetics and Thermodynamic Study of the Pesticide Absorption in Contaminated Waters using Biotite Silicate in Boroujerd, Lorestan, Iran [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]
 • شاهانی، آرش تأثیر استفاده از چسباننده‌های قلیافعال بر دوام بتن سبک سازه‌ای در برابر محیط‌های آسیب‌رسان [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 49-64]
 • شاهرخی، آزاد بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی کالیج، جنوب سنندج [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 79-88]
 • شاهمنصوری، محسن آنالیز نشت در پی و بدنه سد خاکی با استفاده از مدلسازی عددی-مطالعه موردی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 43-56]
 • شاه نظری، حبیب بررسی اثرات انفجار پرتابه‌ها در محیط سنگی درزه‌دار با استفاده از روش DEM مطالعه موردی : تونل کیلومتر 500+345 راه آهن اردبیل- میانه [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 79-90]
 • شاهین فر، مرجان پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری ماسه سنگ های سازندکشف رود و شوریجه با استفاده از ویژگی های پتروگرافی و تخلخل [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 13-27]
 • شریعت جعفری، محسن بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش در جنوب غرب خلخال با استفاده از جداول توافقی و آزمون های آماری مربع کای [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 43-62]
 • شریعت جعفری، محسن ارزیابی ریسک ویژه زمین لغزش در بخشی از البرز جنوبی [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 1-14]
 • شریعت جعفری، محسن طراحی وساخت مدل فیزیکی شبیه سازی زمین‌لغزش با هدف ارزیابی توانایی روش-های ژئوالکتریک در آشکار سازی هندسه زمین‌لغزش‌ها [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 47-58]
 • شریعت جعفری، محسن ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در زیرحوضه سرخاب از واحد هیدرولوژیکی سد دز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 23-32]
 • شریعتی زارچ، معصومه بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی پاسخ اهداف مغناطیسی در روش مغناطیس ‏سنجی با استفاده از مدلسازی پیشروی دوبعدی و سه بعدی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 15-34]
 • شریف­زاده، مصطفی مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 33-42]
 • شریف‌زاده، مصطفی تخمین مدول تغییرشکل‌پذیری سنگ آهک آسماری با استفاده از سیستم عصبی- ژنتیک [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 93-100]
 • شریفی، جواد تأثیر خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سنگدانه‌ها بر مقاومت بتن [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 67-82]
 • شریفی، جواد تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار با استفاده از روش‌های عددی و تجربی [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 79-90]
 • شریفی، علی‌حسن ارزیابی خصوصیات مهندسی مصالح فیلتر مانع فرسایش در سد خاکی کبودوال استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 41-52]
 • شریفی، محمدباقر ارائه روشی تحلیلی برای تخمین عوامل مؤثر بر نشست زمین با استفاده از داده‌های صحرایی و تصاویر InSAR در دشت نیشابور [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 33-50]
 • شریفی تشنیزی، ابراهیم ارزیابی شاخص‌های شکنندگی سنگ‌ها، برای تخمین مدول چقرمگی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 51-65]
 • شریفی‌کیا، محمد بررسی پی‌آمدهای ناشی از پدیده فرونشست در اراضی و دشت‌های مسکونی ایران [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 43-58]
 • شش پری، فاطمه بررسی اثرات بارگذاری حرارتی بر روی شمع زمین گرمایی در خاک های لایه‌بندی شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعاعی، ضیاء الدین بررسی عملکرد و دقت روش PSI در پردازش تصاویر راداری ماهواره Sentinel-1A به منظور پایش دیواره‌ معادن رو باز، مطالعه موردی، معدن روباز انگوران [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 133-153]
 • شعاعی، ضیاءالدین پایش تغییرات غلظت کاتیون‌ها در آب‌های نشتی پای لغزش‌ها بمنظور استفاده در اعلام پیش‌هشدار گسیختگی شیب‌ها [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 13-22]
 • شعاعی، غلامرضا تعیین آستانه شدت-مدت بارندگی به‌منظور پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های کم‌عمق در حوضه آبریز رودخانه‌های تجن و نکارود (شرق مازندران) [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 15-28]
 • شعاعی، غلامرضا بررسی سازوکار وقوع زمین لغزش گردنه صائین (جاده نیر- سراب) با نگرشی بر هیدرولوژی و شرایط ریخت شناسی منطقه [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 13-33]
 • شعاعی، غلامرضا تراکم استاتیکی خاک لس و تأثیر آن بر تغییرات نفوذپذیری خاک [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 29-41]
 • شعاعی، غلامرضا بررسی عملکرد و دقت روش PSI در پردازش تصاویر راداری ماهواره Sentinel-1A به منظور پایش دیواره‌ معادن رو باز، مطالعه موردی، معدن روباز انگوران [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 133-153]
 • شعاعی، غلامرضا ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌رگرسیون خطی (LINEAR) و جغرافیایی وزنی (GWR) در پهنه‌بندی خطر اندازه زمین‌لغزش‌های ناشی از زلزله 1369 رودبار-منجیل (Ww=7.3) بر اساس پارامترهای کنترل‌کننده [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 97-126]
 • شعاعی، غلامرضا بررسی تاثیر وجود سفره‌های آب معلق تشکیل شده در تکیه‌گاه سدها بر میزان پایداری سازه در طول دوره بهره‌برداری و راهکار پایدارسازی (مطالعه موردی : ساختگاه سد مسجد سلیمان) [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • شفیع آبادی، مینا شناسایی توزیع شکستگی‌ها و تعیین تنش‌های برجای افقی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس با استفاده از نگار تصویری FMI [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 31-42]
 • شفیعی علویجه، محمد انتخاب طرح بهینه برای دهانه خروجی تونل‌های انحراف آب سد مشمپای زنجان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 53-62]
 • شفیعی فر، مهدی بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-22]
 • شکرالهی، اردشیر مقایسه روش‌های درون‌یابی در تخمین و تفسیر داده‌های پیزومتریک در بدنه سد خاکی (مطالعه موردی: سد شاه‌قاسم) [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 59-67]
 • شکری، مسعود مطالعه تاثیرآلودگی نفت گاز بر رفتار برشی خاک‌های درشت‌دانه [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 85-96]
 • شمشکی، امیر بررسی هیدروژئولوژیکی، هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی آبخوان ساحلی جنوب شرق دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 109-121]
 • شه­ پری­ فر، قاسم ارزیابی تأثیر شکل و یکنواختی ذرات خاک‌های دانه‌ای بر درصد تخلخل [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 45-55]
 • شهبازی، محمدرضا مدلسازی عددی فرآیند انتشار ترک در نمونه زغال‌سنگ ترد حاوی ترک تحت بار فشاری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 95-107]
 • شهیدی، فرهاد تعیین آستانه شدت-مدت بارندگی به‌منظور پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های کم‌عمق در حوضه آبریز رودخانه‌های تجن و نکارود (شرق مازندران) [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 15-28]
 • شهیدی، فرهاد بررسی سازوکار وقوع زمین لغزش گردنه صائین (جاده نیر- سراب) با نگرشی بر هیدرولوژی و شرایط ریخت شناسی منطقه [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 13-33]
 • شیرکوند، رحمان تاثیر جهت‌داری تنش‌های محصورکننده بر نفوذ دیسک TBM با استفاده از PFC2D [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 75-84]
 • شیرمحمدی، معین آنالیز قابلیت اعتماد سد خاکی با استفاده از یک روش ترکیبی جدید-مطالعه موردی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 95-110]
 • شیروانی، افشین بررسی عملکرد و دقت روش PSI در پردازش تصاویر راداری ماهواره Sentinel-1A به منظور پایش دیواره‌ معادن رو باز، مطالعه موردی، معدن روباز انگوران [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 133-153]
 • شیری، مجتبی تأثیر زئولیت بر مقاومت تراکمی، نفوذپذیری و مقاومت در برابر حملات یون کلر در بتن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 35-49]
 • شیرین زاده، محمدعلی پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین‌ TBM در حفر فضاهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک، سیستم ایمنی مصنوعی، پژواک صدای دلفین و گرگ خاکستری-مطالعه موردی [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 75-94]

ص

 • صابری، محمدحسین کاربرد نگار صوتی DSI برای تعیین پارامترهای ژئومکانیکی ناهمسانگردی و جهت‌یابی تنش برجا در مخزن کربناته: مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غربی ایران [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 65-76]
 • صابری ورزنه، علی ارائه معادلات مورد نیاز جهت اندازه گیری مقاومت فشاری سنگ ها و بتن ها، با به کارگیری آزمون نوین "پیچش" و مقایسه ی آن با آزمون های استاندارد [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 47-59]
 • صادقی، حسین بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 15-24]
 • صادقی، سید حمیدرضا تأثیر برداشت شن و ماسه بر خصوصیات ریخت‌سنجی رسوبات بستر رودخانه [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 75-86]
 • صادقی، شهریار تأثیر گسل خوردگی متفاوت راستالغز و معکوس بر نسبت حجمی و مقاومت تک‌محوری بلوک‌های سنگی موجود در پهنه‌ها‌ی گسله‌ی پورکان و نمرک در جنوب البرز مرکزی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 57-70]
 • صادقی، عرفان ارزیابی مقاومت کششی با استفاده از نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی و مقایسه آن با مقاومت کششی برزیلی و مقاومت بار نقطه‌ای: مطالعه موردی (سازند آسماری) [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 65-80]
 • صادقی، عرفان تاثیر جنس سنگ‌های کربناته بر خستگی مخلوط های آسفالتی در سنگ-های کربناته زون البرز مرکزی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 93-109]
 • صالح آبادی، هادی تعیین جهت بهینه استخراج به‌منظور بیشینه‌سازی کوپ‌دهی سنگ ساختمانی با استفاده از مدل‌سازی ناپیوستگی‌ها (مطالعه موردی معدن تراورتن کپیول) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 15-29]
 • صالحی، طاهره ارزیابی آزمایش تحکیم منفرد جهت برآورد رمبندگی خاک‌های لسی استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 31-40]
 • صالحی، محسن بررسی تأثیر تنش‌های برجا بر رفتار مکانیکی تاندون‌ها در مغارهای زیرزمینی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 11-28]
 • صالحی، محسن مطالعه آزمایشگاهی اثر اضافه شدن ضایعات کارخانه سنگ بر مقاومت خاک تثبیت شده با آهک و سیمان در برابر چرخه های ذوب و یخبندان [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 11-22]
 • صالحی نسب، عبدالمجید ارزیابی عوامل موثر بر سایش سرمته‌های سه‌مخروطی دورانی دستگاه‌های حفاری در معادن روباز- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 75-88]
 • صدایی سولا، بهنام شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی به کمک مدل ترک چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 41-56]
 • صفری فرخد، سجاد ارزیابی شاخص شکنندگی S20 سنگ آهک و بررسی عوامل موثر بر آن در حالت خشک و اشباع [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]
 • صمدی، حنان توسعه‌ی مدل‌های تجربی جهت برآورد پارامترهای اپراتوری ماشین EPB در سنگ‌های آهکی مستحکم [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 29-41]
 • صنایعی کرمانی، مینا تأثیر نانوذرات بنتونیت بر تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-47]

ط

 • طالب بیدختی، علیرضا نقش لیتولوژی و ساختارهای تکتونیکی در گسترش کارست، تغییر آبدهی و کیفیت چشمه‌های کارستی منطقه آبگرم قزوین [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 1-12]
 • طالب بیدختی، علیرضا تأثیر شیرابه‌های محل دفن زباله همدان بر آب‌های زیرزمینی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 81-92]
 • طالب بیدختی، علیرضا اثر فرایند ذوب و انجماد بر روی شاخص دوام وارفتگی و مقاومت کششی برزیلی توف‌های سازند کرج [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 35-50]
 • طالب بیدختی، علیرضا روش های اشباع سازی سنگ های انحلال پذیر (با تاکید بر سنگ های ژیپس-انیدریت) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 97-111]
 • طاهری، داریوش ارزیابی ژئومکانیکی واحدهای رسوبی سازند آغاجاری در پهنه زاگرس [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 15-30]
 • طاهری، شیما ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • طاهری شهرآیینی، حمید شناسایی و طبقه‌بندی مناطق گردوغباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی‌های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده‌ی MODIS [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 83-92]
 • طاهری‌نیا، محمدحسین مدل‌سازی فرونشست میدان پارس‌جنوبی با روش‌های تحلیلی و نیمه تحلیلی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 47-58]
 • طاهری نیا، محمدحسین بررسی تاثیر عمق و اختلاف مدول الاستیسیته سنگ مخزن با محیط در برگیرنده روی پدیده قوس زدگی تنش [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 1-9]
 • طایی سمیرمی، سعید تحلیل پایداری شیروانی‌های سنگی مشرف به نیروگاه سد سردشت با در نظر گرفتن اثر کلیواژ توده سنگ [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 17-26]
 • طایی سمیرمی، سعید تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل بلند سد سردشت با روش‌ همگرایی - همجواری و معیار شکست هوک – براون [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 83-92]
 • طریق ازلی، صادق ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده‌ سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 1-14]
 • طلائی، رضا بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش در جنوب غرب خلخال با استفاده از جداول توافقی و آزمون های آماری مربع کای [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 43-62]
 • طیاری، امید بررسی نشست محیط پیرامون گود زیرگذر شهید باقدرت شهر کرمان تحت اثر تغییرات مشخصات مکانیکی خاک و دبی پمپاژ آب و پیش‌بینی آن در شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 61-77]

ظ

 • ظفری، مریم تخمین مدول یانگ استاتیکی و مقاومت تراکمی تک‌محوری بر اساس خصوصیات فیزیکی و دینامیکی سنگ‌آهک سازند آقچاگیل در حوضه خزر [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]

ع

 • عالی انوری، علی بررسی رفتار هیدرولیکی گسل ها و مدل های رفتاری حاکم بر آن‌ها [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 57-64]
 • عالی انوری، علی جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • عالی انوری، علی پهنه‌بندی مسیر تونل انتقال آب امیرکبیر از نقطه نظر نفوذپذیری با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان(SVM) [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 19-29]
 • عامل سخی، مسعود بررسی تاثیر افزودن آنزیم اوره‌آز بر مقاومت تک‌محوری خاک‌ تثبیت‌شده با سیمان و زئولیت [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 43-57]
 • عامل سخی، مسعود بهبود خاصیت رمبندگی خاک دست نخورده با استفاده از مواد پلیمری [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 127-139]
 • عامل سخی، مسعود ارزیابی عددی اثر لایه‌بندی غیر افقی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تپه‌های متناوب نیم‌سینوسی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 111-128]
 • عامل سخی، مسعود بررسی اثرات بارگذاری حرارتی بر روی شمع زمین گرمایی در خاک های لایه‌بندی شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسپور، محسن اثر الیاف بازیافتی از تایر فرسوده بر مشخصات مقاومتی و تغییر شکل‌پذیری شاتکریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 75-93]
 • عباس زاده، ملیحه پهنه‌بندی مسیر تونل انتقال آب امیرکبیر از نقطه نظر نفوذپذیری با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان(SVM) [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 19-29]
 • عباسی، محمد طراحی وساخت مدل فیزیکی شبیه سازی زمین‌لغزش با هدف ارزیابی توانایی روش-های ژئوالکتریک در آشکار سازی هندسه زمین‌لغزش‌ها [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 47-58]
 • عبدالغنی زاده، کوروش تاثیر تعداد سیکل های یخبندان-ذوب روی خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ لوشان و ملات سیمان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 25-39]
 • عبدالهی، محمود مطالعه آزمایشگاهی تغییر شکل‌ تابع زمان دیواره میخ کوبی شده در حین عملیات گودبرداری [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 59-77]
 • عبدی، یاسین کاربرد روش گروهی مدیریت داده ها (GMDH) در پیش بینی مقاومت فشاری تک محوره سنگ های آهکی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 69-90]
 • عبدی­ لر، یاسین نقش مطالعات ژئومورفولوژی کارست در شناخت منشاء غارها [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 19-30]
 • عبدی‌لر، یاسین بهسازی خاک‌های رسی جنوب غرب همدان با استفاده از آهک [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 1-16]
 • عبدی لر، یاسین بررسی الگوهای گسیختگی ماسه سنگ‌های، لا‌میناسیون‌دار سازند قرمز بالایی در آزمایش برزیلی و بار نقطه‌ای [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 99-106]
 • عثمان­پور، آوا معرفی شاخص جدید سنگدانه (AI) با استفاده از ویژگی‌های پتروگرافی و ژئومکانیکی (مطالعه موردی: سنگ آهک‌های استان همدان) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 51-66]
 • عثمان پور، آوا بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی کالیج، جنوب سنندج [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 79-88]
 • عدالت، علی مدل سازی عددی جریان آب زیرزمینی دشت علی آباد قم به منظور پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی و هدایت هیدرولیکی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 49-67]
 • عدالت، علی کاربرد ماشین بردار پشتیبان در مدل‌سازی فرونشست زمین در بخش‌هایی از دشت علی‌آباد قم [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 77-92]
 • عزالدین، زهرا مقایسه ضریب تحکیم حاصل از آزمایش CPTu و آزمایش تحکیم یک بعدی [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 81-94]
 • عزیزی، رقیه مدلسازی رشد درزه در شیب سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: دیواره بلوک تکتونیکی2-4 معدن چغارت) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 1-13]
 • عسگری، فرج الله پهنه‌بندی خطر روانگرایی در جزیره قشم و ریزپهنه‌بندی آن در شهرهای قشم و درگهان [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 53-68]
 • عشقی، پیام ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف پلی پروپیلن و نانوسیلیس بر مشخصات ژئوتکنیکی خاک رس [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 23-37]
 • عشقی، پیام ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر ضایعات پلیمری موکت بر خواص ژئوتکنیکی خاک ماسه ای بندرانزلی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 43-54]
 • عشقی پور، محمد بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 15-24]
 • عطاپور، هادی تأثیر سرعت برش، سطح تنش عمودی و جنس بلوک‌های درگیر بر سختی برشی درزه‌های سنگی [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 15-26]
 • عطاپور، هادی اثر الیاف بازیافتی از تایر فرسوده بر مشخصات مقاومتی و تغییر شکل‌پذیری شاتکریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 75-93]
 • عطایی، محمد مدل‌سازی آزمایشگاهی ارتعاشات ناشی از برش سنگ‌های تزئینی کربناتی و گرانیتی با روش‌های آماری و هوش مصنوعی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • عطایی، محمد مدل‌سازی فیزیکی به منظور بررسی اثر زمان تأخیر بر روی سست‌شدگی ناشی از انفجار [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 71-84]
 • عطایی، محمد تعیین جهت بهینه استخراج به‌منظور بیشینه‌سازی کوپ‌دهی سنگ ساختمانی با استفاده از مدل‌سازی ناپیوستگی‌ها (مطالعه موردی معدن تراورتن کپیول) [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 15-29]
 • عطایی، محمد بررسی و پیش بینی سیگنال‏های ارتعاشی در فرآیند سنگ زنی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 23-32]
 • عطایی، محمد ارزیابی عوامل موثر بر سایش سرمته‌های سه‌مخروطی دورانی دستگاه‌های حفاری در معادن روباز- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 75-88]
 • عطایی، محمد مطالعات آزمایشگاهی به منظور بررسی ارتباط میان انرژی ویژه مصرفی دستگاه سیم برش الماسه با مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های کربناته [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 113-131]
 • عظیمیان، عبدالعظیم ارزیابی نفوذپذیری و تزریق‌پذیری نهشته‌های کواترنری و توده‌سنگ‌های رسوبی ساختگاه سد نرگسی [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 13-32]
 • علوی پناه، سید کاظم بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاک‌ها [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 13-26]
 • علی‌آبادیان، زینب تخمین مدول تغییرشکل‌پذیری سنگ آهک آسماری با استفاده از سیستم عصبی- ژنتیک [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 93-100]
 • علی اکبری بیدختی، حسین مدل‌سازی فیزیکی به منظور بررسی اثر زمان تأخیر بر روی سست‌شدگی ناشی از انفجار [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 71-84]
 • علیپور، عارف ارائه رابطه غیرخطی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری به منظور پیش ینی قابلیت برش- نرخ تولید سنگ تزئینی با استفاده از دستگاه سیم برش الماسه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]
 • علیپور، عارف تخمین حفاری ویژه انفجار در تونلهای کوچک مقطع با استفاده از ماشین بردار پشتیبان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • علیپور، عارف بررسی تاثیر کمک خردایش‌های مختلف بر روی کیفیت سیمان و راندمان خردایش سیمان تولیدی؛ مطالعۀ موردی کارخانه سیمان ارومیه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 33-45]
 • علیپور، عارف بررسی و ارزیابی چالشهای ایمنی و اقتصادی پیش‌رو در معادن سنگ ساختمانی استان آذربایجان‌غربی با استفاده از روش FMEA [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 59-73]
 • علیپور، عارف تخمین خرج ‌ایمن به منظور کنترل لرزش زمین در انفجارات سطحی [دوره 15، شماره 1، 1401]
 • علیجانی، علیرضا اثر بافت و ویژگی های کانی شناسی بر روی خصوصیات زمین شناسی مهندسی گرانیتوئیدها و هورنبلندگابروهای الوند [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 41-52]
 • عنایت، مسعود تراکم استاتیکی خاک لس و تأثیر آن بر تغییرات نفوذپذیری خاک [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 29-41]
 • عیدی وندی، اسماعیل ارزیابی عددی روشهای تحکیم و بهسازی در تونل البرز [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]

غ

 • غفوری، محمد ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده‌ سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 1-14]
 • غفوری، محمد بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 15-24]
 • غفوری، محمد اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کشوری) [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 1-12]
 • غفوری، محمد تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز با استفاده از خصوصیات فیزیکی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 89-97]
 • غفوری، محمد ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 1-14]
 • غفوری، محمد طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 93-99]
 • غفوری، محمد تعیین اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازیک ارتفاعات جنوب شهر مشهد [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 15-26]
 • غفوری، محمد اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 43-56]
 • غفوری، محمد تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار با استفاده از روش‌های عددی و تجربی [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 79-90]
 • غفوری، محمد تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 17-30]
 • غفوری، محمد بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 95-104]
 • غفوری، محمد ارائه مدل‌هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی(Cc) در خاک‌های ریزدانه [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 31-43]
 • غفوری، محمد بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]
 • غفوری، محمد بهسازی خاک های مناطق کویری و کاربرد آنها در راهسازی (مطالعه موردی : محور خور – عرب آباد خراسان جنوبی) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • غفوری، محمد پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری ماسه سنگ های سازندکشف رود و شوریجه با استفاده از ویژگی های پتروگرافی و تخلخل [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 13-27]
 • غفوری، محمد مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 85-95]
 • غفوری، محمد تخمین مدول یانگ استاتیکی و مقاومت تراکمی تک‌محوری بر اساس خصوصیات فیزیکی و دینامیکی سنگ‌آهک سازند آقچاگیل در حوضه خزر [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 1-14]
 • غفوری، محمد بررسی اثر مینرالوژی و خصوصیات فیزیکومکانیکی سنگ منبع بر مقاومت فشاری بتن [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 31-47]
 • غلام نژاد، جواد تعیین پارامترهای مقاومت برشی مواد دامپ باطله معدن با تکیه بر روش تحلیل برگشتی و تعیین ارتفاع پایدار و فاصله‌ی ایمن دامپ باطله تا دیواره‌ی معدن (مطالعه‌ی موردی: معدن شماره یک گل گهر سیرجان) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 83-88]
 • غلامی، سارا شناسایی توزیع شکستگی‌ها و تعیین تنش‌های برجای افقی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس با استفاده از نگار تصویری FMI [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 31-42]
 • غلامی، لیلا تأثیر برداشت شن و ماسه بر خصوصیات ریخت‌سنجی رسوبات بستر رودخانه [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 75-86]
 • غیومیان، جعفر بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 35-48]
 • غیومیان، جعفر استفاده از روش منشأیابی در تعیین سهم واحدهای سنگ‌شناسی حوضه پلدشت در تولید رسوب [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 63-74]

ف

 • فاتحی مرجی، محمد مدلسازی رشد درزه در شیب سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: دیواره بلوک تکتونیکی2-4 معدن چغارت) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 1-13]
 • فاتحی مرجی، محمد مدلسازی عددی فرآیند انتشار ترک در نمونه زغال‌سنگ ترد حاوی ترک تحت بار فشاری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 95-107]
 • فاخر، علی توسعه طبقه بندی آبرفت های تهران بر اساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 65-79]
 • فاطمه جیریایی شراهی، فاطمه تحلیل احتمالاتی پایداری یک سد با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت کارلو مبتنی بر روش‌ تعادل حدی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • فاطمه جیریایی شراهی، فاطمه استفاده از روش‌های مختلف هوشمند در نرم‌افزار Orange برای تخمین مدول تغییر شکل‌پذیری توده‌سنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • فاطمی عقدا، سید محمود ارزیابی خصوصیات مهندسی مصالح فیلتر مانع فرسایش در سد خاکی کبودوال استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 41-52]
 • فاطمی عقدا، سید محمود بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناسی‌مهندسی و ژئومکانیکی بر گام پیشروی مجاز تونل [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 47-64]
 • فاطمی عقدا، سیدمحمود بررسی تاثیر عمق و اختلاف مدول الاستیسیته سنگ مخزن با محیط در برگیرنده روی پدیده قوس زدگی تنش [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 1-9]
 • فاطمی عقدا، محمود مدل‌سازی فرونشست میدان پارس‌جنوبی با روش‌های تحلیلی و نیمه تحلیلی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 47-58]
 • فتاحی، هادی آنالیز قابلیت اعتماد سد خاکی با استفاده از یک روش ترکیبی جدید-مطالعه موردی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 95-110]
 • فتاحی، هادی آنالیز نشت در پی و بدنه سد خاکی با استفاده از مدلسازی عددی-مطالعه موردی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 43-56]
 • فتاحی، هادی تحلیل احتمالاتی پایداری یک سد با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت کارلو مبتنی بر روش‌ تعادل حدی [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • فتاحی، هادی پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین‌ TBM در حفر فضاهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک، سیستم ایمنی مصنوعی، پژواک صدای دلفین و گرگ خاکستری-مطالعه موردی [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 75-94]
 • فتاحی، هادی ظرفیت باربری جانبی شمع‌ها در خاک رسی اشباع نرم توسط دو الگوریتم بهینه‌سازی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 17-30]
 • فتاحی، هادی استفاده از روش‌های مختلف هوشمند در نرم‌افزار Orange برای تخمین مدول تغییر شکل‌پذیری توده‌سنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتاحی بندپی، مریم مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 85-95]
 • فتحی، موسی پهنه‌بندی پتانسیل گسیختگی شیب‌های سنگی معدن مس سونگون بر اساس امتیاز توده‌ی سنگ (SMR) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 99-113]
 • فتحی، موسی تحلیل پایداری دینامیکی دامنه‌های سنگی معدن سونگون به روشهای تعادل حدی و عددی [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 15-30]
 • فتحیانپور، نادر بکارگیری روش رادار نفوذی به زمین جهت مطالعات ژئوتکنیکی بنای تاریخی سی و سه پل اصفهان [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 85-102]
 • فرامرزی، لهراسب تعیین پارامترهای زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی توده‌سنگ مسیر تونل‌های پنستاک سد رودبار لرستان [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 49-66]
 • فرامرزی، لهراسب ارزیابی دوام طولانی مدت سنگ‌های ساختمانی کربناته بعد از چرخه‌های ذوب و انجماد با استفاده از روش CART [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 67-81]
 • فرسام نیا، رضا تاثیر خاکستر خاک اره بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 79-95]
 • فرهادی، طاهر اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کشوری) [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 1-12]
 • فرهادی نژاد، طاهر ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در زیرحوضه سرخاب از واحد هیدرولوژیکی سد دز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 23-32]
 • فروزانفر، میلاد پهنه‌بندی استعداد زمین‌لغزش با استفاده از روش منطق‌فازی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه‌آبخیز نکارود) [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 19-30]
 • فروغ، امید ارزیابی تأثیر تأخیرات بر عملکرد TBM با استفاده از ماتریس اندرکنش (مطالعه موردی قطعه دوم تونل انتقال آب کرج - تهران) [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 83-96]
 • فریدونی، داود Evaluation of the block punch index test for predicting the strength of sandstones [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 105-118]
 • فضلی، صفر انتخاب مناسب‌ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت‌آباد [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 69-82]
 • فلاح، امین تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 97-111]
 • فلاح تفتی، علی پهنه‌بندی سیلاب رودخانه چالوس با تلفیق مدل HEC-RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • فهیمی فر، احمد مدلی تحلیلی برای پیش‌بینی تغییرمکان‌های خزشی سنگ اطراف تونل‌های دایره‌ای [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 35-44]
 • فهیمی فر، احمد بررسی تاثیر عمق و اختلاف مدول الاستیسیته سنگ مخزن با محیط در برگیرنده روی پدیده قوس زدگی تنش [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 1-9]
 • فیاضی، فرج الله بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی نهشته‌های مارنی حوضه سرخه سمنان بر ایجاد اشکال مختلف فرسایش [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 79-88]
 • فیض نیا، سادات بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 35-48]

ق

 • قائدی، حسین آنالیز قابلیت اعتماد سد خاکی با استفاده از یک روش ترکیبی جدید-مطالعه موردی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 95-110]
 • قائدی، حسین آنالیز نشت در پی و بدنه سد خاکی با استفاده از مدلسازی عددی-مطالعه موردی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 43-56]
 • قائدی، حسین ظرفیت باربری جانبی شمع‌ها در خاک رسی اشباع نرم توسط دو الگوریتم بهینه‌سازی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 17-30]
 • قائدی، علی اصغر بررسی ومقایسه مدل‌های رایج در پیش بینی عملکرد ماشین با استفاده از داده‌های واقعی در قطعه دوم تونل انتقال آب زاگرس [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • قائدی وانانی، علی اصغر ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌رگرسیون خطی (LINEAR) و جغرافیایی وزنی (GWR) در پهنه‌بندی خطر اندازه زمین‌لغزش‌های ناشی از زلزله 1369 رودبار-منجیل (Ww=7.3) بر اساس پارامترهای کنترل‌کننده [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 97-126]
 • قائم پناه، محمد صادق بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 15-24]
 • قارونی نیک، مرتضی بررسی عملکرد تزریق در آبرفت C تهران به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 61-78]
 • قارونی نیک، مرتضی تعیین پارامترهای زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی توده‌سنگ مسیر تونل‌های پنستاک سد رودبار لرستان [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 49-66]
 • قاری، حسینعلی کاربرد مقاومت ویژه الکتریکی دو بعدی در شناسایی هندسه زمین‌لغزش نقل، سمیرم [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 17-32]
 • قاسمی، ابراهیم ارزیابی دوام طولانی مدت سنگ‌های ساختمانی کربناته بعد از چرخه‌های ذوب و انجماد با استفاده از روش CART [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 67-81]
 • قاسمی، شهرام تاثیر کانی‌شناسی و اندازه دانه‌ها بر آستانه‌های آسیب گرانیت و دیوریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 29-41]
 • قاسمی، شهرام تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • قاسمی، محمدرضا مدل آب زمین‌شناسی - مهندسی ناحیه فرونشست زمین در جنوب باختری تهران (دشت تهران - شهریار) [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 1-17]
 • قاسمی دهنوی، آرتیمس Kinetics and Thermodynamic Study of the Pesticide Absorption in Contaminated Waters using Biotite Silicate in Boroujerd, Lorestan, Iran [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-13]
 • قاضی فرد، اکبر مدل‌سازی فرونشست میدان پارس‌جنوبی با روش‌های تحلیلی و نیمه تحلیلی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 47-58]
 • قاضی فرد، اکبر مدل‌سازی گسیختگی واژگونی بلوکی-خمشی پیشرونده با استفاده از روش عددی المان مجزا (مطالعه موردی: منطقه ویژه پارس جنوبی) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 61-73]
 • قاضی فرد، اکبر بررسی رفتار مکانیکی و دینامیکی دو نوع سنگ رسوبی آواری در آزمون سه محوره خودکنترل با توجه به بافت و ساخت آنها [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • قاضی فرد، اکبر بررسی وضعیت واکنش پذیری شیمیایی بتن برخی از سازه های آبی بزرگ کشور [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 19-33]
 • قبادی، محمد حسین مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ آهک سازند آسماری در شمال شرق مسجد سلیمان [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 1-18]
 • قبادی، محمد حسین اثر بافت و ویژگی های کانی شناسی بر روی خصوصیات زمین شناسی مهندسی گرانیتوئیدها و هورنبلندگابروهای الوند [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 41-52]
 • قبادی، محمد حسین پهنه‌بندی استعداد روانگرایی خاک‌های مسیر خط 2 متروی تبریز با استفاده ازGIS [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 15-30]
 • قبادی، محمد حسین نقش لیتولوژی و ساختارهای تکتونیکی در گسترش کارست، تغییر آبدهی و کیفیت چشمه‌های کارستی منطقه آبگرم قزوین [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 1-12]
 • قبادی، محمد حسین نقش مطالعات ژئومورفولوژی کارست در شناخت منشاء غارها [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 19-30]
 • قبادی، محمد حسین مطالعه خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی گرانیت‌های بروجرد [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 1-16]
 • قبادی، محمد حسین بهسازی خاک‌های رسی جنوب غرب همدان با استفاده از آهک [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 1-16]
 • قبادی، محمد حسین بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌‌‌شناسی مهندسی ژیپس‌های سازند گچساران در گسترش اشکال انحلالی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 1-16]
 • قبادی، محمد حسین مطالعه عوامل زمین‌شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش‌های منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 1-14]
 • قبادی، محمد حسین پیش بینی دوام طولانی مدت ماسه سنگ‌های سازند قرمز بالایی در مقابل پدیده ذوب - انجماد و هوازدگی نمک با استفاده از مدل تابع تخریب [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 57-70]
 • قبادی، محمد حسین اثر فرایند ذوب و انجماد بر روی شاخص دوام وارفتگی و مقاومت کششی برزیلی توف‌های سازند کرج [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 35-50]
 • قبادی، محمد حسین پیدایش و زوال دریاچه زمین لغزشی جایدر در جنوب استان لرستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 89-107]
 • قبادی، محمد حسین بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی کالیج، جنوب سنندج [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 79-88]
 • قربانی، احمد کاربرد مقاومت ویژه الکتریکی دو بعدی در شناسایی هندسه زمین‌لغزش نقل، سمیرم [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 17-32]
 • قربانی، احمدرضا بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-25]
 • قربانی، حسین ارائه معیاری جهت تعیین کمترین فاصله بین تونل‌های موازی توسط منحنی واکنش پایه (PRC) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]
 • قزوینیان، عبدالهادی ارزیابی ژئومکانیکی واحدهای رسوبی سازند آغاجاری در پهنه زاگرس [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 15-30]
 • قزوینیان، عبدالهادی بررسی پتانسیل لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 59-68]
 • قزوینیان، عبدالهادی بررسی تأثیر زبری سطح ناپیوستگی بر مقاومت نمونه‌های سنگی درزه‌دار [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 1-14]
 • قزی، اعظم ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 31-40]
 • قلندرزاده، عباس معرفی دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات منفرد و بررسی تکرارپذیری نتایج [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 17-32]
 • قلیچ زاده، جلیل برآورد حداقل فشار نگهدارنده جبهه‌کار ناهمگن تونلسازی مکانیزه با استفاده از روش های تحلیلی و عددی، مطالعه موردی: مترو تهران، خط 7 [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 47-60]
 • قنبری، نوید بررسی اثر درجه حرارت بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه سنگ لوشان [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 37-46]
 • قهرمانی، نرجس بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]
 • قیطانچی، محمدرضا شبیه‌سازی زمین لرزه هفتم مه 2020 دماوند تهران با بزگای گشتاوری 5 به روش تابع تجربی گرین [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کاتبی، هوشنگ بررسی آزمایشگاهی دیوار گود پایدار شده با ترکیب میخ‌کوبی و مهارگذاری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 33-44]
 • کاظم شیرودی، سجاد مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 85-95]
 • کاظمی، پژمان ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • کاظمینی، محمدجواد بررسی تأثیر حفره‌های زیرزمینی بر پاسخ سطح زمین به روش عددی و مقایسه آن با نتایج تجربی (مطالعه موردی تونل‌های متروی کرج) [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 85-94]
 • کاکائی، رضا ارزیابی عوامل موثر بر سایش سرمته‌های سه‌مخروطی دورانی دستگاه‌های حفاری در معادن روباز- مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 75-88]
 • کاووسی، امیر ارائه مدل کنترل کیفیت جهت ساخت لایه‌های غیرچسبنده بر پایه نتایج دستگاه PFWD [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 69-78]
 • کاووسی، امیر تاثیر جنس سنگ‌های کربناته بر خستگی مخلوط های آسفالتی در سنگ-های کربناته زون البرز مرکزی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 93-109]
 • کدیور، امین ارزیابی افزایش مقاومت مکانیکی خاک‌های ریزدانه در اثر وارد کردن یون کلسیم با استفاده از روش الکترو سینتیک [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 47-60]
 • کراری، سید سجاد ارزیابی شاخص‌های شکنندگی سنگ‌ها، برای تخمین مدول چقرمگی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 51-65]
 • کرمانی، ایمان پایش تغییرات غلظت کاتیون‌ها در آب‌های نشتی پای لغزش‌ها بمنظور استفاده در اعلام پیش‌هشدار گسیختگی شیب‌ها [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 13-22]
 • کرمی، رامین بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌‌‌شناسی مهندسی ژیپس‌های سازند گچساران در گسترش اشکال انحلالی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 1-16]
 • کرمی، رامین بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 29-40]
 • کرمی، غلامحسین بررسی هیدروژئولوژیکی، هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی آبخوان ساحلی جنوب شرق دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 109-121]
 • کرمی، لیلا بررسی تاثیر ژئوپلیمر برتثبیت خاک لس (مطالعه موردی خاک لس استان گرگان) [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 47-64]
 • کرمی ازندریانی، یونس طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 93-99]
 • کریم دوست، سمیه ارائه مدل تجربی جدید برای تخمین مدول دگرشکل پذیری توده سنگ (مطالعه موردی: سد خرسان 2) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 43-53]
 • کریمی، خدیجه شناسایی و طبقه‌بندی مناطق گردوغباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی‌های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده‌ی MODIS [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 83-92]
 • کریمی، عبدالرضا بررسی تاثیر افزودن آنزیم اوره‌آز بر مقاومت تک‌محوری خاک‌ تثبیت‌شده با سیمان و زئولیت [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 43-57]
 • کمالیان، محسن بررسی تأثیر حفره‌های زیرزمینی بر پاسخ سطح زمین به روش عددی و مقایسه آن با نتایج تجربی (مطالعه موردی تونل‌های متروی کرج) [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 85-94]
 • کمانی، مجتبی بررسی کارایی روش عدد پتروگرافی در تعیین کیفیت برخی از مصالح سنگی کشور جهت استفاده در سازه های حفاظت دریایی [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 45-59]
 • کمانی، مجتبی بررسی وضعیت واکنش پذیری شیمیایی بتن برخی از سازه های آبی بزرگ کشور [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 19-33]
 • کوپی علیپور، محمدرضا بررسی تاثیر عمق و اختلاف مدول الاستیسیته سنگ مخزن با محیط در برگیرنده روی پدیده قوس زدگی تنش [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 1-9]
 • کوهستانی اسبق سو، سیما مطالعه آزمایشگاهی تغییر شکل‌ تابع زمان دیواره میخ کوبی شده در حین عملیات گودبرداری [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 59-77]

گ

 • گدازگری، سروش مدلسازی عددی فرآیند انتشار ترک در نمونه زغال‌سنگ ترد حاوی ترک تحت بار فشاری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 95-107]
 • گریوانی، هادی پهنه‌بندی خطر روانگرایی در جزیره قشم و ریزپهنه‌بندی آن در شهرهای قشم و درگهان [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 53-68]
 • گشتاسبی، کامران مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 33-42]
 • گشتاسبی، کامران مطالعة آزمایشگاهی تأثیر پیش ترک بر رفتار خزشی سنگ‌های‌ شکننده [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 39-48]
 • گشتاسبی، کامران بررسی تأثیر تنش‌های برجا بر رفتار مکانیکی تاندون‌ها در مغارهای زیرزمینی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 11-28]
 • گلستانی، اعظم بررسی کارایی آهک زنده و شکفته جهت بهسازی خاک‌های جنگلی حاوی مواد آلی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 67-80]
 • گنجه­ فر، سهیل ارزیابی آزمایش تحکیم منفرد جهت برآورد رمبندگی خاک‌های لسی استان گلستان [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 31-40]
 • گهرویی باجگیرانی، فرزاد مدلسازی هندسی درزه ها به روش شبکه شکستگیهای گسسته سه بعدی (مطالعه موردی ساختگاه سد لیرو) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]
 • گیری، پریتوش ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]

ل

 • لشکری پور، غلامرضا ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده‌ سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 1-14]
 • لشکری پور، غلامرضا بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 15-24]
 • لشکری پور، غلامرضا بررسی تأثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره‌ی نمونه‌های سنگی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 59-72]
 • لشکری پور، غلامرضا اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کشوری) [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 1-12]
 • لشکری پور، غلامرضا تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز با استفاده از خصوصیات فیزیکی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 89-97]
 • لشکری پور، غلامرضا ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 1-14]
 • لشکری پور، غلامرضا تعیین اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازیک ارتفاعات جنوب شهر مشهد [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 15-26]
 • لشکری پور، غلامرضا اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 43-56]
 • لشکری پور، غلامرضا بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 95-104]
 • لشکری پور، غلامرضا ارائه مدل‌هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی(Cc) در خاک‌های ریزدانه [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 31-43]
 • لشکری پور، غلامرضا بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]
 • لشکری پور، غلامرضا بهسازی خاک های مناطق کویری و کاربرد آنها در راهسازی (مطالعه موردی : محور خور – عرب آباد خراسان جنوبی) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • لشکری پور، غلامرضا ارزیابی شاخص شکنندگی S20 سنگ آهک و بررسی عوامل موثر بر آن در حالت خشک و اشباع [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]
 • لشکری پور، غلامرضا تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 65-82]
 • لشکری پور، غلامرضا پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری ماسه سنگ های سازندکشف رود و شوریجه با استفاده از ویژگی های پتروگرافی و تخلخل [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 13-27]
 • لشگری آهنگرانی، مسعود بکارگیری روش شبکه عصبی احتمالاتی به‌منظور طبقه‌بندی عیار کانسار مس علی‌آباد یزد [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 65-76]
 • لطیفی، شیما توسعه یک رابطه تجربی جدید بین سیستم‌های طبقه‌بندی توده‌سنگ Q و RMR [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 43-54]

م

 • مارتین کلارک، سایمون ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • مالکی‌نژاد، حمیدرضا تصحیح روش پردازش تصویر برای تعیین توزیع اندازه خردشدگی حاصل از انفجار در معدن چغارت [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 97-103]
 • مبرقعی دینان، نغمه جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • محبی حسن­ آبادی، یزدان نقش مطالعات ژئومورفولوژی کارست در شناخت منشاء غارها [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 19-30]
 • محرم‌زاده سرای، خلیل بررسی رفتار زمین‌شناسی مهندسی خاک‌های سطحی آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در محدوده پالایشگاه تبریز [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 41-56]
 • محسنی، حسن مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ آهک سازند آسماری در شمال شرق مسجد سلیمان [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 1-18]
 • محسنی، حسن بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌‌‌شناسی مهندسی ژیپس‌های سازند گچساران در گسترش اشکال انحلالی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 1-16]
 • محمد رضایی، مهدی بررسی تاثیر قطر، فاصله و زاویۀ ریزشمع ها در پایداری شیروانی‌ها تحت اثر تراوش پایدار [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 9-28]
 • محمد زاده، حسین پتانسیل توسعه کارست و مدل مفهومی کارست ساختگاه سد ابیورد با استفاده از مطالعات زمین شناسی ساختاری و ژئوتکنیک و روش سلسله مراتبی AHP [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدعلیها، محمدرضا بررسی اثر ابعاد هندسی قطعه، بر روی چقرمگی شکست سنگ مرمر هرسین [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 73-82]
 • محمدی، اشکان مقایسه طبقه‌بندی نوع زمین در آیین‌نامه‌های ساختمانی ایران و اروپا و اثرات آن بر طیف‌های طراحی (مطالعه موردی شهر بم) [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 71-80]
 • محمدی، حمیدرضا تعیین پارامترهای مقاومت برشی مواد دامپ باطله معدن با تکیه بر روش تحلیل برگشتی و تعیین ارتفاع پایدار و فاصله‌ی ایمن دامپ باطله تا دیواره‌ی معدن (مطالعه‌ی موردی: معدن شماره یک گل گهر سیرجان) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 83-88]
 • محمدی، سجاد مدل‌سازی آزمایشگاهی ارتعاشات ناشی از برش سنگ‌های تزئینی کربناتی و گرانیتی با روش‌های آماری و هوش مصنوعی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • محمدی، سید داود بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 31-42]
 • محمدی، سید داود بررسی تاثیر بافت سنگ‌های آهکی منطقه همدان بر روند افت وزنی آنها در آزمایش سلامت سنگ [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 1-12]
 • محمدی، سید داود بررسی کارایی آهک زنده و شکفته جهت بهسازی خاک‌های جنگلی حاوی مواد آلی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 67-80]
 • محمدی، سید داود بررسی رفتار زمین‌شناسی مهندسی خاک‌های سطحی آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در محدوده پالایشگاه تبریز [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 41-56]
 • محمدی، سید داود بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رادیولاریت‌های چرتی جنوب شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 1-16]
 • محمدی، سید داود ارزیابی تزریق پذیری با هدف آب بندی به روش SPI در گنگلومرای پلیوسن (مطالعه موردی) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 19-35]
 • محمدی، سید داود بررسی تأثیر چرخه‌های انجماد – آب شدن بر خاک‌های بهسازی شده با آهک زنده در منطقه فقیره، همدان [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]
 • محمدی، سید داود روش های اشباع سازی سنگ های انحلال پذیر (با تاکید بر سنگ های ژیپس-انیدریت) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 97-111]
 • محمدی، عباسعلی ارزیابی و پهنه‌بندی توان روانگرایی نهشته‌های ساحلی (محدوده ساحلی میدان گازی پارس جنوبی) [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 33-46]
 • محمدی، مجتبی پیش‌بینی مدول الاستیک سنگ آهک با استفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 33-38]
 • محمدی، مجتبی بهسازی خاک های مناطق کویری و کاربرد آنها در راهسازی (مطالعه موردی : محور خور – عرب آباد خراسان جنوبی) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • محمدیان، محمد بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌‌‌شناسی مهندسی ژیپس‌های سازند گچساران در گسترش اشکال انحلالی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 1-16]
 • محمدی بلبان آباد، شادمان مطالعه آزمایشگاهی و عددی تاثیر برنده Uشکل بر درزه های ناممتد [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 69-87]
 • محمدی گلستان، حسن بررسی اثر مینرالوژی و خصوصیات فیزیکومکانیکی سنگ منبع بر مقاومت فشاری بتن [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 31-47]
 • محمدی واوسری، مصطفی تعیین آستانه شدت-مدت بارندگی به‌منظور پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های کم‌عمق در حوضه آبریز رودخانه‌های تجن و نکارود (شرق مازندران) [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 15-28]
 • محمدی واوسری، مصطفی بررسی سازوکار وقوع زمین لغزش گردنه صائین (جاده نیر- سراب) با نگرشی بر هیدرولوژی و شرایط ریخت شناسی منطقه [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 13-33]
 • محمودپور، مسعود مدل آب زمین‌شناسی - مهندسی ناحیه فرونشست زمین در جنوب باختری تهران (دشت تهران - شهریار) [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 1-17]
 • محمودیان، حسین بررسی مقاومت و تغییر شکل کششی خاک های رمبنده دشت ورامین در حالت های دست نخورده، بازسازی شده و بهسازی شده [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 61-80]
 • مختاری، داوود تحلیل زمین ساخت- رسوبی رسوبات پلیو- کواترنری مرتفع دامنه جنوبی میشوداغ در شمال باختری ایران [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 87-101]
 • مختاریان، مجتبی ارائه رابطه غیرخطی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری به منظور پیش ینی قابلیت برش- نرخ تولید سنگ تزئینی با استفاده از دستگاه سیم برش الماسه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]
 • مختاریان اصل، مجتبی تخمین حفاری ویژه انفجار در تونلهای کوچک مقطع با استفاده از ماشین بردار پشتیبان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • مختاریان اصل، مجتبی تخمین خرج ‌ایمن به منظور کنترل لرزش زمین در انفجارات سطحی [دوره 15، شماره 1، 1401]
 • مرادی، محمدمهدی ارزیابی تاثیر لایه ضعیف در خاک لایه بندی شده با تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • مرادی هرسینی، کاظم بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیک و مورفولوژی رودخانه بهمنشیر بر روی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی نهشته‌های سری جزر و مدی بهمنشیر [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 1-14]
 • مرادی هرسینی، کاظم ارزیابی و پهنه‌بندی توان روانگرایی نهشته‌های ساحلی (محدوده ساحلی میدان گازی پارس جنوبی) [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 33-46]
 • مرادی هرسینی، کاظم مقایسه ضریب تحکیم حاصل از آزمایش CPTu و آزمایش تحکیم یک بعدی [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 81-94]
 • مردوخ پور، علیرضا مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزودن الیاف و مصالح فرآوری شده معدنی بر روی بتن ژئوپلیمری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 65-74]
 • مرسلی، مسعود بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی آبخوان واقع در مسیر قطعه شرقی- غربی خط هفت تونل مترو تهران در زمان انجام حفاری مکانیزه با نگرشی بر میزان آب ورودی به تونل [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 63-74]
 • مرشدی، امین حسین‌ پیشنهاد روشی برای تعیین محل حفاری‌های جدید، بر اساس کریجینگ شاخص؛ (مطالعه موردی سد سمیلان) [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 45-58]
 • مسعودی، مجید ارزیابی و تحلیل ارتباط نتایج آزمون فشار آب و خورند دوغاب سیمانی در عملیات تزریق سد سیمره [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 69-84]
 • مشرفی­ فر، محمدرضا تحلیل پایداری دینامیکی دامنه‌های سنگی درزه‌دار تحت شرایط زمین‌لرزه (مطالعه موردی: محدوده فلر گاز فاز 7 مجتمع گاز پارس جنوبی- عسلویه) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 67-78]
 • مشرفی فر، محمد رضا تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل آب بر سد معشوره [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 97-111]
 • مشین‌چی‌اصل، میرستار طراحی وساخت مدل فیزیکی شبیه سازی زمین‌لغزش با هدف ارزیابی توانایی روش-های ژئوالکتریک در آشکار سازی هندسه زمین‌لغزش‌ها [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 47-58]
 • مظاهری، احمدرضا یادداشت فنی: تحلیل استاتیکی و دینامیکی تنش-کرنش در سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار آباکوس (مطالعه موردی: سد خاکی آزادی) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 83-95]
 • معارف‌وند، پرویز ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تأثیر هوازدگی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]
 • معتمدی، میلاد بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناسی‌مهندسی و ژئومکانیکی بر گام پیشروی مجاز تونل [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 47-64]
 • معروف، محمدعلی شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک‌های رمبنده [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 27-40]
 • معماریان، حسین بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک کویر میقان بمنظور اصلاح وتثبیت آن [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 23-34]
 • معماریان، حسین پیشنهاد روشی برای تعیین محل حفاری‌های جدید، بر اساس کریجینگ شاخص؛ (مطالعه موردی سد سمیلان) [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 45-58]
 • معین، بهزاد ارزیابی اثر شکل و موقعیت بارگذاری بر پایداری شیب مسلح شده با ژئوتکستایل با استفاده از مدل سازی سانتریفوژ [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]
 • مقامی، شهرام بررسی همگرایی مدلهای ساختار سرعت موج برشی حاصل از تحلیل منحنی بیضیواری امواج سطحی ارتعاشات محیطی 1 [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 15-27]
 • مقامی، شهرام تحلیل پاسخ لرزه ای حوضه رسوبی قم با استفاده از روش اجزای طیفی در حوزه زمان و فرکانس [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 71-88]
 • ملک، قنبر بررسی تأثیر شرایط هیدرودینامیک و مورفولوژی رودخانه بهمنشیر بر روی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی نهشته‌های سری جزر و مدی بهمنشیر [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 1-14]
 • ملک محمودی، فرشاد ظرفیت باربری جانبی شمع‌ها در خاک رسی اشباع نرم توسط دو الگوریتم بهینه‌سازی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 17-30]
 • منافی آذر، علی بهینه سازی روش ALPRIFT با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای ارزیابی آسیب‌پذیری فرونشست دشت جنوب‌غربی تهران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • منشی­ زاده تهرانی، فرشاد مدلی تحلیلی برای پیش‌بینی تغییرمکان‌های خزشی سنگ اطراف تونل‌های دایره‌ای [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 35-44]
 • منصورقناعی، محمدحسین مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزودن الیاف و مصالح فرآوری شده معدنی بر روی بتن ژئوپلیمری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 65-74]
 • منصوری، حدیثه پیش‌بینی مدول الاستیک سنگ آهک با استفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 33-38]
 • منصوری، حدیثه بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ نمک با تکیه بر ریزساختار آن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 95-115]
 • منصوری، حدیثه بررسی واگرایی خاکهای ریزدانه منابع قرضه هسته سد خاکی حاجیلر ورزقان و ارتباط آن با سنگ مادر [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 27-41]
 • مهدوی، سعید بررسی ملاحظات طراحی سیستم قوس چتری با استفاده از داده‌های ابزاربندی و شبیه‌سازی عددی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 35-48]
 • مهدوی ایزدی، رضا تحلیل سقوط سنگ و ارزیابی خطر آن به روش تکاملی در دامنه‌های سنگی (مطالعه موردی: روستای اسفیدان، جنوب شرقی شهرستان بجنورد، خراسان شمالی) [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]
 • مهدوی‌فر، حمیدرضا پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های ناشی از زلزله با مدل‌های نیومارک و شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 1-17]
 • مهدی آبادی، ناصر بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رادیولاریت‌های چرتی جنوب شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 1-16]
 • مهدی خانی، بهزاد تأثیر زئولیت بر مقاومت تراکمی، نفوذپذیری و مقاومت در برابر حملات یون کلر در بتن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 35-49]
 • مهدی خانی، مهدی بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف شیشه بر چقرمگی شکست و انتشار ترک حالت I، حالت II و حالت ترکیبی I-II در بتن مسلح الیافی [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 39-58]
 • مهرنهاد، حمید مطالعه خطرات زیست محیطی آلاینده‌های منطقه مهریز در ایجاد آلودگی روی منابع آب زیرزمینی آبخوان یزد [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 45-57]
 • مهرنهاد، حمید ارائه مدل تجربی جدید برای تخمین مدول دگرشکل پذیری توده سنگ (مطالعه موردی: سد خرسان 2) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 43-53]
 • مهرنهاد، حمید مدلسازی هندسی درزه ها به روش شبکه شکستگیهای گسسته سه بعدی (مطالعه موردی ساختگاه سد لیرو) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]
 • مهرنهاد، حمید برآورد حداقل فشار نگهدارنده جبهه‌کار ناهمگن تونلسازی مکانیزه با استفاده از روش های تحلیلی و عددی، مطالعه موردی: مترو تهران، خط 7 [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 47-60]
 • مهری شال، سیداحمد بررسی مقدار ضریب اصطکاک پسماند سطوح سنگی تحت تماس‌های کوچک و استاندارد و پیشنهاد کاربرد تریبومتر در اندازه‌گیری آن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]
 • مهری شال، سیداحمد محاسبة توزیع حجم بلوک های برجای توده سنگ دارای درزه های پایا با استفاده از ابر نقاط سه بعدی به دست آمده از روش های درزه نگاری دیجیتال [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 43-60]
 • مهیاری، رضا بررسی ملاحظات طراحی سیستم قوس چتری با استفاده از داده‌های ابزاربندی و شبیه‌سازی عددی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 35-48]
 • موسوی، مهدی تأثیر سرعت برش، سطح تنش عمودی و جنس بلوک‌های درگیر بر سختی برشی درزه‌های سنگی [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 15-26]
 • موسوی حرمی، سید رضا مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 85-95]
 • موسوی خسروی، هادی اولویت‌بندی مناطق جهت کنترل فرسایش و تولید رسوب ناشی از زمین‌لغزش با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز اوغان، استان گلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مومنی، احسان کاربرد روش گروهی مدیریت داده ها (GMDH) در پیش بینی مقاومت فشاری تک محوره سنگ های آهکی [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 69-90]
 • مومنی، علی‌اکبر نقش لیتولوژی و ساختارهای تکتونیکی در گسترش کارست، تغییر آبدهی و کیفیت چشمه‌های کارستی منطقه آبگرم قزوین [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 1-12]
 • مومنی، علی‌اکبر تأثیر شیرابه‌های محل دفن زباله همدان بر آب‌های زیرزمینی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 81-92]
 • مومنی، علی اکبر ارزیابی رفتار سنگ های گرانیتی حفره دار در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 27-39]
 • مومنی، علی اکبر شناسایی توزیع شکستگی‌ها و تعیین تنش‌های برجای افقی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس با استفاده از نگار تصویری FMI [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 31-42]
 • مومنی، مصطفی مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات بارانهای اسیدی و قلیایی بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ریزدانه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 61-74]
 • مومنی رق آبادی، مهدی بررسی نشست محیط پیرامون گود زیرگذر شهید باقدرت شهر کرمان تحت اثر تغییرات مشخصات مکانیکی خاک و دبی پمپاژ آب و پیش‌بینی آن در شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 61-77]
 • مومنی رق آبادی، مهدی بهبود خاصیت رمبندگی خاک دست نخورده با استفاده از مواد پلیمری [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 127-139]
 • میراثی، سهراب بهبود عملکرد لایه های جاذب با میرایی افزایشی در مدل سازی عددی انتشار امواج سطحی به روش اجزا محدود [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 13-26]
 • میراثی، سهراب ارزیابی تاثیر لایه ضعیف در خاک لایه بندی شده با تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • میرجلیلی، طیبه بررسی عوامل موثر در بهبود ویژگی‌های فیزیکی سنگ‌مصنوعی و مقایسه ویژگی های مهندسی سنگ‌مصنوعی ساخته شده با دو نمونه سنگ طبیعی [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 85-96]
 • میرجلیلی، طیبه ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی سنگ های ساختمانی کربناته جنوب غرب یزد [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی، آرام بررسی تاثیر وجود سفره‌های آب معلق تشکیل شده در تکیه‌گاه سدها بر میزان پایداری سازه در طول دوره بهره‌برداری و راهکار پایدارسازی (مطالعه موردی : ساختگاه سد مسجد سلیمان) [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 1-16]
 • میکائیل، رضا ارائه رابطه غیرخطی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری به منظور پیش ینی قابلیت برش- نرخ تولید سنگ تزئینی با استفاده از دستگاه سیم برش الماسه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]
 • میکائیل، رضا ارزیابی و طبقه‌بندی قابلیت مکانیزاسیون لایه‌های زغال‌سنگ تحت شرایط زمین‌شناسی (مطالعه موردی: حوضه البرز شرقی و طبس) [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 43-64]
 • میکائیل، رضا مدل‌سازی آزمایشگاهی ارتعاشات ناشی از برش سنگ‌های تزئینی کربناتی و گرانیتی با روش‌های آماری و هوش مصنوعی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • میکائیل، رضا بررسی و پیش بینی سیگنال‏های ارتعاشی در فرآیند سنگ زنی [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 23-32]
 • میکائیل، رضا بررسی و ارزیابی چالشهای ایمنی و اقتصادی پیش‌رو در معادن سنگ ساختمانی استان آذربایجان‌غربی با استفاده از روش FMEA [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 59-73]
 • میکائیل، رضا مطالعات آزمایشگاهی به منظور بررسی ارتباط میان انرژی ویژه مصرفی دستگاه سیم برش الماسه با مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌های کربناته [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 113-131]

ن

 • نادری، عبداله بررسی ظرفیت باربری مجاز نهشته‌های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بندر امام برای پی‌های سطحی [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 109-127]
 • نادری، محمود ارائه معادلات مورد نیاز جهت اندازه گیری مقاومت فشاری سنگ ها و بتن ها، با به کارگیری آزمون نوین "پیچش" و مقایسه ی آن با آزمون های استاندارد [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 47-59]
 • ناصری، حمیدرضا بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی آبخوان واقع در مسیر قطعه شرقی- غربی خط هفت تونل مترو تهران در زمان انجام حفاری مکانیزه با نگرشی بر میزان آب ورودی به تونل [دوره 4، شماره 3 و 4، 1390، صفحه 63-74]
 • ناصری، فاطمه معرفی شاخص جدید سنگدانه (AI) با استفاده از ویژگی‌های پتروگرافی و ژئومکانیکی (مطالعه موردی: سنگ آهک‌های استان همدان) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 51-66]
 • ناصری حصار، وحید پتانسیل توسعه کارست و مدل مفهومی کارست ساختگاه سد ابیورد با استفاده از مطالعات زمین شناسی ساختاری و ژئوتکنیک و روش سلسله مراتبی AHP [(مقالات آماده انتشار)]
 • نامقی، هادی ارائه روشی تحلیلی برای تخمین عوامل مؤثر بر نشست زمین با استفاده از داده‌های صحرایی و تصاویر InSAR در دشت نیشابور [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 33-50]
 • نان بده، سجاد تعیین پارامتر‌های هندسی اهداف استوانه ای پنهان در تصاویر ‏GPR‏ با استفاده از الگوریتم ‏بهینه سازی تجمع ذرات ‏‎(PSO)‎ [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 81-94]
 • نجاتی، حمیدرضا بررسی پتانسیل لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 59-68]
 • نجاتی، حمیدرضا مطالعة آزمایشگاهی تأثیر پیش ترک بر رفتار خزشی سنگ‌های‌ شکننده [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 39-48]
 • نجاتی، حمیدرضا بررسی تأثیر زبری سطح ناپیوستگی بر مقاومت نمونه‌های سنگی درزه‌دار [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 1-14]
 • نجاتی، حمیدرضا بررسی تأثیر تنش‌های برجا بر رفتار مکانیکی تاندون‌ها در مغارهای زیرزمینی [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 11-28]
 • نجاتی، حمیدرضا ارائه مدل تجربی جدید برای تخمین مدول دگرشکل پذیری توده سنگ (مطالعه موردی: سد خرسان 2) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 43-53]
 • نجفی، مهدی تحلیل قابلیت اعتماد پایداری سدهای باطله [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 59-70]
 • نجفی، مهدی تعیین پارامترهای مقاومت برشی مواد دامپ باطله معدن با تکیه بر روش تحلیل برگشتی و تعیین ارتفاع پایدار و فاصله‌ی ایمن دامپ باطله تا دیواره‌ی معدن (مطالعه‌ی موردی: معدن شماره یک گل گهر سیرجان) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 83-88]
 • نجفی، مهدی برآورد حداقل فشار نگهدارنده جبهه‌کار ناهمگن تونلسازی مکانیزه با استفاده از روش های تحلیلی و عددی، مطالعه موردی: مترو تهران، خط 7 [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 47-60]
 • نجفی، مهدی مدلسازی عددی فرآیند انتشار ترک در نمونه زغال‌سنگ ترد حاوی ترک تحت بار فشاری [دوره 15، شماره 3، 1401، صفحه 95-107]
 • نخعی، نوید بررسی آزمایشگاهی رفتار خاک مخلوط با خرده‌لاستیک به منظور بکارگیری در بستر خطوط ریلی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1392، صفحه 79-88]
 • ندیری، عطااله بهینه سازی روش ALPRIFT با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای ارزیابی آسیب‌پذیری فرونشست دشت جنوب‌غربی تهران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • ندیمی، علیرضا بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ نمک با تکیه بر ریزساختار آن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 95-115]
 • نصراله زاده، بهنام Verifying Cement Compressive Strength Test Result Using the Most Effective Parameters [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 75-83]
 • نصری، مسعود مطالعه آزمایشگاهی اثر اضافه شدن ضایعات کارخانه سنگ بر مقاومت خاک تثبیت شده با آهک و سیمان در برابر چرخه های ذوب و یخبندان [دوره 14، شماره 4، 1400، صفحه 11-22]
 • نصیری، اسماعیل بررسی رابطه زاویه اصطکاک داخلی و شکل ذرات با استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی و عکس‌برداری از دانه‌ها [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 27-38]
 • نقدی، رخساره تحلیل پایداری سطوح شیبدار مشرف به نیروگاه سد خرسان 3 تحت بارگذاری زلزله به کمک نرم‌افزار UDEC [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 97-110]
 • نقی ها، رضا مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 43-55]
 • نقی ها، رضا بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-25]
 • نوذری، آرش تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهداری تراز 2741 معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 61-74]
 • نورائی نژاد، سعید مقایسه روش‌های درون‌یابی در تخمین و تفسیر داده‌های پیزومتریک در بدنه سد خاکی (مطالعه موردی: سد شاه‌قاسم) [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 59-67]
 • نوربخش، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی گزینه های احداث سد زیرزمینی در دشت سیلابی قره‌بوته زنجان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 15-30]
 • نوربخش رزمی، زهره تعیین اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازیک ارتفاعات جنوب شهر مشهد [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 15-26]
 • نوری، مهران تأثیر خواص بافتی بر ویژگی‌های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 27-42]
 • نوری، مهران تحلیل الگوی شکست ماسه سنگ‌ها (مطالعه موردی: ماسه سنگ‌های استان مرکزی) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 61-86]
 • نوریزدان، عبدالرضا ارزیابی تزریق پذیری با هدف آب بندی به روش SPI در گنگلومرای پلیوسن (مطالعه موردی) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 19-35]
 • نوریزدان، عبدالرضا پیدایش و زوال دریاچه زمین لغزشی جایدر در جنوب استان لرستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 89-107]
 • نوین، آرمان بررسی عملکرد ماشین حفاری مکانیزه (TBM) در حفاری قطعه اول تونل انتقال آب کرج - تهران [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 41-50]
 • نیکخواه، مجید ارزیابی عددی روشهای تحکیم و بهسازی در تونل البرز [دوره 15، شماره 4، 1401، صفحه 1-17]
 • نیک‌منش، مهدی انتخاب مناسب‌ترین روش حفاری تونل انتقال آب بهشت‌آباد [دوره 5، شماره 1 و 2، 1391، صفحه 69-82]
 • نیکودل، محمد رضا ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی سنگ های ساختمانی کربناته جنوب غرب یزد [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-22]
 • نیکودل، محمدرضا ارزیابی ژئومکانیکی واحدهای رسوبی سازند آغاجاری در پهنه زاگرس [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 15-30]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 31-42]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی تأثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره‌ی نمونه‌های سنگی [دوره 2، شماره 1 و 2، 1388، صفحه 59-72]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی خطر زمین‌لغزش به روش AHP در ساحل دریای خزر، محدودة نوشهر تا رامسر [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 1-14]
 • نیکودل، محمدرضا ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 31-40]
 • نیکودل، محمدرضا ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک‌های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 39-46]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی کارایی آهک زنده و شکفته جهت بهسازی خاک‌های جنگلی حاوی مواد آلی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1391، صفحه 67-80]
 • نیکودل، محمدرضا ارزیابی زوال‌پذیری نمونه‌هایی از تراورتن‌ها در مقابل تبلور نمک با استفاده از پارامترهای شاخص تجزیه و سرعت تجزیه [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 52-66]
 • نیکودل، محمدرضا تأثیر خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سنگدانه‌ها بر مقاومت بتن [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 67-82]
 • نیکودل، محمدرضا بهسازی خاک‌های ماسه‌ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 1-12]
 • نیکودل، محمدرضا اثر فرایند ذوب و انجماد بر روی شاخص دوام وارفتگی و مقاومت کششی برزیلی توف‌های سازند کرج [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 35-50]
 • نیکودل، محمدرضا ارزیابی مقاومت کششی با استفاده از نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی و مقایسه آن با مقاومت کششی برزیلی و مقاومت بار نقطه‌ای: مطالعه موردی (سازند آسماری) [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 65-80]
 • نیکودل، محمدرضا مدل آب زمین‌شناسی - مهندسی ناحیه فرونشست زمین در جنوب باختری تهران (دشت تهران - شهریار) [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 1-17]
 • نیکودل، محمدرضا تولید سبکدانه از شیل و مقایسه مشخصات آن با سبکدانه‌های تولیدی در ایران [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 31-4]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی عوامل موثر در بهبود ویژگی‌های فیزیکی سنگ‌مصنوعی و مقایسه ویژگی های مهندسی سنگ‌مصنوعی ساخته شده با دو نمونه سنگ طبیعی [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 85-96]
 • نیکودل، محمدرضا معرفی پارامتر فیزیکو-مکانیکی برای برآورد دوام سنگ‌های تراورتن ‌ در برابر هوازدگی نمک [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 55-68]
 • نیکودل، محمدرضا تأثیر نانوذرات بنتونیت بر تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-47]
 • نیکودل، محمدرضا تراکم استاتیکی خاک لس و تأثیر آن بر تغییرات نفوذپذیری خاک [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 29-41]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه بر افزایش مقاومت خمشی سنگ های مصنوعی و مطالعه ی ساختار آن ها با استفاده از SEM [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 15-27]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی علل فرسایش‌ شدید خاک‌های گچ دار مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان با تأکید بر واگرایی و انحلال‌پذیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 75-92]
 • نیکودل، محمدرضا تاثیر رس کائولینیت بر مقاومت خاک ماسه ای در برابر روانگرایی، مطالعه موردی شهرستان گرگان در شمال ایران [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 23-41]
 • نیکودل، محمدرضا ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی تغییر شکل گرانشی عمیق دامنه در تاقدیس‌های سرتل و کوه‌سفید، شمال غرب دهدشت [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 57-83]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی استحکام و کاربری سنگ‌های مصنوعی ساخته شده با رزین‌ و مواد افزودنی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 1-14]
 • نیکودل، محمدرضا تاثیر کانی‌شناسی و اندازه دانه‌ها بر آستانه‌های آسیب گرانیت و دیوریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 29-41]
 • نیکودل، محمدرضا تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • نیکودل، محمدرضا مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ‌دانه های مختلف [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 31-42]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی عملکرد تغییرشکل زمین در وقوع ترک‌های میدان نفتی آذر به کمک تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر پراکنش‌گرهای دائمی ‍‍‍‍‍(PS-InSAR) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیکودل، محمدرضا تاثیر جنس سنگ‌های کربناته بر خستگی مخلوط های آسفالتی در سنگ-های کربناته زون البرز مرکزی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 93-109]
 • نیکودل، محمدرضا ارزیابی ویژگی های سنگ شناسی و مکانیکی سازند ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیکودل، محمدرضا پیش بینی کلاس حساسیت رمبندگی خاک های لسی با بکارگیری روش رگرسیون لجستیک رتبه ای، شمال شرق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیلفروشان، علی بررسی تغییر شکل گرانشی عمیق دامنه در تاقدیس‌های سرتل و کوه‌سفید، شمال غرب دهدشت [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 57-83]

و

 • وجدی، محمد بررسی مقدار ضریب اصطکاک پسماند سطوح سنگی تحت تماس‌های کوچک و استاندارد و پیشنهاد کاربرد تریبومتر در اندازه‌گیری آن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]
 • وحیدی نیا، فاطمه بررسی و مقایسه ویژگی‌های مقاومتی خاک‌های ماسه‌ای با تغییر درصد رطوبت و مشخصات بخش ریزدانه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 89-103]
 • ولایتی، سعد اله تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 65-82]
 • وهابزاده، قربان پهنه‌بندی استعداد زمین‌لغزش با استفاده از روش منطق‌فازی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه‌آبخیز نکارود) [دوره 9، شماره 3 و 4، 1395، صفحه 19-30]
 • ویسکرمی، ایرج ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در زیرحوضه سرخاب از واحد هیدرولوژیکی سد دز [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 23-32]

ه

 • هاتف، محمدرضا بررسی وضعیت واکنش پذیری شیمیایی بتن برخی از سازه های آبی بزرگ کشور [دوره 15، شماره 2، 1401، صفحه 19-33]
 • هادئی، میر رئوف بررسی تأثیر زبری سطح ناپیوستگی بر مقاومت نمونه‌های سنگی درزه‌دار [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 1-14]
 • هاشمی، سیامک تخمین میزان نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل قطعه شرقی- غربی خط هفت متروی تهران [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 71-87]
 • هاشمی، علی‌اصغر بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی نهشته‌های مارنی حوضه سرخه سمنان بر ایجاد اشکال مختلف فرسایش [دوره 4، شماره 1 و 2، 1390، صفحه 79-88]
 • هاشمی، محمود بررسی رفتار مکانیکی و دینامیکی دو نوع سنگ رسوبی آواری در آزمون سه محوره خودکنترل با توجه به بافت و ساخت آنها [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • هاشمی، مرتضی بررسی مقاومت و تغییر شکل کششی خاک های رمبنده دشت ورامین در حالت های دست نخورده، بازسازی شده و بهسازی شده [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 61-80]
 • هاشمی، مرتضی بررسی قابلیت پارامترهای مختلف امواج التراسونیک در ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی و دوام سنگ های کربناته [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 81-98]
 • هاشمی اصفهانیان، محمود بررسی زمین شناسی مهندسی توده سنگ‌های قطعه جنوبی قطار شهری اصفهان و تحلیل سیستم نگهدارنده با توجه به ناپایداری‌های ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 49-60]
 • هاشمی طباطبائی، سعید مقایسه طبقه‌بندی نوع زمین در آیین‌نامه‌های ساختمانی ایران و اروپا و اثرات آن بر طیف‌های طراحی (مطالعه موردی شهر بم) [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 71-80]
 • هراتی، آیدا ارزیابی عددی اثر لایه‌بندی غیر افقی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تپه‌های متناوب نیم‌سینوسی [دوره 16، شماره 1، 1402، صفحه 111-128]
 • هل اتائی، فاطمه سادات مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ‌دانه های مختلف [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 31-42]
 • همراهی، زهرا ارزیابی مقاومت تراکم تک محوری و حدود اتربرگ خاک رس ماسه ‌دار تثبیت شده با متاکائولن [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 19-31]

ی

 • یار احمدی بافقی، علیرضا مدلسازی رشد درزه در شیب سنگ های درزه دار (مطالعه موردی: دیواره بلوک تکتونیکی2-4 معدن چغارت) [دوره 10، شماره 1 و 2، 1396، صفحه 1-13]
 • یاراحمدی بافقی، علیرضا تحلیل قابلیت اعتماد پایداری سدهای باطله [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 59-70]
 • یاراحمدی بافقی، علیرضا اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 43-56]
 • یاراحمدی بافقی، علیرضا مدل‌سازی شبکه ناپیوستگی‌‌‌ گسسته به‌ منظور برآورد خردشوندگی برجای توده‌ سنگ در روش‌های استخراج تخریبی [دوره 9، شماره 1 و 2، 1395، صفحه 27-44]
 • یاراحمدی بافقی، علیرضا تعیین پارامترهای مقاومت برشی مواد دامپ باطله معدن با تکیه بر روش تحلیل برگشتی و تعیین ارتفاع پایدار و فاصله‌ی ایمن دامپ باطله تا دیواره‌ی معدن (مطالعه‌ی موردی: معدن شماره یک گل گهر سیرجان) [دوره 10، شماره 3 و 4، 1396، صفحه 83-88]
 • یازرلو، رسول تاثیر رس کائولینیت بر مقاومت خاک ماسه ای در برابر روانگرایی، مطالعه موردی شهرستان گرگان در شمال ایران [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 23-41]
 • یازرلو، رسول تحلیل سقوط سنگ و ارزیابی خطر آن به روش تکاملی در دامنه‌های سنگی (مطالعه موردی: روستای اسفیدان، جنوب شرقی شهرستان بجنورد، خراسان شمالی) [دوره 15، شماره 1، 1401، صفحه 55-70]
 • یثربی، سید شهاب الدین ارائه مدل کنترل کیفیت جهت ساخت لایه‌های غیرچسبنده بر پایه نتایج دستگاه PFWD [دوره 2، شماره 3 و 4، 1388، صفحه 69-78]
 • یثربی، سید شهاب الدین بررسی آزمایشگاهی تأثیر میزان مواد ریزدانه موجود در مصالح فیلتر بر عملکرد سیستم خاک- فیلتر [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 83-96]
 • یزدانی، سعید مطالعه عددی دوبعدی پایداری تکیه‌گاه سدهای بتنی قوسی با تاکید بر نقش درزه‌های سنگی و جریان آب در آنها [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 71-82]
 • یزدانی، محمود مطالعه عددی دوبعدی پایداری تکیه‌گاه سدهای بتنی قوسی با تاکید بر نقش درزه‌های سنگی و جریان آب در آنها [دوره 3، شماره 1 و 2، 1389، صفحه 71-82]
 • یزدانی، محمود بررسی اثر اندازه دانه بر مشخصات مکانیکی و مدول ارتجاعی دانه‌ لیکای سازه‌ای [دوره 3، شماره 3 و 4، 1389، صفحه 59-70]
 • یزدانی، محمود تأثیر خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سنگدانه‌ها بر مقاومت بتن [دوره 6، شماره 1 و 2، 1392، صفحه 67-82]
 • یزدخواستی، نرگس مقایسة نتایج برگردان دوبُعدی داده‎های مقاومت‎سنجی با شرایط زمین‏شناسی در مسیر حفاری قطعه 3 و4 تونل قمرود [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 49-64]
 • یساقی، علی تأثیر گسل خوردگی متفاوت راستالغز و معکوس بر نسبت حجمی و مقاومت تک‌محوری بلوک‌های سنگی موجود در پهنه‌ها‌ی گسله‌ی پورکان و نمرک در جنوب البرز مرکزی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 57-70]
 • یوسف زاده فرد، میکاییل روشی جدید برای تعیین آرایش ذرات خاک توسط پردازش تصویر دیجیتال [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 47-55]
 • یوسفعلی، مرضیه بررسی و مقایسه ویژگی‌های مقاومتی خاک‌های ماسه‌ای با تغییر درصد رطوبت و مشخصات بخش ریزدانه [دوره 14، شماره 3، 1400، صفحه 89-103]
 • یوسف وند، فهیمه تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی [دوره 14، شماره 1، 1400، صفحه 29-42]
 • یوسفی، رضا بررسی تاثیر افزودن آنزیم اوره‌آز بر مقاومت تک‌محوری خاک‌ تثبیت‌شده با سیمان و زئولیت [دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 43-57]