نمایه نویسندگان

ا

 • اجل لوئیان، رسول مقایسة نتایج برگردان دوبُعدی داده‎های مقاومت‎سنجی با شرایط زمین‏شناسی در مسیر حفاری قطعه 3 و4 تونل قمرود [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 49-64]
 • اجل لوئیان، رسول بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ نمک با تکیه بر ریزساختار آن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 95-115]
 • اجل لوئیان، رسول ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 15-31]
 • اجل لوئیان، رسول بررسی مقاومت و تغییر شکل کششی خاک های رمبنده دشت ورامین در حالت های دست نخورده، بازسازی شده و بهسازی شده [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 61-80]
 • اجل لوئیان، رسول مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات بارانهای اسیدی و قلیایی بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ریزدانه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 61-74]
 • اجل لوئیان، رسول ارتباط علوم زمین‌شناسی و مهندسی مکانیک در افزایش بهره‌وری ماشین‌های حفار تمام مقطع [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 1-24]
 • اجل لوئیان، رسول برآورد شکنندگی سنگ‌های گرانیتی مناطق تواندشت و گوشه (شهرستان بروجرد) از سختی واجهشی اشمیت و خصوصیات پتروگرافی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-68]
 • احمدی، رضا تعیین پارامتر‌های هندسی اهداف استوانه ای پنهان در تصاویر ‏GPR‏ با استفاده از الگوریتم ‏بهینه سازی تجمع ذرات ‏‎(PSO)‎ [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 81-94]
 • ارومیه ای، علی تأثیر نانوذرات بنتونیت بر تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-47]
 • ارومیه ای، علی بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه بر افزایش مقاومت خمشی سنگ های مصنوعی و مطالعه ی ساختار آن ها با استفاده از SEM [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 15-27]
 • الیاس زاده، رامین بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ نمک با تکیه بر ریزساختار آن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 95-115]
 • امامی میبدی، عنایت الله مدلسازی هندسی درزه ها به روش شبکه شکستگیهای گسسته سه بعدی (مطالعه موردی ساختگاه سد لیرو) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]
 • امینی، نوید ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 15-31]

ب

 • برزگری، قدرت پهنه‌بندی پتانسیل گسیختگی شیب‌های سنگی معدن مس سونگون بر اساس امتیاز توده‌ی سنگ (SMR) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 99-113]
 • بشیری گودرزی، میلاد بررسی قابلیت پارامترهای مختلف امواج التراسونیک در ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی و دوام سنگ های کربناته [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 81-98]
 • بهاریه، محمد Verifying Cement Compressive Strength Test Result Using the Most Effective Parameters [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 75-83]
 • بیات، میثم مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات بارانهای اسیدی و قلیایی بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ریزدانه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 61-74]

ت

 • ترکمان جو، کلثوم برآورد حداقل فشار نگهدارنده جبهه‌کار ناهمگن تونلسازی مکانیزه با استفاده از روش های تحلیلی و عددی، مطالعه موردی: مترو تهران، خط 7 [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 47-60]

ث

 • ثقفی یزدی، مرتضی تاثیر تعداد سیکل های یخبندان-ذوب روی خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ لوشان و ملات سیمان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 25-39]

ج

 • جعفرآذری خزینه، اکبر بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه بر افزایش مقاومت خمشی سنگ های مصنوعی و مطالعه ی ساختار آن ها با استفاده از SEM [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 15-27]
 • جلیل زاده، زهرا بررسی آزمایشگاهی دیوار گود پایدار شده با ترکیب میخ‌کوبی و مهارگذاری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 33-44]
 • جمشیدی، امین بررسی قابلیت پارامترهای مختلف امواج التراسونیک در ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی و دوام سنگ های کربناته [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 81-98]
 • جمشیدی، امین برآورد شکنندگی سنگ‌های گرانیتی مناطق تواندشت و گوشه (شهرستان بروجرد) از سختی واجهشی اشمیت و خصوصیات پتروگرافی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-68]
 • جودکی، وحید مقایسة نتایج برگردان دوبُعدی داده‎های مقاومت‎سنجی با شرایط زمین‏شناسی در مسیر حفاری قطعه 3 و4 تونل قمرود [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 49-64]
 • جودکی، وحید ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 15-31]
 • جودکی، وحید ارتباط علوم زمین‌شناسی و مهندسی مکانیک در افزایش بهره‌وری ماشین‌های حفار تمام مقطع [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 1-24]

چ

 • چشمی، اکبر بررسی ومقایسه مدل‌های رایج در پیش بینی عملکرد ماشین با استفاده از داده‌های واقعی در قطعه دوم تونل انتقال آب زاگرس [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • چشمی، اکبر توسعه طبقه بندی آبرفت های تهران بر اساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 65-79]

ح

 • حاجی علیلوی بناب، مسعود بررسی آزمایشگاهی دیوار گود پایدار شده با ترکیب میخ‌کوبی و مهارگذاری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 33-44]
 • حافظی مقدس، ناصر بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]
 • حسن‌پور، جعفر بررسی ومقایسه مدل‌های رایج در پیش بینی عملکرد ماشین با استفاده از داده‌های واقعی در قطعه دوم تونل انتقال آب زاگرس [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • حسن‌پور، جعفر ارتباط علوم زمین‌شناسی و مهندسی مکانیک در افزایش بهره‌وری ماشین‌های حفار تمام مقطع [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 1-24]
 • حسینی، مهدی تاثیر تعداد سیکل های یخبندان-ذوب روی خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ لوشان و ملات سیمان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 25-39]

خ

 • خامه چیان، ماشااله بهینه سازی روش ALPRIFT با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای ارزیابی آسیب‌پذیری فرونشست دشت جنوب‌غربی تهران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • خراسانی، رضا برآورد شکنندگی سنگ‌های گرانیتی مناطق تواندشت و گوشه (شهرستان بروجرد) از سختی واجهشی اشمیت و خصوصیات پتروگرافی [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 55-68]
 • خلیلی، معصومه Verifying Cement Compressive Strength Test Result Using the Most Effective Parameters [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 75-83]

د

 • دیکمن، توماس ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 15-31]

ر

 • رجایی، طاهر پهنه‌بندی سیلاب رودخانه چالوس با تلفیق مدل HEC-RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • رجبی، علی محمد پهنه‌بندی سیلاب رودخانه چالوس با تلفیق مدل HEC-RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • رضائی، محمد مدل‌سازی و بهینه‌سازی الگوی چالزنی و انفجار معدن سنگ لاشه بغده‌کندی سقز [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 41-53]
 • رمضان نژآد الیردی، سید رمضان توسعه طبقه بندی آبرفت های تهران بر اساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 65-79]

س

 • سهرابی بیدار، عبداله ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاهِ EPB Hard Rock [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 15-31]

ش

 • شمشکی، امیر بررسی هیدروژئولوژیکی، هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی آبخوان ساحلی جنوب شرق دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 109-121]

ص

 • صنایعی کرمانی، مینا تأثیر نانوذرات بنتونیت بر تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-47]

ع

 • عبدالغنی زاده، کوروش تاثیر تعداد سیکل های یخبندان-ذوب روی خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ لوشان و ملات سیمان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 25-39]

غ

 • غفوری، محمد بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]

ف

 • فاخر، علی توسعه طبقه بندی آبرفت های تهران بر اساس ویژگی های زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 65-79]
 • فتحی، موسی پهنه‌بندی پتانسیل گسیختگی شیب‌های سنگی معدن مس سونگون بر اساس امتیاز توده‌ی سنگ (SMR) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 99-113]
 • فلاح تفتی، علی پهنه‌بندی سیلاب رودخانه چالوس با تلفیق مدل HEC-RAS و سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]

ق

 • قائدی، علی اصغر بررسی ومقایسه مدل‌های رایج در پیش بینی عملکرد ماشین با استفاده از داده‌های واقعی در قطعه دوم تونل انتقال آب زاگرس [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
 • قبادی، محمد حسین پیدایش و زوال دریاچه زمین لغزشی جایدر در جنوب استان لرستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 89-107]
 • قلیچ زاده، جلیل برآورد حداقل فشار نگهدارنده جبهه‌کار ناهمگن تونلسازی مکانیزه با استفاده از روش های تحلیلی و عددی، مطالعه موردی: مترو تهران، خط 7 [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 47-60]
 • قهرمانی، نرجس بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]

ک

 • کاتبی، هوشنگ بررسی آزمایشگاهی دیوار گود پایدار شده با ترکیب میخ‌کوبی و مهارگذاری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 33-44]
 • کرمی، غلامحسین بررسی هیدروژئولوژیکی، هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی آبخوان ساحلی جنوب شرق دریاچه ارومیه [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 109-121]

گ

 • گهرویی باجگیرانی، فرزاد مدلسازی هندسی درزه ها به روش شبکه شکستگیهای گسسته سه بعدی (مطالعه موردی ساختگاه سد لیرو) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]

ل

 • لشکری پور، غلامرضا بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 1-33]

م

 • محمدی، سید داود ارزیابی تزریق پذیری با هدف آب بندی به روش SPI در گنگلومرای پلیوسن (مطالعه موردی) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 19-35]
 • محمدی بلبان آباد، شادمان مطالعه آزمایشگاهی و عددی تاثیر برنده Uشکل بر درزه های ناممتد [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 69-87]
 • محمودیان، حسین بررسی مقاومت و تغییر شکل کششی خاک های رمبنده دشت ورامین در حالت های دست نخورده، بازسازی شده و بهسازی شده [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 61-80]
 • منافی آذر، علی بهینه سازی روش ALPRIFT با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای ارزیابی آسیب‌پذیری فرونشست دشت جنوب‌غربی تهران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • منصوری، حدیثه بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ نمک با تکیه بر ریزساختار آن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 95-115]
 • مهرنهاد، حمید مدلسازی هندسی درزه ها به روش شبکه شکستگیهای گسسته سه بعدی (مطالعه موردی ساختگاه سد لیرو) [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 29-46]
 • مهرنهاد، حمید برآورد حداقل فشار نگهدارنده جبهه‌کار ناهمگن تونلسازی مکانیزه با استفاده از روش های تحلیلی و عددی، مطالعه موردی: مترو تهران، خط 7 [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 47-60]
 • مومنی، مصطفی مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات بارانهای اسیدی و قلیایی بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ریزدانه [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 61-74]

ن

 • نان بده، سجاد تعیین پارامتر‌های هندسی اهداف استوانه ای پنهان در تصاویر ‏GPR‏ با استفاده از الگوریتم ‏بهینه سازی تجمع ذرات ‏‎(PSO)‎ [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 81-94]
 • نجفی، مهدی برآورد حداقل فشار نگهدارنده جبهه‌کار ناهمگن تونلسازی مکانیزه با استفاده از روش های تحلیلی و عددی، مطالعه موردی: مترو تهران، خط 7 [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 47-60]
 • ندیری، عطااله بهینه سازی روش ALPRIFT با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای ارزیابی آسیب‌پذیری فرونشست دشت جنوب‌غربی تهران [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • ندیمی، علیرضا بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ نمک با تکیه بر ریزساختار آن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 95-115]
 • نصراله زاده، بهنام Verifying Cement Compressive Strength Test Result Using the Most Effective Parameters [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 75-83]
 • نوریزدان، عبدالرضا ارزیابی تزریق پذیری با هدف آب بندی به روش SPI در گنگلومرای پلیوسن (مطالعه موردی) [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 19-35]
 • نوریزدان، عبدالرضا پیدایش و زوال دریاچه زمین لغزشی جایدر در جنوب استان لرستان [دوره 11، شماره 4، 1397، صفحه 89-107]
 • نیکودل، محمدرضا تأثیر نانوذرات بنتونیت بر تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 37-47]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه بر افزایش مقاومت خمشی سنگ های مصنوعی و مطالعه ی ساختار آن ها با استفاده از SEM [دوره 11، شماره 3، 1397، صفحه 15-27]

ه

 • هاشمی، مرتضی بررسی مقاومت و تغییر شکل کششی خاک های رمبنده دشت ورامین در حالت های دست نخورده، بازسازی شده و بهسازی شده [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 61-80]
 • هاشمی، مرتضی بررسی قابلیت پارامترهای مختلف امواج التراسونیک در ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی و دوام سنگ های کربناته [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 81-98]

ی

 • یزدخواستی، نرگس مقایسة نتایج برگردان دوبُعدی داده‎های مقاومت‎سنجی با شرایط زمین‏شناسی در مسیر حفاری قطعه 3 و4 تونل قمرود [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 49-64]