نمایه نویسندگان

آ

 • آبرفت، آرزو بررسی تأثیر چرخه‌های انجماد – آب شدن بر خاک‌های بهسازی شده با آهک زنده در منطقه فقیره، همدان [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]
 • آریا، مهدی مدلسازی عددی برای تعیین عوامل موثر بر فشار شروع شکست در عملیات شکست هیدرولیکی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 57-74]

ا

 • اجلالی، رضاقلی روشی جدید برای تعیین آرایش ذرات خاک توسط پردازش تصویر دیجیتال [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 47-55]
 • اجل لوئیان، رسول بررسی رفتار مکانیکی و دینامیکی دو نوع سنگ رسوبی آواری در آزمون سه محوره خودکنترل با توجه به بافت و ساخت آنها [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • اجل لوئیان، رسول بکارگیری روشAHP و مشخصات ساختگاه در پهنه‌بندی لرزه‌ای و بررسی آسیب‌پذیری ساختمانها (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 75-94]
 • اجل لوئیان، رسول جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • احمدی، رضا پیشنهاد موقعیت بهینه حفاری در کانسار مس پورفیری نارباغی شمالی ساوه براساس مدل-‏سازی داده‌های ژئوفیزیکی ‏ [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 95-121]
 • احمدی، هادی بررسی آزمایشگاهی کاهش پتانسیل واگرایی رس با استفاده از افزودن نانو اکسید آلومینیوم و آهک [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 73-85]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم بررسی واگرایی خاکهای ریزدانه منابع قرضه هسته سد خاکی حاجیلر ورزقان و ارتباط آن با سنگ مادر [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 27-41]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم بررسی موردی اثر پارامترهای فیزیکی بر تغییرات مقاومت الکتریکی خاکهای ریزدانه [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 65-74]
 • اکرامی، حمید بررسی آزمایشگاهی کاهش پتانسیل واگرایی رس با استفاده از افزودن نانو اکسید آلومینیوم و آهک [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 73-85]
 • امینی، بهزاد بررسی موردی اثر پارامترهای فیزیکی بر تغییرات مقاومت الکتریکی خاکهای ریزدانه [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 65-74]

پ

 • پرویزی، منصور مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 43-55]
 • پرویزی، منصور بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-25]

ت

 • تبریزی زرین قبایی، سامان روشی جدید برای تعیین آرایش ذرات خاک توسط پردازش تصویر دیجیتال [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 47-55]
 • ترابی کاوه، مهدی ارزیابی ویژگیهای مهندسی خاک های مارنی تثبیت شده توسط آهک و نانوکامپوزیت (مطالعه موردی: خاک مارنی منطقه سنقر) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 55-69]
 • تقی زاده، سودابه بررسی عملکرد و بهینه سازی جانمایی روش‌های نوین مدیریتی (LID-BMP) در بهبود کمیت رواناب سطحی شهر تهران-مطالعه موردی منطقه 22 [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 1-21]

ث

 • ثقفی یزدی، مرتضی بررسی اثر درجه حرارت بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه سنگ لوشان [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 37-46]

ج

 • جعفرپور، امیر ارزیابی و طبقه‌بندی قابلیت مکانیزاسیون لایه‌های زغال‌سنگ تحت شرایط زمین‌شناسی (مطالعه موردی: حوضه البرز شرقی و طبس) [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 43-64]
 • جعفرنژاد قراحسنلو، احسان ارزیابی و طبقه‌بندی قابلیت مکانیزاسیون لایه‌های زغال‌سنگ تحت شرایط زمین‌شناسی (مطالعه موردی: حوضه البرز شرقی و طبس) [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 43-64]
 • جودکی، وحید جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • جوکار، محمد حسین بررسی علل فرسایش‌ شدید خاک‌های گچ دار مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان با تأکید بر واگرایی و انحلال‌پذیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 75-92]

ح

 • حافظی مقدس، ناصر ارزیابی شاخص شکنندگی S20 سنگ آهک و بررسی عوامل موثر بر آن در حالت خشک و اشباع [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]
 • حبیبی، محمدرضا بکارگیری روشAHP و مشخصات ساختگاه در پهنه‌بندی لرزه‌ای و بررسی آسیب‌پذیری ساختمانها (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 75-94]
 • حسنی نیا، مریم بکارگیری روشAHP و مشخصات ساختگاه در پهنه‌بندی لرزه‌ای و بررسی آسیب‌پذیری ساختمانها (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 75-94]
 • حسین زاده، سید رضا تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 65-82]
 • حسینی، مهدی مدلسازی عددی برای تعیین عوامل موثر بر فشار شروع شکست در عملیات شکست هیدرولیکی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 57-74]
 • حسینی، مهدی بررسی اثر درجه حرارت بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه سنگ لوشان [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 37-46]
 • حیدری، علی ارزیابی ویژگیهای مهندسی خاک های مارنی تثبیت شده توسط آهک و نانوکامپوزیت (مطالعه موردی: خاک مارنی منطقه سنقر) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 55-69]
 • حیدری، مجتبی بررسی رفتار مکانیکی و دینامیکی دو نوع سنگ رسوبی آواری در آزمون سه محوره خودکنترل با توجه به بافت و ساخت آنها [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • حیدری نقدعلی، زهرا مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 43-55]

خ

 • خامه چیان، ماشااله بررسی علل فرسایش‌ شدید خاک‌های گچ دار مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان با تأکید بر واگرایی و انحلال‌پذیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 75-92]
 • خامه چیان، ماشااله تاثیر رس کائولینیت بر مقاومت خاک ماسه ای در برابر روانگرایی، مطالعه موردی شهرستان گرگان در شمال ایران [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 23-41]

د

 • داداش زاده، نازیلا بررسی واگرایی خاکهای ریزدانه منابع قرضه هسته سد خاکی حاجیلر ورزقان و ارتباط آن با سنگ مادر [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 27-41]

ر

 • رابطی مقدم، مسعود مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 43-55]
 • رابطی مقدم، مسعود بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-25]
 • رجایی، طاهر بررسی عملکرد و بهینه سازی جانمایی روش‌های نوین مدیریتی (LID-BMP) در بهبود کمیت رواناب سطحی شهر تهران-مطالعه موردی منطقه 22 [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 1-21]
 • رجبی، علی محمد ارزیابی مقاومت تراکم تک محوری و حدود اتربرگ خاک رس ماسه ‌دار تثبیت شده با متاکائولن [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 19-31]
 • رضائی، محمد توسعه یک رابطه تجربی جدید بین سیستم‌های طبقه‌بندی توده‌سنگ Q و RMR [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 43-54]
 • رضاپور، محمدرضا پیشنهاد موقعیت بهینه حفاری در کانسار مس پورفیری نارباغی شمالی ساوه براساس مدل-‏سازی داده‌های ژئوفیزیکی ‏ [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 95-121]
 • رکنی، جعفر تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 65-82]

س

 • سهرابی بیدار، عبداله بررسی موردی اثر پارامترهای فیزیکی بر تغییرات مقاومت الکتریکی خاکهای ریزدانه [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 65-74]
 • سهرابی بیدار، عبداله جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • سید فتاحی، سید جواد روشی جدید برای تعیین آرایش ذرات خاک توسط پردازش تصویر دیجیتال [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 47-55]

ص

 • صفری فرخد، سجاد ارزیابی شاخص شکنندگی S20 سنگ آهک و بررسی عوامل موثر بر آن در حالت خشک و اشباع [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]

ع

 • عالی انوری، علی بررسی رفتار هیدرولیکی گسل ها و مدل های رفتاری حاکم بر آن‌ها [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 57-64]
 • عالی انوری، علی جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • علیپور، عارف ارائه رابطه غیرخطی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری به منظور پیش ینی قابلیت برش- نرخ تولید سنگ تزئینی با استفاده از دستگاه سیم برش الماسه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]

غ

 • غفوری، محمد بهسازی خاک های مناطق کویری و کاربرد آنها در راهسازی (مطالعه موردی : محور خور – عرب آباد خراسان جنوبی) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]

ق

 • قاضی فرد، اکبر بررسی رفتار مکانیکی و دینامیکی دو نوع سنگ رسوبی آواری در آزمون سه محوره خودکنترل با توجه به بافت و ساخت آنها [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • قربانی، احمدرضا بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-25]
 • قنبری، نوید بررسی اثر درجه حرارت بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه سنگ لوشان [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 37-46]

ل

 • لشکری پور، غلامرضا بهسازی خاک های مناطق کویری و کاربرد آنها در راهسازی (مطالعه موردی : محور خور – عرب آباد خراسان جنوبی) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • لشکری پور، غلامرضا ارزیابی شاخص شکنندگی S20 سنگ آهک و بررسی عوامل موثر بر آن در حالت خشک و اشباع [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 21-36]
 • لشکری پور، غلامرضا تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 65-82]
 • لطیفی، شیما توسعه یک رابطه تجربی جدید بین سیستم‌های طبقه‌بندی توده‌سنگ Q و RMR [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 43-54]

م

 • مبرقعی دینان، نغمه جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 123-143]
 • محمدی، سید داود بررسی تأثیر چرخه‌های انجماد – آب شدن بر خاک‌های بهسازی شده با آهک زنده در منطقه فقیره، همدان [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]
 • محمدی، مجتبی بهسازی خاک های مناطق کویری و کاربرد آنها در راهسازی (مطالعه موردی : محور خور – عرب آباد خراسان جنوبی) [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • مختاریان، مجتبی ارائه رابطه غیرخطی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری به منظور پیش ینی قابلیت برش- نرخ تولید سنگ تزئینی با استفاده از دستگاه سیم برش الماسه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]
 • منصوری، حدیثه بررسی واگرایی خاکهای ریزدانه منابع قرضه هسته سد خاکی حاجیلر ورزقان و ارتباط آن با سنگ مادر [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 27-41]
 • میکائیل، رضا ارائه رابطه غیرخطی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری به منظور پیش ینی قابلیت برش- نرخ تولید سنگ تزئینی با استفاده از دستگاه سیم برش الماسه [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]
 • میکائیل، رضا ارزیابی و طبقه‌بندی قابلیت مکانیزاسیون لایه‌های زغال‌سنگ تحت شرایط زمین‌شناسی (مطالعه موردی: حوضه البرز شرقی و طبس) [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 43-64]

ن

 • نقی ها، رضا مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 43-55]
 • نقی ها، رضا بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه‌های کربناته [دوره 12، شماره 2، 1398، صفحه 17-25]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی علل فرسایش‌ شدید خاک‌های گچ دار مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان با تأکید بر واگرایی و انحلال‌پذیری [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 75-92]
 • نیکودل، محمدرضا تاثیر رس کائولینیت بر مقاومت خاک ماسه ای در برابر روانگرایی، مطالعه موردی شهرستان گرگان در شمال ایران [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 23-41]

و

 • ولایتی، سعد اله تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 65-82]

ه

 • هاشمی، محمود بررسی رفتار مکانیکی و دینامیکی دو نوع سنگ رسوبی آواری در آزمون سه محوره خودکنترل با توجه به بافت و ساخت آنها [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 1-20]
 • همراهی، زهرا ارزیابی مقاومت تراکم تک محوری و حدود اتربرگ خاک رس ماسه ‌دار تثبیت شده با متاکائولن [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 19-31]

ی

 • یازرلو، رسول تاثیر رس کائولینیت بر مقاومت خاک ماسه ای در برابر روانگرایی، مطالعه موردی شهرستان گرگان در شمال ایران [دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 23-41]
 • یوسف زاده فرد، میکاییل روشی جدید برای تعیین آرایش ذرات خاک توسط پردازش تصویر دیجیتال [دوره 12، شماره 3، 1398، صفحه 47-55]